Kies op maat

Inloggen Menu

Vakspecialist muziek

Wil jij op basis van jouw muzikale capaciteiten de spil worden van structureel goed muziekonderwijs voor de hele basisschool? In deze minor wordt je uitgedaagd een extra bijdrage te leveren aan de broodnodige, brede vorming van kinderen door muziek. Muziekonderwijs is namelijk niet alleen goed voor de muzikale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van de hersenen en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Muziekonderwijs heeft in Nederland echter een impuls nodig na een periode waarin de nadruk vooral op reken- en taalvaardigheid lag. Daarom heeft de overheid via subsidie het project ‘Méér Muziek in de Klas’ opgestart, een beweging die inmiddels een flinke groei doormaakt en waarvan koningin Maxima ambassadeur is.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

Deze minor kan je goed combineren met onze minor De vitale school. De lesdagen van Vakspecialist Muziek zijn de maandagen en woensdagochtenden van september tot februari. Let hier goed op bij het kiezen van je andere minor. 

Leerdoelen

De minor behandelt de bekende vijf deelgebieden van vakspecialisten muziek: zingen, muziek beluisteren, muziek maken, noteren en bewegen, en beoogt dat je zowel het niveau van vakspecialist muziek bereikt als voldoet aan de eisen van LKCA voor cultuurcoördinator.

Het met goed gevolg afleggen van de cursus kan je – naast de credits voor de minor - bovendien twee certificaten opleveren, namelijk die van de vakspecialist muziek en die van cultuurcoördinator. Beide certificaten zijn door de overheid erkend en opgenomen in het lerarenregister. Deze krijg je vanzelf als je voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 

De cursus is opgedeeld in drie programma’s van 5 EC’s, namelijk:

 1. Verwerven van eigen muzikale kennis en vaardigheden (zingen, spelen, leidinggeven aan zingende en/of spelende kinderen, solfège, muziektheorie, arrangeren, etc.). De kennis wordt voor een groot deel verworven in zelfstudie. De thema’s en trainingen worden zoveel mogelijk vakdidactisch ingekleurd.
 2. Onderwijs geven (lessenseries ontwerpen/geven, muzieksoftware gebruiken, talentontwikkeling stimuleren) door in de praktijk elke week een dag intensief stage te lopen.
 3. Cultuur in brede zin bestuderen en leren coördineren met het oog kunst en cultuur voor de hele basisschool; je kiest naast muziek een tweede kunstdiscipline.

Aanvullende informatie

Voor de minor is het noodzakelijk om muzikale/culturele evenementen te bezoeken. 

Combineer deze minor met:

 • Vitale school (15 EC – Blok 1 en 2)

  Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor iedere student die met goed gevolg de muziekprogramma's van eerdere pabojaren heeft doorlopen. De leeruitkomsten van deze minor zijn echter op een dusdanig niveau, dat het wenselijk is dat je een instrument beheerst, goed kunt zingen en overtuigd bent van je muzikaliteit. Bij twijfel raden we je aan eerst een ori├źnterend gesprek voeren met een van de docenten. Neem daarvoor contact op met Ad Verhage (averhage@che.nl).

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

In deze minor krijg je colleges van vier contacturen per week. De resterende tijd wordt besteed aan zelfstudie. De bijeenkomsten kenmerken zich door onder meer:

 • gezamenlijke practica: samen zingen en spelen, theorie, slagtechniek en didactiek;
 • lessen van gastdocenten (docenten conservatorium en vakleraren).

Tijdens deze minor wordt gebruik gemaakt van een POP. Je gaat daarmee steeds nieuwe uitdagingen aan die passen bij jouw ontwikkeling en bij de situatie van de praktijkschool. Met de studiebegeleider voer je voortgangsgesprekken over je persoonlijke traject, mede op basis van het POP, waarop je ook wordt getoetst.

Rooster

September – Februari, maandagen en woensdagochtenden 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.