Kies op maat

Login Menu

Innovatie door kunst

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)! 
CHE Minors 2017-2018 - Innovatie door kunst

We leven in een tijd waarin oude zekerheden verdwijnen. Ongetwijfeld zijn er mensen die dit moedeloos stemt. Maar er zijn ook mensen die dit als kans aangrijpen. In hun omgeving borrelt het met innovatieve ideeën en initiatieven. Ben jij ook zo iemand? In deze minor wordt jij geprikkeld om je standaard-aanpak los te laten. De tijd van de lijstjes, formats, analyses en SMART-doelen is voorbij. In de 21e eeuw gaat het om ontwerpen, beeld-denken, scheppen en ontwikkelen. Dat is wat organisaties en onze economie nodig hebben. En innovatief worden vraagt lef. Laat je raken door schoonheid, kunst, natuur en cultuur. Om te gaan ontwerpen wat er nog niet is. In plaats van afwachten wat jou gaat overkomen, ga je zelf aan de slag met de opdracht die God aan Adam & Eva ook gaf: “Ga, en maak er iets moois van”!

 

 

Leerdoelen

Je leert:
1. Actieve participatie en je laten raken door kunst.
2. Het verwerken van opdrachten en theorie in besprekingen.
3. Reflecteren op cultuurmandaat als christen in de 21e eeuw.
4. Onderzoeken hoe een ontwerpproces bij een kunstenaar werkt.
5. Lef ontwikkelen om af te wijken van het de standaard en het vertrouwde.
6. Hanteren van paradoxen en complexiteit, op creatieve wijze.
7. Actief broeden en ontwerpen in samenspraak met enkele anderen.
8. Presenteren van je persoonlijk proces op zo’n manier dat de ontvanger meegenomen wordt.

Onderwijsinhouden:
1. College met betrekking tot kunst, kunstzinnigheid en geloof.
2. Gezamenlijke museumbezoeken en atelierbezoeken (parallel aan de colleges; gedurende hele minor).
3. Bespreken van gelezen literatuur en bekeken Tv-programma's.
4. Gesprekken met kunstenaars.
5. Verwerkingsopdrachten, brainstormtechnieken.
6. Coaching bijeenkomsten (parallel aan de colleges; gedurende hele minor)
7. Samenlevingsvraagstukken.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Vooropdracht:
Studenten leveren een vooropdracht in. In deze vooropdracht beschrijven zij een (maatschappelijk, regionaal of organisatie-) vraagstuk dat hen raakt. Nadere omschrijving volgt.

Verplichte literatuur: “Creativiteit en Innovatie”; Fons Trompenaars (Nw A'dam 2007)   Afronding door middel van drie toetsen:
1 (a) Samenwerken met enkele andere deelnemers en een coach aan het verwerken van de minor-inhoud en brainstormen over vraagstukken;
1 (b). In week 7 een performance/presentatie van het persoonlijk proces van het persoonlijke proces waar jij als ‘kunstenaar-innovator’ tijdens deze minor doorheen bent gegaan – op een manier waarmee je de rest van de groep (en de docenten) weet mee te nemen in je verhaal. Laat ons zien waar jij geraakt bent, wat is er van binnen bij jou in beweging gezet, waar en hoe ben jij opgerekt en uit het vertrouwde gestapt. (Geen Powerpoint). 2. Een verslag waarin je uitgedaagd wordt je persoonlijke visie op de relatie tussen vakmanschap, kunst(enaarschap) en innovatief denken te versterken middels zelf gekozen bronnen. Voorbereidend hierop houdt de student een blog bij.

Literatuur

Verplichte literatuur: “Creativiteit en Innovatie”; Fons Trompenaars (Nw A'dam 2007)

Rooster

De colleges van deze minor worden in blok 2 ingeroosterd op maandag tussen 13.30 en 19.45 uur en/of op dinsdag tussen 16.10 en 19.45 uur.

Blok 2 loopt van 20-11-2017 tot en met 9-02-2018.