Kies op maat

Inloggen Menu

Art & Creativity

Zet je creatieve ontwikkeling op het juiste spoor

“Als een stem van binnen zegt ‘je kunt niet schilderen’ - schilder dan, en de stem zal tot zwijgen gebracht worden.”  

- Vincent van Gogh

Wil jij graag jouw creativiteit en kunstzinnige talenten ontdekken? Wil jij je onderscheiden door jouw creatieve en innoverende ideeën? Ben je niet bang om in het diepe te springen, nieuwe werelden te ontdekken en onverwachte ervaringen op te doen? En ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen waarin je iets wilt betekenen?  

In de minor Art & Creativity leer je je eigen kunstenaarschap te ontdekken en ontwikkel je een maatschappijvisie vanuit artistiek en cultureel perspectief. Art & Creativity is voor iedereen die zich graag wil verdiepen in kunst en cultuur met het oog op de beroepspraktijk. In deze minor ontwikkel je jouw artistieke talenten en leer je inspiratiebronnen te vinden en te linken aan je levensbeschouwing en aan maatschappelijke ontwikkelingen.  

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.Leerdoelen

Binnen deze minor is veel aandacht voor het ontwikkelen van je eigen identiteit als kunstenaar/creatieve professional door creatieve en confronterende coaching waarbij je wordt uitgedaagd persoonlijke dilemma’s op te zoeken en aan te gaan. 

Ingangseisen

Bij deze minor hoort een motivatiebrief die je direct na je aanmelding mailt naar Christiaan van der Houwen (cjvdhouwen@che.nl). Mochten er te veel aanmeldingen komen, wordt er geselecteerd op basis van de inhoud van de brieven.  

In deze brief beantwoord je de volgende vragen: 
1. Wie ben je, welke opleiding doe je? 
2. Waarom wil je meedoen aan deze minor? Wat wil je leren? 

Je voegt een CV toe. 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - november.

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

Toetsing

Art & Creativity bestaat uit een receptief deel en een actief deel, die grotendeels met elkaar verweven zijn in een creatief proces.  

Deel A: Duik in Cultuur (receptief) 

Tijdens dit deel van de minor ligt de nadruk op het ontwikkelen van een visie op kunst. Via een ontregelende reis verleg je actief je vertrouwde denk- en doe-paden. Je laat je inspireren en uitdagen door prikkelende tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, concerten, verhalen en colleges. Uiteindelijk werk je toe naar een Position Paper en een beroepsproduct. 

Deel B: Creativity track (actief) 

Je maakt kennis met verschillende kunstdisciplines door workshops theater, muziek, beeldend, film of verhalen vertellen. Daarbij doorloop je een ontwerpproces, uitlopend in een presentatie van een artistiek product. Je werkt hierbij deels individueel, deels samen naar een eindvoorstelling.  

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.