Kies op maat

Login Menu

De bezielde professional

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
Bezieling, flow, passie, visie… Een bezielde professional heeft meer dan een gereedschapskist met tools & tricks. Trouwens met aangeleerde kunstjes red je het niet meer in een wereld die snel verandert. Bezielde professionals zetten zichzelf in: zij weten persoon en professie te verbinden. Bezielde professionals werken vanuit een innerlijke drive waarmee ze een verschil maken in hun omgeving. In een tijd waarin er veel verandert zijn professionals steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eigen identiteit en professionaliteit. Hoe sluit je aan bij de traditie van je vak? Hoe doe jij dat? Hoe geeft je vanuit jouw identiteit en ervaring kleur aan je vak? Wat is jouw drive en hoe wordt dat een bron van richting en veerkracht?

Leerdoelen

We bieden je een stevig programma, dat je uitdaagt om een kritisch-betrokken professional te zijn. Als deelnemer ga je oog krijgen voor zingevingsvragen in je beroep en samenleving. Samen met andere studenten ga je in leerteams onderzoeken hoe de zinvraag in je toekomstig beroep speelt. Je gaat je verder verdiepen in richtinggevende bronnen (o.a. literatuur, films, filosofie en spiritualiteit), verkennen hoe jij identiteit en professie meer kunt verbinden, zodat je vervolgens concrete en creatieve stappen in je beroepspraktijk kunt zetten.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Deze minor is bedoeld voor iedere HBO student die zich als toekomstig professional betrokken voelt op zijn eigen maatschappelijke context, maar zich ook gevormd weet door en verdiepen wil in visies op zingeving uit heden en verleden.
 3. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Aan het begin van het programma formuleer jij jouw eigen vraag waar je aan het eind van het programma een antwoord op geeft. Wij bieden je een rijke leeromgeving met veel bronnen en verschillende werkvormen. Maar jij mag ook zelf bronnen inbrengen en je eigen studiepad vormgeven. Dit doe je in gesprek met je leerteam en onder begeleiding van een docent. We bieden je een methodologie, die je op een bij jou passende manier creatief mag toe-eigenen in je eigen onderzoek naar zin en bezieling in jouw leven en omgeving. Je gaat in dit programma in gesprek met elkaar, met studiegenoten en studenten van totaal andere disciplines, met mensen die in jouw leven een belangrijke rol spelen én met senior professionals. Een programma voor denkers, voelers en doeners die willen ontwikkelen. Voor professionals met hart en ziel.

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met het boek dat in 2016-2017 tijdens deze minor is gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. Een levensregel voor beginners, Auteur: Derkse, ISBN: 9789020941845 € 9,99.
 2. Reader met artikelen die je voor het begin van de minor ontvangt.

Rooster

De colleges van deze minor worden zowel in blok 1 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 t/m 17-11-2017