Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwikkelingssamenwerking Kenia (reisminor)

Deze minor is vol!!

Ontdek op locatie in Kenia hoe je wereldwijd van betekenis kunt zijn 

Wil je in het buitenland ervaren wat ontwikkelingssamenwerking betekent en inspiratie opdoen voor een antwoord op de vraag hoe je in je dagelijks leven wereldwijd van betekenis kunt zijn? In deze minor ervaar je op locatie in Kenia wat ontwikkelingssamenwerking daadwerkelijk betekent en kijk je achter de schermen van veel projecten, zoals in de sloppenwijken van Nairobi.

Want wat is de zin of onzin van ontwikkelingssamenwerking? En op welke manier kun je bijdragen aan armoedebestrijding, onrecht en gebrokenheid in een land als Kenia? Door je zowel theorie aan te bieden als je praktisch onder te dompelen in het alledaagse leven van Kenia zul je een doorleefde visie op ontwikkelingssamenwerking ontwikkelen en kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat over Social Justice.

Deze indrukwekkende minor is in de afgelopen jaren van grote (soms levens veranderende) betekenis geweest van veel studenten die je voorgingen.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

 

Leerdoelen

Tijdens de minor hebben we aandacht voor ontwikkelingsvraagstukken en de context waarin deze plaatsvinden. De eerste weken staan we stil bij (oorzaken van) armoede, internationale kaders voor ontwikkelingssamenwerking en interculturele samenwerking.

Daarna neem je deel aan het alledaagse leven in Kenia. Deze reis van twee weken (januari ) werd in vorige edities ervaren als één van de meest leerzame en uitdagende leeromgevingen. Beslist geen toeristische reis, maar een reis die je laat ervaren wat achter de schermen in sloppenwijken, op het platteland en in het dagelijks leven van Kenianen speelt. Aan het eind van de reis gaan we een dag op safari in een bekend wildpark. Tijdens en na de reis is er tijd voor reflectie en (persoonlijke) verdieping.

Kijk voor een indruk van de reis het filmpje:

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Er kunnen maximaal 24 studenten mee naar Kenia. Bij het samenstellen van de groep kijken we naast de volgorde van inschrijving ook naar een goede man-vrouw verhouding en diversiteit in opleidingen. Van alle deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht, zij dienen de christelijke identiteit van de Kenia reisorganisatie te waarderen en doen mee aan alle reisonderdelen (te gast bij kerkelijke projecten en gelovige gastgezinnen, kerkbezoek, Bijbelgesprek).

De kosten van de reis zijn nog niet exact bekend (max. 2000 euro) en worden voor een deel ingezet om lokale organisaties te ondersteunen. Zodoende is de gehele reissom in de afgelopen jaren in veel gevallen belastingaftrekbaar geweest als je door anderen wordt gesponsord.

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De minor ontwikkelingssamenwerking kun je volgen van november tot februari en bestaat uit drie leeruitkomsten van elk 5 EC die je kunt verbinden aan hoofd, hart en handen. Dat betekent dat, naast de kennis die je opdoet, de betekenis van ontwikkelingssamenwerking voor jou als professional centraal gesteld wordt en je uitgedaagd wordt handen en voeten te geven aan de opgedane ervaring door die over te brengen aan jongeren in Nederland.

Tijdens de minor word je gecoacht in het benutten van je ervaringen en de verbinding van je persoonlijke leer- en ontwikkelingsvragen daaraan. 

Literatuur

Basisboek Duurzame ontwikkeling (Roorda)

Rooster

November – februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.