Kies op maat

Login Menu

Nieuwe Testament actueel

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
Het is belangrijk om de bronnen van het christelijk geloof te kennen. Dit geldt voor hen die uit de christelijke traditie komen en voor hen die er gewoon kennis van willen nemen. Dus ook als je niet christelijk bent, ben je van harte welkom. Christelijke waarden, de plaats van de christelijke kerk en de christelijke cultuur staan voortdurend ter discussie, maar zelden is men daarbij goed geïnformeerd over de christelijke bronteksten. Dit college gaat diep genoeg op het Nieuwe Testament in om je daar een eigen visie over te ontwikkelen, die je ook in staat stelt om de christelijke bronnen te actualiseren en relevant te maken voor hedendaagse vragen.

Leerdoelen

De minor Nieuwe Testament actueel bespreekt de boodschap van het Nieuwe Testament voor ons vandaag. De Bijbelboeken van het Nieuwe Testament worden systematisch doorgenomen. Hierbij gaat het om thema's als ontstaan, hoofdlijnen en achtergronden van het Nieuwe Testament. Hermeneutiek (verstaan regels) is het tweede onderdeel. Hierbij gaat het over de vraag hoe wij het Nieuwe Testament uitleggen binnen onze context. Is dat anders dan zoals de eerste lezers het deden? Hoe ga je om met de verschillen tussen die historische en huidige context? Het derde onderdeel betreft Bijbelstudievaardigheden. Hoe kun je op een verantwoorde, relevante en inspirerende manier Bijbellezen, persoonlijk en met een kring?
Het ontwikkelen van deze vaardigheden helpt professionals om vanuit een christelijk perspectief waarden en motieven voor het werkveld opnieuw te doordenken. Dit geldt voor onderwijs, management en recht, verpleging, maatschappelijk werk etc.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Ben je op je eigen hogeschool als student Godsdienst Pastoraal Werk of Leraar Godsdienst (tweede graads) ingeschreven? Dan adviseren we je je niet in te schrijven voor deze minor i.v.m. lesoverlap met je major!
 3. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Je leest het Nieuwe Testament systematisch door (27 Bijbelboeken). Aan de hand van hand-outs worden de boeken van het Nieuwe Testament in de colleges besproken. Er is tijd voor bespreekvragen en discussie. In kleine groepen spreek je de stof steeds samen door en volg je elkaar in het uitvoeren van de opdrachten, zoals het schrijven van een essay over Jezus en een essay over Paulus.

De toetsing bestaat uit drie onderdelen:

1. NT-Schriftelijke toets (2,5 ec/70 sbu).

2. NT-Groepsopdracht bochure (2,5 ec/70 sbu).

3. NT-Bijbelstudie, leiden kring (2,5 ec - 70 sbu).

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met het boek dat in 2016-2017 tijdens deze minor is gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. Henk Bakker (ed.): Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijkse leven van de eerste christenen (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2012)

Rooster

De colleges van deze minor worden zowel in blok 1 als in blok 2 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 t/m 17-11-2017
Blok 2 loopt van 20-11-2017 t/m 9-2-2018