Kies op maat

Inloggen Menu

Durf te denken!

Ontdek de filosoof in jou

Wat kan ik weten? Hoe moet ik handelen? Wat is de mens? De manier waarop je deze vragen beantwoord maakt nogal verschil in hoe je in het leven staat. In tijden van fakenews en aanslagen omwille van ‘de waarheid’ dringen deze vragen zich steeds harder aan ons op. Het zijn geen eenvoudige vragen en over de beantwoording ervan wordt fundamenteel verschillend gedacht.  

Filosofie is populair. En terecht! De tijd waarin wij leven is complex en daarom is reflectie en verdieping nodig. Filosofie helpt daarbij, stelt vragen die tot nadenken stemmen en biedt concepten die helpen je eigen antwoord te formuleren of te duiden. Daardoor kun je bewuster en steviger in het leven en in de samenleving staan.  

 

Bij te weinig aanmeldingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

Aan de hand van de ideeën van een aantal invloedrijke filosofen onderzoeken we verschillende visies op de thema’s weten, handelen en zijn. Dit doen we door hun eigen teksten te lezen, te bestuderen en te bespreken In deze minor  proberen we de filosoof in jouzelf wakker te maken. Hoe kun je filosoferen? Mogelijk heb je al allerlei meningen en wil je die kritisch tegen het licht houden, of twijfel je juist aan sommige van je overtuigingen en zoek je naar de onderbouwing ervan. Binnen deze minor gaan we geen vraag uit de weg en zijn we geïnteresseerd in elkaars ‘denkweg’ door het leven.  

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is wat voor je als je gespreksstof wilt hebben voor in de kroeg, als je je denken wilt laten prikkelen door andere meningen en als je toe bent aan een cognitieve uitdaging. Voorkennis is niet vereist, wel een open houding en de bereidheid tot studeren. 

Verdere toegangseisen zijn:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Twee maal per week word je, tijdens de hoorcolleges, ingeleid in de visies van de verschillende filosofen, zoals Plato, Descartes, Kant en Levinas). Aansluitend op die colleges, heb je ook twee keer per week een werkcollege waarin we de gelezen tekst bespreken en met elkaar in gesprek gana over onze eigen meningen. Ook is er coaching op de voortgang van je toetsproducten. Tussen de colleges door werk je aan je opdrachten en lees je (filosofische) teksten. 

Qua toetsing maak je voor het onderdeel ‘kennis’ individueel een beroepsproduct. Voor het onderdeel ‘handelene’  voer je in een kleine groep een moreel beraad. Voor het onderdeel ‘zijn’  schrijf je individueel een position paper.  

Rooster

November - februari

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.