Kies op maat

Inloggen Menu

Omgaan met religieuze diversiteit

Christendom en Islam: botsende perspectieven

Soms lijkt het erop dat religie en geweld hand in hand gaan. Of het nu gewelddadige aanslagen zijn van extremistische moslims of fundamentalistische christenen die homo’s of migranten het leven zuur maken: het lijkt erop dat een wereld zonder religie een stuk verdraagzamer zou zijn.

Maar hoe kun je toegewijd gelovige zijn, overtuigd van de waarheid en oprechtheid van je eigen geloofsovertuiging, en tegelijk zoeken naar verbinding met mensen die jouw overtuiging afwijzen of zelfs bestrijden? In deze minor leren we onszelf kennen. Hoe denken we zelf en hoe gaan we om met schurende teksten uit de Bijbel en de Koran? We kijken met elkaar naar religie en geweld tussen bevolkingsgroepen. Is religie een root cause of conflict, of werkt het juist verbindend? Tijdens deze minor willen we antwoord krijgen op die belangrijke vraag.

Leerdoelen

In deze minor leer je omgaan met religieuze diversiteit als professional. Hoe inclusief denk jij (als gelovige) en in hoeverre is inclusiviteit een thema in jouw beroepspraktijk?

De student:

 • Kan zich verhouden tot exclusiviteitsclaims binnen het Christendom en de Islam
 • Kan zich verhouden tot ‘schurende teksten’ in de Koran en de Bijbel
 • Heeft inzicht in de dilemma’s van identitaire organisaties aangaande diversiteitsvraagstukken
 • Heeft handvatten voor omgaan met exclusiviteit en inclusiviteit in de professionele praktijk
 • Heeft enige kennis van root causes of conflict en de rol van religie

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is open voor studenten van alle studierichtingen. 

Verdere ingangseisen: 

 •  
  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Naast colleges, masterclasses en werkgroepen, kom je in contact met andersgelovigen en leer je van best-practices uit het veld door identitaire instellingen te bezoeken.
In de werkgroepen bestuderen we uitsluitingteksten in de Koran en in de Bijbel en we bespreken   geselecteerde boeken. In de masterclasses krijg je de meest actuele ontwikkelingen en inzichten van professionals over hoe zij omgaan met religieuze diversiteit. Tijdens de lessen kijk je films en hoor je van experts over de relatie tussen religie en terrorisme en hoeverre religie een oorzaak is van conflicten.

De toetsing bestaat uit een onderzoek naar good practices van omgaan met religieuze diversiteit binnen de eigen professie, een assessment en een reflectie

Rooster

Data: September – november

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.