Kies op maat

Inloggen Menu

Christelijk Leiderschap

Leiding geven: daar wil jij in groeien. Niet alleen in je werk en de samenleving, maar ook privé wil jij je daar in ontwikkelen. Die groei vraagt kennis, training en uitdagende opdrachten. Je wilt een krachtige professional worden, die niet bang is veranderingen te realiseren.

Tijdens deze minor leer je allerlei principes van leiderschap. Als jij ook je geloof daarin een belangrijke plek wilt geven, is de minor Christelijk Leiderschap geschikt voor jou.

Leerdoelen

Tijdens deze minor ga je aan de slag om een eigen stijl te ontwikkelen op het gebied van leiderschap. Dit doe je door een uitdagende mix waarin bestudering van allerlei leiderschapstheorieën geïntegreerd wordt met meerdere praktijksituaties en intensieve begeleiding. Je oefent leiderschap op een plek waar je het meestal ontwijkt, gaat aan de slag met het interviewen van professionals over hun ervaring met leiding nemen en veranderen en je gaat in gesprek over verschillende versies op leiderschap.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is open voor studenten van alle studierichtingen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De minor kent drie toetsvormen: een take home-toets waarin je leiderschapstheorieën en zelf gekozen bronnen analyseert en relateert aan je leerdoelen; een reflectie op het scala aan leidingnemende ervaringen, die je in tien weken realiseert en een gesprek over een visiedocument, waar je de minor mee afsluit. Je kiest en verantwoordt zelf je bronnen die je wilt onderzoeken, waarbij de docenten als je support team functioneren.   

Rooster

November – februari.

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.