Kies op maat

Inloggen Menu

De bezielde professional

Deze minor is vol!!

 

Met zin werken - wie wil dat niet? Als je weet wat je te bieden hebt, kun je veel aan. Veel professionals ervaren echter dat hun werk en leven onder grote druk staat. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer studenten hebben last van burn-out, bore-out of gewoon tegenzin. In deze minor onderzoek jij wat jou drijft en wat jij kunt doen om in de praktijk met zin te werken. En wat je kunt doen om met zin te blijven werken. 

 

Veel hoger opgeleiden houden van hun werk, maar merken dat ze tegen bureaucratie of oude manieren van doen oplopen. In deze minor praten we over hoe je als professional omgaat met zulke druk. Het begint met weten wie je zelf bent: als mens en professional. In deze minor ontdek je hoe ontwikkelingen in beroep en samenleving jouw professionele rol veranderen. Ook leer je wat dat van jou als professional in en buiten organisaties vraagt. Hierdoor werk je niet alleen aan je eigen professionele ontwikkeling, maar draag je ook bij aan de ontwikkeling van je professie en team of organisatie. Dit is voor alle beroepen belangrijk. Of je nu als verpleegkundige in een grote zorginstelling, of als zelfstandig journalist in een netwerk met ICT’ers en marketeers werkt.  

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

Leerdoelen

Deze minor bied je in je drukke studie een plek van rust en bezinning om (opnieuw) te ontdekken dat je drijft. Je komt in aanraking met verschillende inspiratiebronnen, zo divers als natuur en geloof, vakmensen en filosofen, kunst en literatuur, monniken en TED-talks.  

Aan het eind van deze minor heb je meer zicht op wat voor jou belangrijk is en hoe je daaraan wilt werken. Je leert om bewuste keuzes te maken, grenzen aan te geven én soms ook te verleggen. Je gaat op zoek naar wat jou in de wereld raakt en hoe jij daar van betekenis kunt zijn. Je krijgt meer gevoel voor wie jij als professional bent. 

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

De bezielde professional is een programma voor denkers, voelers en doeners die willen ontwikkelen. Voor professionals met hart en ziel.

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Aan het begin van het programma formuleer je een eigen onderzoeksvraag waar je aan het eind van het programma een antwoord op geeft. Wij bieden je op onze beurt een rijke leeromgeving met literatuur, ontmoetingen en veel verschillende trainingen die bijdragen aan jouw ontwikkeling. Je krijgt daarnaast veel ruimte om zelf op onderzoek uit te gaan: je spreekt senior professionals en mensen die in jouw leven een belangrijke rol spelen. Daarnaast ga je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan… Dit alles doe je in gesprek met je leerteam en onder begeleiding van een docent.  

Rooster

september - november

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.