Kies op maat

Login Menu

Voedsel Verbindt!

Voor elk mens voldoende, gezond en duurzaam voedsel

Wil jij als consument het verschil maken? Wil je als professional aanhaken bij een snelgroeiende beweging van burgers die van onderop bezig zijn een maatschappelijk gezond voedselsysteem op te zetten? Dan is deze minor voor jou.

Met voedsel is namelijk veel aan de hand. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft last van overgewicht, terwijl veel ouderen door sociaal isolement ondervoed raken. In het Westen leven we in overdaad en worden levensmiddelen weggegooid, terwijl elders in de wereld structurele hongersnood bijna één miljard mensen treft. Onze moderne voedselproductie is technologisch gezien een hoogstandje, maar gaat steeds meer ten koste van de natuur en ecoystemen waar we van afhankelijk zijn.

Gastdocenten en excursies brengen je veel kennis bij over de relatie tussen eten en gezondheid, duurzaamheid en eerlijke prijzen. En door samen te koken en onderzoeksprojecten uit te voeren, ga je ervaren hoe je met voedsel verbindingen kunt leggen. Zo werken we aan een wereld waar voor elk mens voldoende gezond en duurzaam voedsel is.

De CHE werkt samen met het recent gelanceerde maatschappelijk gezond voedselsysteem dat gecoördineerd wordt vanuit de Eemlandhoeve in Bunschoten. Dit is een platform waarin initiatieven op het gebied van gezond, duurzaam een eerlijk voedsel een plaats hebben. Het doel is een alternatief te bieden voor het huidige, grootschalige productiesysteem dat vooral op export is gericht. Door de producent opnieuw te verbinden met de consument, worden onderliggende waarden rond voedsel opnieuw verankerd in de samenleving.

De jonge generatie speelt bij het uitbouwen van dit maatschappelijk gezond voedselsysteem een steeds belangrijkere rol. Via deze minor faciliteert de CHE deze nieuwe ontwikkeling in de maatschappij.

 1. Daarbij treed je via deze minor buiten je comfortzone door:
 • de confrontatie aan te gaan met wereldwijde, complexe dilemma’s rond voedsel;
 • het formuleren van je identiteit in verbinding met maatschappelijke trends.
 1. Daarbij werk je interdisciplinair door:
 • in het onderzoeksproject samen te werken met studenten van andere opleidingen;
 • in de colleges en excursies in dialoog te treden met docenten en gastdocenten.

 

 • Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

 

Leerdoelen

In deze minor doorloop je een persoonlijk leer- ontwikkelingsproces, waarbij je:

 • je bewust wordt van de keuzes rond je eigen eetpatroon;
 • je bewust wordt van de mate waarin consumenten worden beïnvloed door reclame;
 • je bewust wordt van de wereld van de mondiale voedselproductie en –consumptie;
 • je bewust wordt van verbindingen met de naaste, de schepping en de Schepper.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant als jij je wilt ontwikkelen tot bewust (kritische) consument, en als professional in je vakgebied een bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen en uitbouwen van een nieuw maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Je ontdekt de relevantie van voedsel voor maatschappij en beroep door:

 • het volgen van hoorcolleges waarin de relevantie wordt besproken en toegelicht;
 • het verrichten van onderzoek in relatie tot je studiekeuze voor een opdrachtgever;
 • het maken van een analyse van een actueel onderwerp op het terrein van voedsel;
 • het meewerken aan een nieuw maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Je brengt daarbij verbindingen aan met levensbeschouwelijke bronnen en tradities:

 • door literatuurstudie over achterliggende waarden en eetculturen door de tijd heen;
 • door discussies en verantwoording van je visie in onderzoeks- en reflectieverslagen.

Rooster

november - februari. 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.