Kies op maat

Login Menu

Filmbeschouwing

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
Film is één van de meest krachtige media-uitingen in de huidige cultuur. Bewegend beeld heeft veel zeggingskracht. Filmgeletterdheid, de taal van film, wordt steeds vaker onderdeel van het professionele gesprek. De taal van film levert ons dagelijks beelden die geïnterpreteerd moeten worden: drama, semi-reality, reclame, voorlichting, documentaire, wetenschappelijk, futuristisch, etc.. Denk ook aan films als Fitna, films van Michael Moore en bekende YouTube-filmpjes. Beelden zijn onlosmakelijk verbonden met visie op beroep, geloof en samenleving. We willen in deze minor werken vanuit analyse vergelijkend onderzoek, reflectie, interviews met filmmakers, scriptschrijvers en de praktijk van opname en montage. We hanteren activerende werkvormen en werken toe naar concrete eindproducten. Na deze minor heb je niet alleen veel meer filmkennis vergaard, maar zul je films ook actief kunnen gebruiken in je eigen beroep en optimaal van de verschillende lagen in films kunnen genieten.

Leerdoelen

Na afloop van de minor weet je welke rol wereldbeelden spelen in films, welke rol religie speelt in films en welke rol film speelt in de hedendaagse cultuur. Bovendien kun je o.a. betere keuzes maken in je filmgedrag en de diverse lagen en betekenissen in films onderscheiden. Ook ben je gemotiveerd en toegerust om films te gebruiken in je eigen vakgebied en je eigen spiritualiteit te relateren aan films en vice versa. Thema’s die aan bod zullen komen zijn: christelijke visies op film, filmbeschouwing, Jezusfilms, documentaires en de functie van films voor kijkers. Natuurlijk kijk je veel films en wordt de theorie behandeld aan de hand van filmfragmenten.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen.

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De werkvormen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en practica. Die ondersteunen twee deeltoetsen: een essay en een beroepsproduct.

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met boeken die in 2016-2017 tijdens deze minor zijn gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. Reader met artikelen die je voor het begin van de minor ontvangt.

Geen verplichte literatuur, maar ter verdieping aanbevolen

 1. Film Art. An Introduction, door David Bordwell & Kristin Thompson, McGraw-Hill/2004).

Rooster

De colleges van deze minor wordt in blok 1 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 tot en met 17-11-2017.