Kies op maat

Inloggen Menu

Ontdek het voortgezet onderwijs

Gezocht: pabo-studenten voor de VO-onderbouw

Ben jij een enthousiaste pabostudent en nieuwsgierig naar de leef- en belevingswereld van pubers? Dan zoeken wij jou! In de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO/VO) is er veel vraag naar afgestudeerde pabo-studenten[1]. En dat gat, daar springen wij graag met jou in.

De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in de opleiding leraar basisonderwijs maken namelijk dat je geschikt bent om meerdere vakken (tegelijk) te geven in het voortgezet onderwijs. Deze minor biedt je nu de mogelijkheid om te ontdekken of lesgeven in het voortgezet onderwijs een loopbaanperspectief voor jou kan zijn. In ieder geval versterk je je positie op de arbeidsmarkt door het volgen van deze minor.

 ‘Ik vind deze minor zo verrijkend. Leerlingen op mijn werkplek (VMBO-Kader) zijn heel open en hebben duidelijk veel zorg nodig. Deze minor is echt een toevoeging op mijn huidige pabo-stages’ (student minor VO).

[1] Bol, J. (2016). VMBO zit te springen om pabodocenten. Amsterdam: Het Parool

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

 

Leerdoelen

In deze minor bieden wij jou een uitdagende leeromgeving. Je verdiept je in de leerlingen uit de onderbouw van het VO en maakt kennis met het lesgeven aan en werken met deze boeiende doelgroep. Je volgt het vak pedagogiek met thema’s als het begeleiden van groepsprocessen en het creëren van een veilig leefklimaat. Je sluit dit vak af met het schrijven van een puberportret. Ook specialiseer je je in een vak naar keuze, denk aan Nederlands of rekenen-wiskunde, om daadwerkelijk les te geven binnen het VO. Je zult ontdekken hoe anders de didactiek in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van het basisonderwijs en wat deze verschillen betekenen voor zowel leerling als leerkracht.

Je ontwerpt een lessenserie binnen jouw specialisatie en onderzoekt de dagelijkse lespraktijk. Het uitgangspunt is om meerdere studenten per werkplek te plaatsen zodat je met en van elkaar leert. Daarnaast is er in deze minor vrije ruimte. Je verdiept je in een eigen gekozen onderwerp.  

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Alleen studenten van de Pabo worden toegelaten. Stages in de bovenbouw moeten met een voldoende zijn afgesloten. Ben je student aan een hbo-opleiding anders dan de pabo? Bekijk onze minor ‘Bekwame beroepsdocent’

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Per week volg je een dag les op de hogeschool, doe je een dag aan zelfstudie en werk je drie dagen op een middelbare school. Stagescholen zijn er binnen alle typen VO-onderwijs in de brede omgeving van Ede, maar ook in het westen van het land.

De vakinhoud wordt, apart van het lesgeven op de werkplek, getoetst op de hogeschool. De overige toetsing bestaat uit een vakdossier en pecha kucha; op een creatieve manier vertel je to the point wat jij hebt geleerd binnen deze minor.

Rooster

November - februari. 

Het exacte rooster van de lesdag op de CHE zal t.z.t. bekend gemaakt worden.