Kies op maat

Login Menu

Ken je klassieken 1: Westerse denkers

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
Er zijn al veel westerse denkers geweest die nagedacht hebben over hoe ze vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage konden leveren aan de samenleving. Elk vakgebied heeft daarbij zijn eigen geschiedenis, of het nu gaat om het onderwijs, het zakenleven, de politiek, de theologie, de zorg, de communicatie, de journalistiek of welk vakgebied dan ook. Als jij wil verder bouwen op de schouders van de denkers, dan kan je met deze kennis voorkomen dat je het wiel opnieuw moet uitvinden!
De denkers die in de minor aan de orde komen zijn Plato, Augustinus, Descartes, Thomas More, John Stuart Mill, Nietzsche en Dostojevski. Je leert waarom deze bekende denkers voor een bepaalde levensvisie hebben gekozen en hoe ze die visie in praktijk hebben gebracht in vakgebieden als de politiek, het onderwijs, de zorg, de literatuur en de rechterlijke macht. Deze minor zal een belangrijke bijdrage leveren aan zowel je professionele visie als je persoonlijke ontwikkeling. Door deze minor zal je steviger in je schoenen staan als professional en zal je uit kunnen stijgen boven de waan van de dag en daarom beter in staat te zijn om echt innovatief te zijn.

In blok 2 kan je de onafhankelijke CHE-minor Ken je Klassieken 2 volgen over christelijke denkers.

Leerdoelen

Elke week zijn er een hoorcollege en een werkcollege van elk 2 uur. Doel is om studenten te leren positie te bepalen t.a.v. actuele maatschappelijke vraagstukken in relatie tot hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
In de zeven lesweken komt er elke week een andere denker langs, die geïntroduceerd wordt in een hoorcollege. We lezen een deel van de originele werken van de denker en nemen deel aan een discussie of debat in de werkcolleges, die beginnen met een presentatie door studenten.
In KJK1 concentreren we ons op 7 denkers uit de Westerse beschaving. We beginnen met de denker Plato, maken vervolgens een grote stap naar Augustinus en vervolgen met Descartes, Thomas More, John Stuart Mill, Nietzsche en Dostojevski. Hier komen thema’s aan de orde als de rede, het zijn, de oorsprong van goed en kwaad, het bestaan van God, dualisme, objectivisme en subjectivisme, Verlichting, utopisme, realiteit, het goede leven, vrijheid, liberalisme, utilitarisme, individualisme, collectivisme, rationalisme, romantiek, vooruitgang, Übermensch, nihilisme, genade, goedheid, hoop.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De wekelijkse leesverslagen en één (groeps)presentatie zijn elke student voorwaardelijk voor het behalen van een voldoende eindcijfer.
Een deelcijfer wordt behaald door een verdiepend essay te schrijven waarbij de student inzicht toont in één van de gelezen denkers en dat verbindt aan ontwikkelingen in de huidige maatschappij, toegespitst op een thema uit zijn/haar vakgebied.
Een ander deelcijfer bestaat uit het met een groep van 2 tot 4 studenten presenteren van een helder politiek pamflet, met een duidelijke kleur en waarin herkenbaar verwezen wordt naar het gedachtegoed van 3 of meer behandelde denkers. Dit pamflet wordt verdedigd t.o.v. een aantal deskundigen.
Beide producten maken kans op plaatsing op de eigen KJK-site, mits het deelcijfer voldoet aan een bepaald minimum.

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met boeken die in 2016-2017 tijdens deze minor zijn gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. Je ontvangt een reader met achtergrondteksten bij Plato, Augustinus, Descartes, Mill, More, Nietzsche en Dostojevski.
 2. De vrolijke wetenschap, Nietzsche, ISBN: 9789029536561, € 17,95.
 3. Descartes, Over de methode Essays band 3, Redactie: Verbeek, ISBN: 9789085066590, € 19,95.
 4. Utopia, More, ISBN: 9789025364137, € 19,90.
 5. Over vrijheid, Mill, ISBN: 9789053527825, € 35,00.

Rooster

De colleges van deze minor worden in blok 1 ingeroosterd op maandag tussen 13.30 en 19.50 uur en/of op dinsdag tussen 16.10 en 19.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 tot en met 17-11-2017.