Kies op maat

Inloggen Menu

Amerikaanse cultuur en samenleving (reisminor)

De Amerikaanse invloed op jouw leven en beroep

Wat zijn jouw (voor)oordelen over Amerika? Met de komst van president Trump zijn deze misschien eerder toe- dan afgenomen. Maar heb je die (voor)oordelen al eens getoetst? En heb je al eens geprobeerd om door een Amerikaanse bril naar onze eigen cultuur te kijken?

De invloed van de VS blijft groeien in Nederland. Nagenoeg elk werkterrein heeft met die invloed te maken. Hoe we bedrijven aansturen, hoe we omgaan met mensen, hoe kerkelijke gemeenten worden geleid, welke communicatievormen we gebruiken, hoe we omgaan met welzijn en zorgverlening, en ga zo maar door. Maar waardoor wordt deze invloed veroorzaakt? Hoe denken de Amerikanen over ons? En welke invloed gaat ervan uit als we met elkaar samenwerken? Kloppen onze beelden van Amerika eigenlijk wel met de werkelijkheid?

Reden genoeg om de invloed van de VS op ons en ons beroep serieus onder de loep te nemen. Dat kan natuurlijk alleen maar écht als we daadwerkelijk naar Amerika gaan, dat doen we in januari 2021 direct na de kerstvakantie gedurende ± twee weken. Daar zul je ervaren dat wij, net als de Amerikanen, toch eigenlijk wel een beetje gek zijn.

Verhalen van eerdere jaren zijn terug te vinden op de website behorend bij deze minor: https://chenaaramerika.wordpress.com 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

 

Leerdoelen

Voordat we op reis gaan, verdiepen we ons in de Amerikaanse cultuur. Hierdoor krijg je meer inzicht in de geografie, politiek, religie en geschiedenis van het land. Dit doe je via een mix van eigen onderzoek en een daarop volgende presentatie van de resultaten, het kijken van films/documentaires, het lezen van enkele zelf te kiezen boek over Amerika en het deelnemen aan colleges.

Tijdens de reis die volgt gaan we op bezoek bij Amerikaanse welzijnsorganisaties en bedrijven en bespreken met elkaar welke verschillen (of overeenkomsten) zichtbaar worden in vergelijking met de bedrijven en organisaties waar jij stage hebt gelopen of hebt gewerkt in een recent verleden. Je leeft gedurende je tijd in Amerika on campus.

Om Amerikanen écht te ontmoeten praat je met enkelen van hen en maak je hiervan, in je projectgroep, een vlog. 

Na terugkomst in Nederland voer je samen met enkele medereisgenoten een toetsgesprek. Hierin maak je duidelijk hoe je persoonlijk en professioneel gevormd en veranderd bent door je onderdompeling in de Amerikaanse cultuur. 

Leeropbrengsten:

Leeruitkomst 1: De student kent de belangrijkste ontwikkelingen in de Amerikaanse cultuur en samenleving en plaatst deze in (historisch) perspectief. 

Leeruitkomst 2: De student interacteert met Amerikanen over onderzoekshypotheses en deelt de resultaten. 

Leeruitkomst 3: De student (her)ontdekt zichzelf door contact met de Amerikaanse cultuur, laat zien hoe hij/zij veranderd is en welke veranderstappen gezet worden. 

Aanvullende informatie

Voor deze reisminor betaal je extra, denk aan vliegkosten (afhankelijk van je eigen keuzes), programmakosten (±400 à 450 euro) en verblijfskosten (afhankelijk van je eigen keuzes, maar per dag ben je ongeveer 10 tot 20 dollar kwijt aan eten en drinken).

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Iedereen met interesse in de eigen en de Amerikaanse cultuur (en het Engels beheerst) is welkom deel te nemen. Daarbij wordt een christelijke achtergrond – of grote interesse in het christelijke geloof – op prijs gesteld, maar dit is niet verplicht.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Voor vertrek naar de VS, maak je een takehometoets, onder meer op basis van eigen literatuuronderzoek, zodat je goed voorbereid bent. Daarnaast ga je aan de hand van enkele zelf bedachte hypotheses ontdekken of de vooroordelen die je over Amerikaanse studenten hebt, kloppen. Dit doe je ter plekke op en buiten de campus waar de Amerikaanse studenten van Cornerstone University leven. 

Na afloop van de reis maak je via een zelf te kiezen vorm duidelijk hoe je persoonlijk en professioneel gevormd en veranderd bent door je onderdompeling in de Amerikaanse cultuur. 

Literatuur

We maken gebruik van het boek “American Civilization: An Introduction” van David C. Mauk en John Oakland à 15 euro. 

Rooster

november - februari. 

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.