Kies op maat

Inloggen Menu

Israël, bron en beroep (reisminor)

Ontdek jezelf in het land van de Bijbel

Zonder Israël geen geloof, geen christendom, dus ook geen Christelijke Hogeschool Ede. Want met Israël is het allemaal begonnen. Maar het land is niet alleen verleden tijd. Het is tenslotte nog steeds volop in het nieuws en loopt tegen problemen aan waar wij in Nederland ook mee te kampen hebben, zoals multiculturaliteit, botsing van religies en veiligheid. Reden genoeg om je vanuit je eigen identiteit stevig bezig te houden met deze minor: Israël, bron en beroep.

Tijdens deze minor maken we een reis naar Israël waarin je kennismaakt met het land en de mensen die er wonen. In Nederland bereid je je hierop voor. Je volgt lessen waarin je meer leert over het Joodse geloof, de samenleving, antisemitisme en nog veel meer. Daarnaast doe je onderzoek rond een thema als conflict of geloof. In Israël ontmoet en spreek je de bevolking van het land. Hierdoor krijg je een andere kijk op wie je zelf bent, wat je gelooft en hoe jij in jouw vak staat. Samen met studenten van andere opleidingen, reflecteer je op deze ontmoetingen. Het is een hele ervaring die je niet wilt missen! 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door 

 

Leerdoelen

Je hebt na deze minor:

 • een grotere kennis van het Jodendom en de Joodse omgang met de Thora;
 • dieper inzicht in de bronnen van het eigen geloof en leert de eigen identiteit sterker kennen door de confrontatie met andere culturen en geloofstradities;
 • een evenwichtiger visie op de situatie in het huidige Israël, door de ontmoeting met Joden en Palestijnse christenen;
 • specifieke kennis van een leerdoel dat je zelf hebt geformuleerd vanuit eigen beroepsperspectief;
 • vaardigheid tot het opzetten en uitvoeren van een beperkt onderzoek, in een internationale context;
 • vaardigheid in het communiceren met professionals binnen het eigen vakgebied in het Engels en bekwaamheid om relevante onderwerpen te vertalen voor een breder publiek.
 • verdiepte kennis van het verschijnsel antisemitisme, dat ook in Nederland actueel is.

Aanvullende informatie

Je kunt pas definitief worden ingeschreven nadat je motivatiebrief door de CHE is goedgekeurd.

Stuur je motivatiebrief naar cis@che.nl en vervolgens ontvang je bericht of deze is goedgekeurd en of je ingeschreven wordt.

De kosten van de minor zijn € 1.095 exclusief tickets. De tickets dienen zelf aangeschaft te worden, hier wordt je nog over geïnformeerd na aanmelding. De vliegkosten variëren van € 200,- tot € 400,-.

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Wil jij een duidelijke keuze maken met betrekking tot je eigen levensvisie? Je bewust zijn van het belang van het hebben van een eigen identiteit voor jouw beroep? Dan is deze minor zeker relevant voor jou. Daarnaast sta je ook open voor ontmoetingen met Joden en Palestijnen. Een goede beheersing van de Engelse taal is een pré.  

Wanneer de CHE je motivatiebrief goedkeurt, ben je ingeschreven. Stuur je motivatiebrief naar cis@che.nl en vervolgens ontvang je bericht of deze is goedgekeurd en of je ingeschreven wordt. 

De kosten van de minor zijn € 1.095 exclusief tickets. De tickets moet je zelf aanschaffen. Informatie hierover ontvang je na je aanmelding. De vliegkosten variëren van € 200,- tot € 400,-. 

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Kennis van het Jodendom (religie, cultuur, geloofsbeleving, mensvisie, leren, ethiek, historische context van de relatie van de kerk met Israël) en van de situatie in Israël wordt overgebracht door gespecialiseerde docenten. Daarnaast krijg je actueel inzicht door concrete ontmoetingen in Israël. Door het opstellen van een eigen leerdoel en onderzoek te doen op het terrein van je beroepsveld krijgt het werken aan professionaliteit aandacht. Hiernaast krijgt het actuele thema antisemitisme aandacht door diverse bronnen te leggen naast de praktijk; dit resulteert in een eigen beroepsproduct dat een handreiking biedt tot verdere reflectie. 

De ontmoetingen met mensen in Israël en onderlinge reflecties vormen een krachtige impuls voor eigen oordeelsvorming. Door de interactie met Joden en Palestijnen en de onderlinge gesprekken word je uitgedaagd tot adequate communicatie. Datzelfde geldt met betrekking tot het eindverslag waarin de resultaten van de ontmoetingen op relevante wijze gepresenteerd worden.

Rooster

September – november

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.