Kies op maat

Inloggen Menu

Krachtig coachen deel 1

Ontwikkel de authentieke en professionele coach in jezelf

Wil jij de mens en professional zijn die in ontmoetingen de ander echt verder brengt. De coach die duurzame relaties kan aangaan en onderhouden en verschil weet te maken in onze snel veranderende samenleving? Bijvoorbeeld als motivator rondom talentontwikkeling, bij de begeleiding van kankerpatiënten of als coach van vrijwilligers of mantelzorgers en noem maar op.

In deze minor ontdek je hoe je als coach zelf in balans blijft, op een goede manier contact legt en een authentieke en professionele coachrelaties vormgeeft. De maskers van de ander gaan af en de echte ander komt tevoorschijn, de ander die ruimte krijgt voor ontwikkeling.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

Deze minor bestaat uit 2 delen waarvan deel 1 ook apart is te volgen. Deel 2 (MIN-KC2) kan alleen gevolgd worden als ook deel 1 is gevolgd. 

In het eerste deel werken we vooral aan effectief contact leggen en de relatie aangaan met jezelf en de ander. Dit vormt de basis voor het kunnen begeleiden en coachen van persoonlijke (talent)ontwikkeling en verandering.

In het tweede deel (MIN-KC2) leer je te coachen binnen een door jou gekozen context. Je kunt daarbij kiezen uit vier mogelijkheden:

 • krachtgericht coachen van talentontwikkeling in organisaties (profit en non-profit);
 • motiverend coachen van verandering in mensen en organisaties (profit en non-profit);
 • coachen van vrijwilligers en mantelzorgers in (non-profit)organisaties en religieuze gemeenschappen;
 • coachen rondom kanker voor leidinggevenden en werkers binnen de (welzijns)zorg en religieuze gemeenschappen.

Let op! Als je deel 2 ook wilt volgen moet je je daarvoor apart inschrijven. 

Aanvullende informatie

Deel 1 apart te volgen. Wil je ook deel 2 volgen dan moet je je ook inschrijven voor Krachtig coachen deel 2 (MIN-KC2). Deel 2 is alleen te volgen als ook deel 1 is gevolgd. 

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Voorwaarden voor deze minor zijn sociale basisvaardigheden op hbo-niveau en voldoende persoonsontwikkeling. 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

In deze minor ben je van meet af aan actief in de praktijk. Je werkt aan jezelf, je coacht medestudenten en wordt gecoacht door hen, individueel en in kleine groepen.

Extern ga je vervolgens aan de slag met ‘echte’ klanten. Coach bijvoorbeeld een groep tieners op talenten of sociaal werkers op motivatie. Help vrijwilligers in een kerkelijke gemeente hun talenten optimaal te ontwikkelen. Of begeleid iemand met een levensbedreigende ziekte. De toets bestaat voor elk blok uit een kennistoets, een portfolio met onder meer videomateriaal en een presentatie.  

Hoe dan ook biedt deze minor jou een krachtige leeromgeving waar je met (urgente) leervragen die in de praktijk naar boven komen aan de slag gaat. Dit gebeurt door middel van digitale leeropdrachten, reflectiemomenten, training van methodieken, kennisoverdracht en de kunst afkijken van vaklui. Jouw leerproces staat bij ons centraal en jij bent actief aan het leren. Dat levert ongetwijfeld succes op. Jouw voorgangers ontdekten hoe ze de ander in hun kracht konden zetten en waren nooit meer dezelfde.  

Rooster

September - november

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.