Kies op maat

Inloggen Menu

ACT! Trainingsacteren en theatraal interveniëren

 “Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.   

Confucius -   
 

Heb je zin om te acteren en wil je ontdekken hoe je dit in de praktijk kunt toepassen in leerprocessen van anderen? Voel jij je aangetrokken tot het idee om met theater een doel te bereiken? Wil jij je onderscheiden in jouw beroepspraktijk door creatieve en innoverende veranderingen te kunnen bewerkstelligen? Leer dan trainingsacteren en theatraal interveniëren! Trainingsacteren is een vorm van acteren waarbij jij de rol van bijvoorbeeld een cliënt of klant inneemt, zodat een student communicatieve vaardigheden kan oefenen met jou. Met een theatrale interventie doe je een speelse ‘ingreep’ in bijvoorbeeld een team, klas, organisatie of online, waardoor er daar iets kan veranderen of bewust wordt gemaakt door theater. 

Een alumnus over deze minor: “Wat een geweldige minor. Ik heb er met volle teugen van genoten. Door een rol te spelen, leer je nog meer over jezelf. Ik verwacht dat ik me nu beter kan verdiepen in de ander, dat ik beter kan volgen hoe de ander tot bepaalde gedachten en gevoelens komt. Een waardevolle toevoeging voor de kwaliteit van mijn beroepsuitoefening.”  

 

Leerdoelen

In trainingen en masterclasses leer je de vaardigheden van het trainingsacteren, zoals geloofwaardig spelen, inlevingsvermogen, houding- en stemgebruik, effectief ondersteunen van leerprocessen en feedback geven. Deze vaardigheden zet je in bij lessen en toetsen binnen de Christelijke Hogeschool Ede. Je werkt dus meteen als trainingsacteur in de praktijk. Tevens werk je aan een zelfgekozen creatief onderzoek in de maatschappelijke of beroepspraktijk waar vanuit je een theatrale interventie maakt en uitvoert. 

Na deze minor: 

 • beheers je de basis van het trainingsacteren en kun je deze inzetten in de beroepspraktijk; 
 • heb je de meerwaarde van ervaringsgericht en fysiek leren ondervonden; 
 • ben je uit je comfort zone gegaan en zijn je creatieve vaardigheden vergroot; 
 • heb je veel over jezelf geleerd; 
 • kun je werken in een interdisciplinaire omgeving vanuit je eigen drijfveren;  
 • kun je zelfstandig een theatrale interventie ontwerpen en uitvoeren in het werkveld; 
 • zijn je communicatievaardigheden versterkt; 
 • ben je breed inzetbaar in jouw beroepspraktijk. 

 

Ingangseisen

De minor is open voor studenten van alle opleidingen. Je wordt verwacht met een grote dosis enthousiasme, motivatie, openheid en commitment. Uiteraard heb je affiniteit met theater. Je wilt bovendien actief meebouwen aan een professionele en persoonlijke werksfeer en je inzetten ten dienste van anderen, op de CHE en in het werkveld.  

Daarbij verwachten we een eigen bijdrage met betrekking tot literatuur (bij aanschaf ca 55,- euro of deels te lenen in de bibliotheek), voorstellingbezoek (ca. 40,- euro), eventuele reiskosten van en naar voorstellingen en materiaalkosten van je eigen theatrale interventie.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September-november.

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 

Toetsing

In interactieve trainingen, werkplaatsen, masterclasses en door muzisch of arts-based onderzoek leer je hoe je leerprocessen kunt ondersteunen vanuit de ervaring, en hoe je kunt interveniëren in een bestaande context. De resultaten van je ontwikkeling als trainingsacteur laat je zien in je acteerwerk in de praktijk en in de toetsing. 
Daarnaast werk je op een creatieve onderzoekende manier aan een theaterinterventie in de praktijk, zoals een teamtraining, terugspeeltheater, pop-up voorstelling, live game of organisatieopstelling vanuit een thema dat jou raakt.   

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.