Kies op maat

Inloggen Menu

Israël, bron en beroep (reisminor)

Ontdek jezelf in het land van de Bijbel

Zonder Israël geen geloof, geen christendom, dus ook geen Christelijke Hogeschool Ede. Want met Israël is het allemaal begonnen. Maar het land is niet alleen verleden tijd. Het is tenslotte nog steeds volop in het nieuws en loopt tegen problemen aan waar wij in Nederland ook mee te kampen hebben, zoals multiculturaliteit, botsing van religies en veiligheid. Reden genoeg om je vanuit je eigen identiteit stevig bezig te houden met deze minor: Israël, bron en beroep.

Naast de kennismaking met het land en de mensen die er wonen, doe je onderzoek naar een leervraag vanuit je eigen beroepsperspectief, bijvoorbeeld rond thema’s als multiculturaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de Joodse visie op opvoeden of verpleegkunde en mensvisie in Israël. Door de ontmoetingen tijdens de reis die je naar Israël gaat maken, krijg je een andere kijk op wie je zelf bent, op wat je gelooft en de manier waarop je in je vak staat. Je reflecteert op die ontmoetingen met studenten van andere opleidingen. Die vorming gaat dieper dan het leren van collegestof, is de ervaring van velen die je in deze minor voorgingen.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door 

 

Leerdoelen

Je hebt na deze minor:

 • een grotere kennis van het Jodendom en de Joodse omgang met de Thora;
 • dieper inzicht in de bronnen van het eigen geloof en leert de eigen identiteit sterker kennen door de confrontatie met andere culturen en geloofstradities;
 • een evenwichtiger visie op de situatie in het huidige Israël, door de ontmoeting met Joden en Palestijnse christenen;
 • specifieke kennis van een leerdoel dat je zelf hebt geformuleerd vanuit eigen beroepsperspectief;
 • vaardigheid tot het opzetten en uitvoeren van een beperkt onderzoek, in een internationale context;
 • vaardigheid in het communiceren met professionals binnen het eigen vakgebied in het Engels en bekwaamheid om relevante onderwerpen te vertalen voor een breder publiek.
 • verdiepte kennis van het verschijnsel antisemitisme, dat ook in Nederland actueel is.

Aanvullende informatie

Je kunt pas definitief worden ingeschreven nadat je motivatiebrief door de CHE is goedgekeurd.

Stuur je motivatiebrief naar cis@che.nl en vervolgens ontvang je bericht of deze is goedgekeurd en of je ingeschreven wordt.

De kosten van de minor zijn € 1.095 exclusief tickets. De tickets dienen zelf aangeschaft te worden, hier wordt je nog over geïnformeerd na aanmelding. De vliegkosten variëren van € 200,- tot € 400,-.

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant als je een duidelijke keuze wil maken met betrekking tot je eigen levensvisie en je bewust bent van het belang van een eigen identiteit voor het beroep waar je je op voorbereidt. Je staat open voor ontmoetingen met Joden en Palestijnen. Ook een goede beheersing van het Engels is een voorwaarde.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Kennis van het Jodendom (religie, cultuur, geloofsbeleving, mensvisie, leren, ethiek, historische context van de relatie van de kerk met Israël) en van de situatie in Israël wordt overgebracht door gespecialiseerde docenten. Daarnaast krijg je actueel inzicht door concrete ontmoetingen in Israël. Door het opstellen van een eigen leerdoel en onderzoek te doen op het terrein van je beroepsveld krijgt het werken aan professionaliteit aandacht. Hiernaast krijgt het actuele thema antisemitisme aandacht door diverse bronnen te leggen naast de praktijk; dit resulteert in een eigen beroepsproduct dat een handreiking biedt tot verdere reflectie. 

De ontmoetingen met mensen in Israël en onderlinge reflecties vormen een krachtige impuls voor eigen oordeelsvorming. Door de interactie met Joden en Palestijnen en de onderlinge gesprekken word je uitgedaagd tot adequate communicatie. Datzelfde geldt met betrekking tot het eindverslag waarin de resultaten van de ontmoetingen op relevante wijze gepresenteerd worden.

Rooster

September – november)

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.