Kies op maat

Login Menu

Educatieve minor

Als je een beroepsopleiding op HBO-niveau volgt dan zijn er op VO/MBO-niveau ook vaak dezelfde opleidingen. Voor deze opleidingen zijn de komende jaren veel vakmensen nodig die hun vak kunnen vertalen naar het onderwijs.

Om leraren beter voor te bereiden op het beroepsonderwijs heeft de minister van Onderwijs ingezet op het aanbieden van educatieve minorprogramma’s voor HBO-bachelor studenten buiten de lerarenopleidingen als nieuwe route naar het leraarschap in de beroepsgerichte vakken in VMBO en MBO.

De educatieve minor vormt de basis voor al deze trajecten. Daarnaast is het een prima oriëntatie om te meten hoe geschikt je bent voor het Voortgezet of Middelbaar beroepsonderwijs.

Je krijgt na afloop van de educatieve minor een certificaat waarop beschreven wordt op welk niveau je de educatieve minor hebt afgesloten, zodat je na je opleiding precies weet wat nog vereist is om een lerarenbevoegdheid te behalen.

Leerdoelen

De educatieve minor levert je het antwoord op de vraag of het docentschap iets voor je is plus een advies over de te volgen studieroute naar benoembaarheid in het Voortgezet of Middelbaar beroepsonderwijs.

Je verwerft basiscompetenties op niveau 2 (eindfase-/afstudeer bekwaam).

De CHE heeft een christelijke identiteit en zal in deze educatieve minor ook expliciet aandacht schenken aan christelijk leraarschap. Van studenten wordt verwacht, dat ze hiermee instemmen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de Educatieve minor

 1. Je hebt de minor behaald als je voldoet aan de minimumeisen van de minor zoals vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling van de CHE educatieve minor.
 2. Met het behalen van de minor kun je je maximaal kwalificeren op niveau 2 van de lerarenopleiding. Dan kun je met 30 studiepunten vrijstelling doorstromen in een verwante kopopleiding van de tweedegraads lerarenopleiding of via een (verkort) programma naar de reguliere lerarenopleiding.
 3. De CHE heeft een christelijke identiteit en zal in deze educatieve minor ook expliciet aandacht schenken aan christelijk leraarschap. Studenten van de educatieve minor sluiten aan bij de onderwijskundige colleges van de kopopleiding docent godsdienst/ levensbeschouwing.
 4. Van belang is het om vooraf een stageschool te regelen. Over de inhoud van de praktijk wordt na opgave ook informatie verstuurd. De opleiding kan hierbij ook meedenken.

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Inschrijven? Dat kan vanaf 1 maart tot 1 juni 2016!

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Deze minor is bedoeld voor iedere HBO student die zich als toekomstig professional betrokken voelt op zijn eigen maatschappelijke context, maar zich ook gevormd weet door en verdiepen wil in visies op zingeving uit heden en verleden.
 3. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een Praktijk- en Ontwikkelassessment. Daarnaast zijn er schriftelijke toetsen en een stage/praktijkbeoordeling. In totaal zijn er vier onderwijseenheden van 7,5 EC die zullen worden getoetst:

D-K-EM1-14 Educatieve minor 1

Ontmoet de les Deel A (schriftelijke toets | 2,5 ec | 70 sbu)

Ontmoet de les Deel B (praktijkassessment | 5,0 ec | 140 sbu)

D-K-EM2-14 Educatieve minor 2

Ontmoet de leerling en de groep Deel B (onderzoek | 5,0 ec | 140 sbu)

Ontmoet de leerling en de groep Deel C (praktijkassessment | 2,5 ec | 70 sbu)

D-K-EM3-14 Educatieve minor 3

Ontmoet de krachtige leeromgeving deel A (schriftelijke toets en  | 2,5  ec | 70 sbu)

Ontmoet de krachtige leeromgeving deel B (opdracht | 2,5 ec | 70 sbu)

Ontmoet de krachtige leeromgeving deel C (praktijkassessment | 2,5 ec | 70 sbu)

D-K-EM4-14 Educatieve minor 4

Ontmoet het beroep deel A (opdracht | 2,5  ec | 70 sbu)

Ontmoet het beroep deel B (praktijkassessment | 5,0 ec | 140 sbu)

Literatuur

Verplichte literatuur

 1. 9789001815448 S. Ebbens en Ettekoven, Effectief leren - basisboek.
 2. 9789046902509 Geerts, W. en Kralingen, R. van, Handboek voor leraren.
 3. 9789065086167 Martie Slooter, De vijf rollen van de leraar.

Geen verplichte literatuur, maar ter verdieping aanbevolen

 1. 9789046903001 Donk, C. van der en B. van Lanen, Praktijkonderzoek in de school.

Rooster

De hoor- en werkcolleges van deze minor worden van 4-9-2017 tot en met 9-2-2018 ingeroosterd op maandagmiddag- / avond. Daarnaast is er 1 thuisstudiedag.

De onderwijspraktijk (2-3 dagen) is door de student zelfstandig te plannen in overleg met de stageschool.