Kies op maat

Login Menu

Hoezo armoede?

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
Meer dan een miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Dat aantal is de laatste vijf jaar sterk gestegen. Is dat eigenlijk wel een probleem en wat betekent dat voor jou? Als je goed oplet kun je ook in onze samenleving allerlei vormen van armoede zien. Je zult daarmee vroeg of laat ook in je toekomstige werk geconfronteerd worden. Deze minor helpt je om te zien hoe armoede er in Nederland uitziet, wat het voor jou als professional betekent en helpt je om binnen dit thema jouw plaats te bepalen.

Leerdoelen

In deze minor gaan we op zoek naar oorzaken en gevolgen van armoede vanuit theologisch, psychologisch, sociologisch, medisch en politiek perspectief en ontwikkelen een samenhangend beeld van armoede en schulden. We verkennen de rol van kerk, overheid, politiek en charitatieve sector bij armoede en gaan na hoe armoede bestreden wordt. Je ontwikkelt tijdens deze minor jouw eigen visie op armoede en armoedebestrijding.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Naast werk- en hoorcolleges door vakspecialisten ga je met een klein groepje studenten met een praktijkopdracht aan de slag. Je doet dat voor organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, zoals Stichting Leergeld, Leger des Heils, Restore kringloop, voedselbank etc. Tijdens het uitvoeren van die opdracht maak je ook kennis met armoede in de praktijk van alledag. Deze minor geeft je nieuw zicht op de 'onderkant van de samenleving' en helpt je deze inzichten te vertalen naar je toekomstige beroep.

Toetsing bestaat uit drie onderdelen:

 1. HA-Individueel beroepsproduct (3,0 ec/84 sbu).
 2. HA-Gezamenlijk beroepsproduct (4,0 ec/112 sbu).
 3. HA-Gezamenlijk beroepsproduct (presentatie) (0,5 ec/14 sbu).

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met het boek dat in 2016-2017 tijdens deze minor is gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. Alle dagen schuld, Auteur: Pool, ISBN: 9789045704609, € 15,00.

Rooster

De colleges van deze minor worden in blok 2 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 2 loopt van 20-11-2017 t/m 9-2-2018