Kies op maat

Inloggen Menu

Durf te denken!

Ontdek de filosoof in jou

Wat is waar? Wat is goed? De manier waarop je deze vragen beantwoord maakt nogal verschil in hoe je in het leven staat. In tijden van fakenews en aanslagen omwille van ‘de waarheid’ dringen deze vragen zich steeds harder aan ons op. Het zijn geen eenvoudige vragen, en over de beantwoording ervan wordt fundamenteel verschillend gedacht.

Filosofie is populair. En terecht! De tijd waarin wij leven is complex en daarom is reflectie en verdieping nodig. Filosofie helpt daarbij, stelt vragen die tot nadenken stemmen, biedt concepten die helpen je eigen antwoord te formuleren of te duiden. Daardoor kun je bewuster en steviger in het leven en in de samenleving staan.

Bij te weinig aanmeldingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

In deze minor verdiepen we ons in verschillende visies op de vraag naar het ware (wanneer is iets waar?) en het goede (wanneer is een handeling goed?). Daarbij proberen we de filosoof in jouzelf wakker te maken. Hoe kun je filosoferen? Mogelijk heb je al allerlei meningen en wil je die kritisch tegen het licht houden, of twijfel je juist aan sommige van je overtuigingen en zoek je naar de onderbouwing ervan. Binnen deze minor gaan we geen vraag uit de weg en zijn we geïnteresseerd in elkaars ‘denkweg’ door het leven.

Bij de vraag naar waarheid bespreken we de volgende visies:

 • Kennis verwijst naar een transcendente Waarheid
 • Kennis ontdekken we door kritische analyse
 • Kennis ontstaat door dialoog en interpretatie
 • Kennis is product van constructie en toeval

Bij de vraag naar het goede staan de volgende visies centraal:

 • Goed handelen komt voort uit de juiste inschatting van de situatie
 • Een handeling is goed als je zou willen dat hij universeel toegepast wordt
 • Een handeling is goed als hij tot gevolg heeft dat de mensheid er beter van wordt
 • Goed handelen is in vrijheid je eigen leven scheppen
 • Goed handelen geeft gehoor aan het appel van de Ander

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is wat voor je als je gespreksstof wilt hebben voor in de kroeg, als je je denken wilt laten prikkelen door andere meningen en als je toe bent aan een cognitieve uitdaging. . Voorkennis is niet vereist, wel een open houding en de bereidheid tot studeren.

Verdere toegangseisen zijn:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Aan de hand van de ideeën van een aantal cruciale denkers (zoals Plato, Descartes, Kant en Levinas) onderzoeken we bovenstaande visies, per week door middel van twee hoorcolleges waarin je de theorie uitgelegd krijgt en twee werkcolleges waarin je de theorie toepast op actuele casussen. Natuurlijk bespreken we ook hoe we hier allemaal zelf in staan. Tussen de colleges door werk je aan je opdrachten en lees je (filosofische) teksten.

Qua toetsing maak je voor het onderdeel ‘het ware’ individueel een beroepsproduct. Voor het onderdeel ‘het goede’  voer je in een kleine groep een moreel beraad. Voor het onderdeel m.b.t. de ontwikkeling van je eigen denken schrijf je individueel een position paper.

Rooster

November - februari

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.