Kies op maat

Inloggen Menu

Bekwame beroepsdocent

Ben jij geschikt voor het (v)mbo?

De middelbare school zoekt beroepsdocenten! Mensen die hun hbo-vak enthousiast willen doorgeven aan vmbo- en mbo-studenten. Deze educatieve minor vormt de basis voor hbo’ers die het leraarschap in beroepsgerichte vakken op het vmbo en mbo ambiëren of overwegen. Want: jij bent nodig. Ook als je je wil oriënteren op het lesgeven in havo/vwo ben je welkom.

Behalve de eerste stap op weg naar docentschap in het middelbaar onderwijs, is deze minor een goede graadmeter om te ontdekken hoe geschikt jij bent voor het voortgezet- of middelbaar (beroeps)onderwijs.

Je behaalt met deze minor een certificaat, waarmee je tot max. 30 EC vrijstelling aan kunt vragen bij een verwante kopopleiding van de tweedegraads lerarenopleiding of de reguliere lerarenopleiding. Mocht je niet de ambitie hebben om bij een verwante kop-opleiding voor 30 EC vrijstelling aan te vragen, dan kun je volstaan met minder lessen. In een persoonlijk gesprek kunnen we kijken naar wat voor jou passend is binnen de kaders van de Educatieve Minor. 

 

Leerdoelen

Deze educatieve minor levert je het antwoord op de vraag of het docentschap op het vmbo en mbo iets voor jou is, plus een advies over de te volgen studieroute naar een benoeming in het voortgezet of middelbaar (beroeps)onderwijs. Daarvoor verwerf je de benodigde basiscompetenties op niveau 2 (eindfase bekwaam).

Vanwege de christelijke identiteit van onze hogeschool, schenkt deze minor expliciet aandacht aan christelijk leraarschap. Wie deze minor volgt, stemt hiermee in.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de Educatieve minor

 1. Je hebt de minor behaald als je voldoet aan de minimumeisen van de minor zoals vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling van de CHE educatieve minor.
 2. Met het behalen van de minor kun je je maximaal kwalificeren op niveau 2 van de lerarenopleiding. Dan kun je met 30 studiepunten vrijstelling doorstromen in een verwante kopopleiding van de tweedegraads lerarenopleiding of via een (verkort) programma naar de reguliere lerarenopleiding.
 3. De CHE heeft een christelijke identiteit en zal in deze educatieve minor ook expliciet aandacht schenken aan christelijk leraarschap. Studenten van de educatieve minor sluiten aan bij de onderwijskundige colleges van de kopopleiding docent godsdienst/ levensbeschouwing.
 4. Van belang is het om vooraf een stageschool te regelen. Over de inhoud van de praktijk wordt na opgave ook informatie verstuurd. De opleiding kan hierbij ook meedenken.

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Toegankelijk voor elke hbo-student, met uitzondering van pabo-studenten. 

Ben je student aan een pabo en heb je interesse voor het voortgezet onderwijs? Bekijk onze minor ‘Ontdek het voorgezet onderwijs’.”

Je stemt in met de christelijke identiteit van deze minor. Daarbij regel je vooraf een stageschool. De eisen die aan een stageschool gesteld worden, ontvang je na opgave. We denken graag met je mee.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Deze minor is bedoeld voor iedere HBO student die zich als toekomstig professional betrokken voelt op zijn eigen maatschappelijke context, maar zich ook gevormd weet door en verdiepen wil in visies op zingeving uit heden en verleden.
 3. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De minor bestaat uit drie delen: Startpositie, Grip op de groep en Krachtige leeromgeving. Je sluit de minor af met een praktijk- en ontwikkelassessment. Daarnaast maak je schriftelijke toetsen en krijg je een stage/praktijkbeoordeling. Je hebt de minor behaald, als je voldoet aan de minimumeisen zoals vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling van deze minor.

Literatuur

Verplichte literatuur

 1. 9789001815448 S. Ebbens en Ettekoven, Effectief leren - basisboek.
 2. 9789046902509 Geerts, W. en Kralingen, R. van, Handboek voor leraren.
 3. 9789065086167 Martie Slooter, De vijf rollen van de leraar.

Geen verplichte literatuur, maar ter verdieping aanbevolen

 1. 9789046903001 Donk, C. van der en B. van Lanen, Praktijkonderzoek in de school.

Rooster

September - februari

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend worden gemaakt.