Kies op maat

Inloggen Menu

De bezielde professional

Wil jij werken vanuit een innerlijke drive? Wil je leren om wie je bent en wat je doet optimaal te verbinden? Wil jij in een vak en een wereld die snel veranderen op beide benen staan en verschil maken? Bezielde professionals weten samen met anderen af te stemmen waar het in het vak écht om gaat.

Veel professionals ervaren dat hun werk en leven onder grote druk staat. Dat kan leiden tot burn-out, bore-out of gewoon tegenzin. Terwijl ze wel bezield zijn gestart. Wat is er mooier dan om te ontdekken hoe bezield jij bent en kunt blijven?

In deze minor vergroot je jouw bewegingsruimte om zinvol en bezield te handelen. Daarbij vind je antwoorden op vragen als: hoe geeft ik vanuit mijn identiteit en ervaring kleur aan mijn vak? Hoe sluit ik aan bij de traditie waar mijn beroep in staat? Wat zijn de trends die er toe doen en hoe verhoud ik mij daartoe? En: wat is mijn drive en hoe wordt dat een bron van richting en veerkracht?

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

Leerdoelen

In deze minor ontdek je hoe ontwikkelingen in beroep en samenleving jouw professionele rol veranderen. Ook leer je wat dat van jou als professional in en buiten organisaties vraagt. In deze minor werkt je aan persoonlijk leiderschap, meesterschap en veerkracht. Je onderzoekt je eigen professionele identiteit en leert het professionele gesprek met stakeholders aan te gaan. Hierdoor werk je niet alleen aan je eigen professionele ontwikkeling, maar draag je ook bij aan de ontwikkeling van je professie en team of organisatie. Dit is voor alle beroepen belangrijk. Of je nu als verpleegkundige in een grote zorginstelling, of als zelfstandig journalist in een netwerk met ICT’ers en marketeers werkt: een sterke professionele identiteit is de motor van jouw ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

De bezielde professional is een programma voor denkers, voelers en doeners die willen ontwikkelen. Voor professionals met hart en ziel.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Aan het begin van het programma formuleer je jouw eigen vraag waar je aan het eind van het programma een antwoord op geeft. Wij bieden je op onze beurt een rijke leeromgeving met gerichte vakliteratuur en veel bronnen voor zingeving (o.a. kunst en literatuur, filosofie en religie, trends en persoonlijke en professionele ontwikkeling), verschillende werkvormen en gastsprekers. Je mag daarbij zelf bronnen inbrengen en je eigen leeromgeving vormgeven.

Dit doe je in gesprek met je leerteam en onder begeleiding van een docent. We bieden je een methodologie, die je jezelf op een bij jou passende manier creatief toe-eigent in je eigen onderzoek naar zin en bezieling in jouw leven en omgeving.

Je gaat in dit programma in gesprek met studiegenoten en studenten van totaal andere disciplines, met mensen die in jouw leven een belangrijke rol spelen én met senior professionals.

Rooster

september - november

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.