Kies op maat

Login Menu

Voedsel Verbindt!

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
De laatste jaren lezen en horen we veel over ons eten. We leven in overvloed, tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld veel ouderen in Nederland door sociaal isolement ondervoed. In het Westen worden veel levensmiddelen gewoon weggegooid, terwijl in andere delen van de wereld structurele hongersnood heerst. Bovendien maken misstanden veel mensen onzeker over de veiligheid van de dagelijkse maaltijd. Deze actuele issues laten zien dat voedsel een maatschappelijk thema is geworden dat steeds meer aandacht vraagt. In deze minor gaan we dan ook met elkaar aan de slag met ethische kwesties en dilemma's. Maar we gaan nadrukkelijk ook op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Elk jaar verschijnen honderden kookboeken op de markt, op tv buitelen de bakprogramma's over elkaar heen, en de belangstelling voor het zelf verbouwen van voedsel is nog nooit zo groot geweest als nu. Om deze trends op waarde weten te schatten, duiken we diep in voedselketens. We ontdekken de weg van productie en verwerking tot bereiding en consumptie, we spreken met deskundigen uit de praktijk, en we gaan natuurlijk zelf lekkere maaltijden bereiden. Ook voeren we zelfstandige onderzoeksprojecten uit of haken aan bij een groot CHE-project over voeding en gezondheid. De minor wordt afgesloten met een publieke manifestatie. Kortom, een heerlijke minor!

Leerdoelen

 1. De student heeft inzicht in de belangrijkste aspecten van de hedendaagse mondiale voedselindustrie.
 2. De student kent de belangrijkste alternatieven op het gebied van voedselproductie (streekproducten, biologische producten, stadslandbouw) in de samenleving.
 3. De student kent de verschillen in waarden die ten grondslag liggen aan eetculturen en weet daarop te reflecteren door middel van een persoonlijk verslag.
 4. De student weet een verbinding te leggen tussen christelijke noties rond voedsel en zijn eigen leven.
 5. De student ervaart hoe maaltijden in ieder opzicht verbindend kan werken: met je naaste, met de schepping en met de Schepper.
 6. De student doet persoonlijke ervaringen op met bereidt met anderen studenten gezamenlijk minimaal één biologische maaltijd waarmee ecologische en sociale aspecten van voedsel met elkaar in verband worden gebracht.
 7. De student leert een analyse te maken van een actueel onderwerp rond voedsel door middel van een onderzoeksproject in de Food Valley.
 8. De student leert de resultaten van zijn onderzoek te gebruiken voor een publieke manifestatie.
 9. De student kan (naar keuze) deelnemen aan het hogeschoolbreed onderzoeksproject rond voeding.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

 1. Hoorcolleges: het leren ‘ontcijferen’ van maaltijden / analyse vanuit antropologie en opdracht eigen eetpatroon te analyseren; de hedendaagse voedingsindustrie in mondiale context; analyse van eetpatronen in Nederland; consumententrends; bespreking van alternatieven en aanzet tot reflectie op eetpatronen in breder maatschappelijk perspectief; Bijbelse grondlijnen over voeding en maaltijden en opdracht tot reflectie op eigen eetpatroon; de rol van voeding in andere religies/ culturen vanuit filosofiegeschiedenis; verbinding tussen identiteit en praktijk.
 2. Werkcolleges: gezamenlijke excursies naar boerderijen, voedselverwerkende bedrijven en restaurants, in contrast met alternatieve initiatieven in de regio Food Valley. Begeleiding van kleine groepjes die werken aan onderzoeksprojecten rond onderwerpen als 'smaak', 'streekproducten', 'regionale ketens', 'gezondheid', stadslandbouw', herkomst voedsel', 'consumentengedrag', 'eetcultuur', enz. De projecten zijn gericht op specifieke doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, allochtonen, verschil stad/dorp, enz. De algemene opzet van de werkcolleges verloopt van persoonlijke reflectie op eigen eetpatronen naar bezinning op bredere maatschappelijke ontwikkelingen.
 3. Door middel van een persoonlijk verslag leert de student te reflecteren op motieven en onderliggende waarden, en probeert aan te sluiten op de achtergrond van de eigen opleiding.
 4. Het samen bereiden en nuttigen van maaltijden op biologische verantwoorde wijze.
 5. Het toewerken naar een publieke manifestatie waarbij de studenten worden uitgedaagd deze op creatieve wijze vorm te geven. Zo mogelijk moeten de onderdelen aansluiten op hun eigen opleiding, bv pabo: natuureducatie kinderen; verpleegkunde: ondervoeding ouderen; sociale studies: eten verbindt eenzame mensen; mens & organisatie: nieuwe concepten in horeca, enz.
 6. De publieke manifestatie is gericht op personen en netwerken uit het maatschappelijk leven in de regio Food Valley.

Literatuur

De literatuur wordt nader bepaald.

Rooster

De colleges van deze minor worden zowel in blok 1 als in blok 2 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 tot en met 17-11-2017.
Blok 2 loopt van 20-11-2017 tot en met 9-02-2018.