Kies op maat

Inloggen Menu

Art & Creativity deel 2

Zet je creatieve ontwikkeling op het juiste spoor

Het mooiste wat we kunnen meemaken is het raadselachtige, daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort (Albert Einstein)

Wil jij graag jouw creativiteit en kunstzinnige talenten inzetten in je toekomstige beroep? Of wil jij je onderscheiden vanwege je creatieve en innoverende oplossingen in jouw beroepspraktijk? Hou je ervan om in het diepe te springen, nieuwe werelden te ontdekken en onverwachte ervaringen op te doen? En ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen waarin je iets wilt betekenen?

In de minor Art & Creativity leer je met gebruik van kunst en cultuur je eigen beroeps- en maatschappijvisie te ontdekken. Art & Creativity is zowel voor kunststudenten als voor iedereen die zich graag verder wil verdiepen in kunst en cultuur met het oog op de beroepspraktijk. In deze minor ontwikkel je hoe dan ook jouw talenten en leer je inspiratiebronnen te vinden en te linken aan je  levensbeschouwing en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor helaas niet door.

Leerdoelen

Deze minor bestaat uit de verdiepende module Art & Creativity – deel II: LAB (november-februari, 15 EC). Deze is alleen te volgen in combinatie met de basismodule Art & Creativity – deel I: TRACK (september-november, 15 EC) of als je ervaring en/of scholing hebt in één van de kunstdisciplines. 

Aanvullende informatie

Er zijn eigen kosten aan deze minor verbonden. Je moet daarbij  rekenen op 50-60 euro voor culturele kunstuitingen zoals festivals, voorstellingen en tentoonstellingen

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deel II van deze minor is alleen te volgen als je deel I hebt gevolgd of als je al ervaring en/of scholing hebt in één van de kunstdisciplines. 

Bij deze minor hoort een motivatiebrief die je direct na je aanmelding mailt naar Charissa Bakema (Cmbakema@che.nl).  Mochten er teveel aanmeldingen komen, gaan we selecteren op basis van de inhoud van de brieven. In deze brief beantwoord je de volgende vragen:
1. Wie ben je, welke opleiding doe je?
2. Waarom wil je meedoen aan deze minor? Wat wil je leren?
3. Welk lab kies je?

A:Creativity (algemeen spoor om creatieve houding en denken te ontwikkelen)

B: Artist (geef aan welke discipline je gevorderd in bent: theater, beeldend, muziek, film, verhalen vertellen)

 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Art & Creativity #2 LAB bestaat uit:

Deel A: Back to the Cradle

Deze minor biedt verdieping in kunst en cultuur vanuit filosofisch en historisch perspectief. Je gaat terug naar de bronnen van je eigen levensbeschouwing en brengt dat in relatie tot je kunstbeoefening en beroepspraktijk. Je laat je inspireren door lezingen,  tentoonstellingen en voorstellingen vanuit theologisch, kunsthistorisch en filosofisch perspectief. Dit alles in relatie tot de praktijk van alledag in de wereld en in de kunsten.

Deel B:  ‘Artist Lab’  

Binnen het Artistlab werk je interdisciplinair vanuit je eigen discipline (theater, muziek, beeldend, verhalen vertellend) naar een kunstuiting toe. Het Artistlab laat je (samen met peers) werken aan creatieve vernieuwingen die je vakgebied overstijgen, bijvoorbeeld door het organiseren van een symposium of festival. 

Rooster

november - februari.

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.