Kies op maat

Inloggen Menu

Inclusiviteit op de werkvloer

Terwijl de hoeveelheid openstaande vacatures groeit in Nederland, is er ook een grote groep mensen die buitenspel staat op de arbeidsmarkt. Want als je iets mankeert of als je niet voldoet aan de heersende norm, vanwege je lichamelijke of geestelijke gezondheid, gender, afkomst of leeftijd is het moeilijk om echt volwaardig mee te doen op de werkvloer. Maar wie bepaalt die norm eigenlijk? Wat gaat hier precies mis? En wat kunnen we eraan doen om ervoor te zorgen dat wél iedereen mee kan doen?  

Door het volgen van de minor Inclusiviteit op de werkvloer, leer je het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties versterken. Anders gezegd, je leert ‘ongeschikt’ te veranderen in ‘geschikt’.  

Bij de minor creëren we inzicht in de huidige arbeidsmarkt in de brede zin van het woord. Hoe kunnen we arbeid anders organiseren? En wat vinden we ‘geschikt’ of juist ‘ongeschikt’? Wie hoort ‘erbij’? Wie niet? Hoe werken deze mechanismen in groepen mensen? Welke rol heeft de werkgever en welke rol de medewerker? Hoe zit het met de collega’s? En op welke gebieden kun jij invloed uitoefenen?   

Na het afronden van de minor begrijp je de achterliggende problematiek. Je wordt ook geïnspireerd doordat je in aanraking komt met organisaties die zichzelf succesvol aangepast hebben. Én je gaat natuurlijk zélf aan de slag als coach van een ‘geschikte’ om je begeleidende vaardigheden te oefenen en in de praktijk te brengen. Want goed omgaan met diversiteit leer je niet alleen door erover te lezen en te praten, maar vooral door er samen met anderen iets aan te doen! 

 Ben je geïnteresseerd in jobcoaching en diversiteit van mensen in organisaties? Geloof jij dat ieder mens talenten heeft en mee zou moeten kunnen doen op de arbeidsmarkt? Word jij warm van thema’s als diversiteit, inclusiviteit, sociaal ondernemerschap en (organisatie-)cultuur: dan is deze minor geschikt voor jou! 

Leerdoelen

In deze minor wordt bewust van je eigen (onbewuste) vooroordelen. En je leert welke invloed die persoonlijke bias heeft op jou, maar ook hoe ieders bias samenwerkingen beïnvloedt. Ook leer je hoe mechanismen van in- en uitsluiting in organisaties werken en hoe je die kunt beïnvloeden. Je leer over diversiteit en inclusie, over organisatiecultuur en hoe dat te beïnvloeden. Je leert daarmee het aanpassingsvermogen vergroten van jezelf, van anderen en arbeidsrelaties in organisaties.  

Je leert op verschillende manieren kijken naar werk en de arbeidsmarkt. Je krijgt concrete handvatten om met stakeholders effectief in dialoog te gaan over inclusieve arbeidsrelaties. Je leert omgaan met verschillende mensen, uit verschillende culturen, achtergronden, beperkingen en talenten.  

Je maakt kennis en gaat op bezoek bij organisaties die zich succesvol hebben aangepast en op verschillende manieren inclusiviteit echt vormgeven in hun organisatie. Je gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen en gaat natuurlijk ook zelf aan de slag in een concrete opdracht om een werkplek inclusiever te maken.  

Ingangseisen

De minor is voor alle studenten toegankelijk. In het bijzonder voor studenten HRM en Social Work is deze minor zeker geschikt om je verder te verdiepen en voor studenten Bedrijfskunde met interesse in sociaal ondernemerschap biedt deze minor ook een goede verdieping.  

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Literatuur

Everyday bias, Howard Ross 

Verandergedrag, Thijs Leenman 

Rooster

November - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt

Toetsing

Wekelijks zijn er colleges van docenten van verschillende opleidingen die je inzicht vergroten over het thema. Ook zullen er diverse gastdocenten optreden. Elke week besteden we 1 dagdeel aan een bezoek aan een organisatie om in de praktijk te zien hoe inclusiviteit op de werkvloer vorm kan krijgen. Met een groep studenten van verschillende opleidingen vorm je een leergroep die samen werkt aan een concreet project in het werkveld en werk je aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkeling van je visie op dit gebied is een belangrijk toetsingsonderdeel

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.