Kies op maat

Inloggen Menu

Brede eerstelijns zorg

Op zoek naar een nieuwe, uitdagende omgeving waar jij als verpleegkundige en/of als sociaal werker van betekenis kunt zijn? Met deze minor wordt die poort geopend.  

Er is een enorme behoefte is aan generalistisch hbo-opgeleide verpleegkundigen in de eerste lijn en in de huisartsenzorg. Verpleegkundigen die flexibel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, weten waar de eerstelijns zorg over gaat, deze overzien en daarom voor de broodnodige verbinding zorgen in een versnipperd zorglandschap dat bol staat van de innovaties, verschuivingen van taken en nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Ook de sociaal werker wordt een steeds grotere speler in de eerstelijns zorg. Integraal werken en de verbinding zoeken met andere zorgprofessionals, en met ingang van de nieuwe wet verplichte GGZ (Wvggz) een grotere rol zal vervullen in de eerstelijns zorg. 

 

Voor de goede verstaander: in deze minor wordt een nieuwe opleiding ontgonnen. Een unieke in zijn soort waar onderwerpen als samenwerken binnen de eerste lijn, morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, een integraal mensbeeld, ethische dillema’s, het verantwoord inzetten van domotica en het ten dienste staan van de ouderen en zwakkeren in de samenleving (waarin eigen kracht en zelfregie centrale waarden zijn) een grote rol spelen. 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

Je wordt in deze minor uitgedaagd om vanuit jouw ambities verbindingen te leggen tussen jouw vak van verpleegkundige en het sociale domein, wijk- en buurtgericht werken en de lokale overheid. Omdat we de patiënt centraal stellen, word je meteen uitgedaagd om als generalistische eerstelijns verpleegkundige de regierol op je te nemen in het uitwerken van je plannen.  

 

Wie deze minor voldoende afsluit, heeft zich breed kunnen oriënteren in de eerstelijns zorg. Een verpleegkundige die stageloopt bij een POH, kan bij een goed afronden van deze minor vrijstelling krijgen bij een aantal onderdelen van de Post-Hbo opleiding tot POH somatiek.   

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Studenten Verpleegkunde en studenten Social Work kunnen aan deze minor deelnemen. Bij aanvang van de minor moet je een stageplaats zelf geregeld hebben in de eerstelijnszorg voor 2,5 a 3 dagen per week (bij voorkeur bij een POH-er in een huisartsenpraktijk).  

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

In deze minor werken we met de principes van EBP en klinisch redeneren, reflectiemodellen, effectieve en zorgvuldige wijze van communiceren, effectieve interventies ter stimulering van zelfmanagement en gedragsverandering, fases van besluitvormingsproces, methodieken voor rapportage en overdracht, ICT-mogelijkheden en – hulpmiddelen in de eerstelijnszorg, bekostiging van de gezondheidszorg, NHG-richtlijnen, de kwaliteitscyclus en relevante wet- en regelgeving. 

 

In deze minor gaat het over zorg in de breedte. Vanwege die breedte zetten we jouw leervragen en leerweg centraal. Ook behandelen we zorgthema’s als preventieve (wijk)zorg, geriatrie als gevolg van de dubbele vergrijzing en jeugdzorg als onderdeel van een integrale, gezinsbrede benadering van zorg. Daarnaast hebben we aandacht voor het ontwikkelen van jouw eigen visie op de bruikbaarheid van domotica binnen de thuiszorg.  

Rooster

September - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.