Kies op maat

Inloggen Menu

Welzijn & gezondheid in wonen, werken, leven en spelen

Een minor die zich deels afspeelt in onze Hogeschool, maar grotendeels in de praktijk; waar ga jij aan de slag met medestudenten om invloed te hebben op Welzijn & Gezondheid?Unieke en innovatieve minor in de eerstelijns zorg 

Voor aanpakkers! Jij kijkt bij voorkeur verder dan je eigen neus (lees ‘professie’) lang is. Je gaat graag de uitdaging aan om daar waar mensen wonen, werken, leven en spelen gezondheidsbevordering actueel te maken en praktisch op de kaart te zetten.  
Binnen deze minor gaan we aan de slag met vragen uit de praktijk; op het snijvlak van welzijn en gezondheid. De minor is verdiepend en verbredend voor elke student! Zeker voor studenten SW, VP, ICT, Communicatie & Theologie. 

Welzijn & Zorg veranderen, dat weet je natuurlijk al. Jij maakt als toekomstig professional deel uit van deze verandering. Binnen deze minor ga jij met medestudenten en professionals uit de praktijk deze verandering een boost geven. Daarbij draag je bij aan het welzijn van de inwoners van een wijk, van een dorp of community. Alle leeftijden of doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen of kwetsbaren. 

In deze minor wordt een nieuw terrein ontgonnen. Wat gaan we doen met elkaar? Wat is nodig Interprofessioneel samenwerken binnen de nulde of eerste lijn, aan de hand van concrete praktijkopdrachten (zie volgende kopje), waarbij je ook oog hebt voor morele en maatschappelijke aspecten. 

Binnen de minor wordt een gezond portie zelfregie en zelfsturing van je verwacht.  Daar wordt je tijdens deze minor nog verder in getraind.  Wie ben jij, hoe maak je verbinding, werk je samen en kom jij in je kracht?  

Binnen de minor zetten we eigen docenten in, maar zeker ook gastdocenten vanuit de eerste lijn en het werkveld. Als studenten en docenten leren we van en met elkaar.

Leerdoelen

Wij gaan aan de slag met opdrachten en vragen vanuit (zorg)organisaties, gemeenten, community ‘s (denk bijv. aan kerken) , etc. Bij de start van de minor liggen er opdrachten of vragen klaar. Op het moment van dit schrijven liggen er de volgende vragen:

 • Een grote zorgorganisatie vraagt hoe zij hun oudere bewoners kunnen koppelen aan bedrijven/organisaties om gezamenlijk naar buiten te gaan, bijv. op de duo-fiets. Voor bewoners een ontspannen en gezonde activiteit en voor een organisatie een mooi middel om vitaliteitsdoelstellingen te behalen.  
 • Een huisarts wil meer (digitale) ondersteuning inzetten bij patiënten met COPD. Dit komt niet echt van de grond; in nauwe samenwerking met het UMCU en een onderzoeks- en innovatieorganisatie gaan jullie aan de slag om dit te fiksen. 
 • Stichting Malkander in Ede vraagt ons mee te denken om bestaande bewegingsinitiatieven te verbeteren en aan te laten sluiten op de doelgroep (jongeren). 
 • Stichting Present zou graag portretten willen maken van betrokken vrijwilligers, hulpverleners en inwoners. Dit om de impact van Present in kaart te brengen en te vergroten. 
 • In samenwerking met een bibliotheek een project starten op het gebied van (digitale) geletterdheid. 
 • Het verantwoord inzetten van domotica (het automatiseren van processen en handelingen in huis) 
 • Hoe kan vraag en aanbod voor zorg en welzijn in een dorp in kaart gebracht worden, zodat bewoners op tijd kunnen worden verwezen naar de juiste hulp? 
 • Hoe kan een kerkelijke gemeente praktisch iets betekenen voor (kwetsbare) mensen in de wijk? 
 • Project opzetten waarbij ouderen bijles gaan geven aan middelbare scholieren. 

Dit zijn voorbeelden van nu. Doe jij mee in september 2023?

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor iedere student die zich wil ontwikkelen als professional in een breed veld van Gezondheid en Welzijn, die zich actief opstelt en de leeruitkomsten als mooie uitdaging ziet. 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent het onderstaande:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

Het is een minor van 30 EC en wordt aangeboden in de periode september 2023 – februari 2024. In deze periode ben je 1 à 2 dagen per week op school en de overige tijd werk je aan het project in de praktijk. 

 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Toetsing

We werken aan 4 leeruitkomsten:  

1. De student werkt methodisch samen met andere professies om te komen tot het uitvoeren van een project; 
2. De student herkent zijn eigen (professionele) rol en die van anderen binnen samenwerkingsrelaties in de nulde en eerste lijn; 
3. De student kent sociale, economische, culturele, biologische en omgevingsdeterminanten die de gezondheid in een wijk kunnen bevorderen of belemmeren; 
4. De student voert, in samenspraak met betrokkenen, een project uit ter verbetering van de welzijn en gezondheid in een wijk. 

Leeruitkomst 1 en 4 worden aangetoond middels het project, waarbij de impact die het project heeft en/of de adviezen voor de praktijk van belang zijn.  

Met het beschrijven van je eigen rol en visie op gezondheid, een projectverantwoording en het weergeven van je eigen ontwikkeling als professional binnen deze minor, toon je leeruitkomsten 2 en 3 aan.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.