Kies op maat

Inloggen Menu

De vitale school

Houd jij van bewegen met kinderen op een bruisende basisschool? En wil je in je toekomstige carrière iets bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond en dynamisch leerklimaat? In deze minor leer je hoe de schoolomgeving door jou beïnvloed kan worden om zo’n leerklimaat te kunnen bereiken.  

 

Hoe? Binnen dit programma leiden we je op voor het behalen van blok 1 van de post-hbo leergang "vakspecialist bewegingsonderwijs" en leer je hoe gezondheid, vitaliteit en verantwoord gedrag kunnen leiden tot een beter leerklimaat in de klas. Na het succesvol afsluiten van dit programma kun je aansluiten bij blok 2 van de leergang “vakspecialist bewegingsonderwijs”, die op elke pabo in Nederland wordt gegeven als post-hbo opleiding. 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat bewegen, gezonde voeding, structuur en regelmaat positieve invloed hebben op cognitieve leerprestaties van het kind. Het tussen de lessen door even bewegen leidt tot meer zuurstof in de hersenen en dus tot een beter vermogen tot leren. Omdat een klas kinderen zeer uiteenlopende niveaus van bewegen laat zien, leren we je ook hoe je optimaal kunt aansluiten bij de leermogelijkheden van een kind. Daarbij werken vooral vanuit het model van de ‘groepjesles’. Andere thema’s die aan de orde komen zijn:  

 • inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lukken (en waarbij iedereen mee kan doen);
 • volgordes binnen leerlijnen; 
 • differentiatie; 
 • voeding, gedrag en bewegen; 
 • school als vitale leeromgeving. 

Aanvullende informatie

Combineer deze minor met:

 • Vakspecialist muziek (15 EC – Blok 1 en 2)

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is alleen geschikt voor studenten die de Pabo volgen, affiniteit hebben met sport en bewegen en over een zekere fysieke fitheid beschikken. 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Deze minor bestaat uit  11 vrijdagen, verdeeld over het eerste semester, die bestemd zijn voor werkcolleges bewegingsonderwijs en werkcolleges rondom de thema’s voeding, gedrag en leren. Daarnaast worden de volgende activiteiten van je verwacht: 

 • veertig stagelessen in tweetallen, verdeeld over de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool; 
 • een onderzoek, een grote werkveldactiviteit en een presentatie op de CHE. 

 

De toetsing bestaat uit: 

 • het maken van een perfecte lesvoorbereiding 
 • een kennis toets; 
 • een onderzoeksopzet voor vitale school 
 • een stagedossier met een assessment op een basisschool 
 • een portfolio met bewijslast (dossier) m.b.t. de eigen beroepsidentiteit; 
 • een beroepsproduct m.b.t. voeding, gedrag, bewegen en leren; 

Rooster

September-februari

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.