Kies op maat

Login Menu

Liberal Arts

De minor Liberal Arts is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar filosofische verdieping, culturele verbreding en kunst als inspiratiebron, met als doel zelfontplooiing.

Artes Liberales
De term Liberal Arts komt uit de klassieke oudheid: de Artes Liberales, de kunst die nodig is om als vrij mens te kunnen functioneren in de samenleving. In het klassieke Griekenland verwees dat naar de vaardigheden die de man in staat stelden om te functioneren als politiek redenaar en als militair strateeg. Je moest immers naar binnen toe de polis versterken en naar buiten toe verdedigen tegen vijanden. Geschikte vakken daarvoor waren bijvoorbeeld logica en retorica, geometrie en muziek.
In onze huidige wereld zijn er grote verschillen met de klassieke oudheid. De polis, de stadstaat, bijvoorbeeld bestaat niet meer. We zijn ons zeer bewust van het bestaan van verschillende beschavingen die aan hun randen op elkaar botsen en dat die beschavingen op één kwetsbare wereld leven.
We zijn er ook zeer van doordrongen dat de klassieke oudheid, met hun lovenswaardige artes liberales, een zeer hiërarchisch gelaagde samenleving was. Aan de top de mannelijke aristocraten en priesters, vaak dezelfde mannen, aan de onderkant de slaven en de vrouwen.
En tenslotte lijkt het erop dat in onze huidige samenleving de kunsten apart gezet worden van de wetenschappen, dat ze gezien worden als het rijk van een aantal specialisten, niet van de standaard competenties van vrije scheppende mensen.
Deze veranderingen maken dat Liberal Arts niet hetzelfde kan zijn als de Artes Liberales uit de klassieke oudheid. En toch zijn er overeenkomsten: ook wij willen vrije mensen opleiden die kunnen functioneren in de samenleving als verantwoordelijke creatieve burgers en verdedigers van deze vrijheid. In deze zin lijkt de term Liberal Arts op de Duitse term Bildung waarmee een groei naar persoonlijke, filosofische en culturele volwassenwording bedoeld wordt.

Leerdoelen

Liberal Arts
De minor Liberal Arts is opgericht omdat in het Nederlandse onderwijsbestel de kunsten en de filosofie los zijn komen te staan van het hogere professionele en technische onderwijs.
De minor Liberal Arts is gemaakt als een aanvulling op dat hogere professionele en technische onderwijs.
De minor Liberal Arts is ontworpen in de overtuiging dat een mens een betere professional wordt op haar/zijn vakgebied als zij/hij zichzelf ook verdiept in de wereld van de kunsten en de filosofie.
In de minor Liberal Arts trekt de student zich tijdelijk terug uit de eigen studie in de wereld van kunst en reflectie om zich bezig te houden met de eigen persoonlijke ontwikkeling en om daarna met verdiept bewustzijn weer de eigen major te vervolgen.
Daarmee beoogt de minor Liberal Arts een bijdrage te leveren aan de groei van vrije mensen.

De minor Liberal Arts
De minor Liberal Arts wordt aangeboden door de hogeschool Windesheim en uitgevoerd door en in ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Zwolle.
De studenten van deze minor werken de hele week, van maandagochtend tot vrijdagmiddag op de kunstacademie in hun atelier op de academie of in de werkplaatsen en studio’s van de academie.
Ze krijgen les van kunstenaars en filosofen en doen verder mee met het culturele programma van de rest van de academie: onder andere met het Studium Generale van ArtEZ. Ook wordt er een buitenlandse excursie van een week gepland die het onderwijsprogramma ondersteunt.
De minor Liberal Arts bestaat uit twee onderdelen, Kunst en Wereld & Zelf, die elk 15 studiepunten beslaan en die elk het hele semester van september tot en met januari of februari tot en met juni doorlopen. In het onderdeel Kunst maakt de student zelf kunst. In het onderdeel Wereld & Zelf wordt de student uitgedaagd om over zichzelf en de wereld te reflecteren.

Kunst
In het onderdeel Kunst van de minor Liberal Arts worden de studenten uitgedaagd zelf kunst te maken. Niet op het niveau van professionele kunstenaars, maar op het niveau waarop alle mensen kunst kunnen maken: integer, experimenterend, creatief. In het onderdeel kunst krijgen studenten les van diverse kunstenaars. Er worden opdrachten gegeven en gaandeweg krijgen studenten meer verantwoordelijkheid om zelf vorm te geven aan het denken en maken via een zelf gestelde maakopdracht. Er zijn docent-kunstenaars die studenten in ateliergesprekken uitdagen om helder te zijn, grenzen op te zoeken,  afhankelijk van de handelswijze van de kunstenaar.
Ook andere werkvormen, zoals groepsgesprekken met alle studenten maken deel uit van deze fase.
Tegen het einde van dit deel moeten de studenten zich vanuit hun maken heroriënteren op hun eigen major-studie.

Wereld & Zelf
Naast het maken van Kunst krijgen de studenten filosofie en cultuurbeschouwing. Dit traject begint met rede en retorica: argumenteren en overtuigen, logica en metafysica, ethiek en politiek. En eindigt met lichaam en schoonheid, over het hedendaagse esthetisch discours.

Via deze links kom je op verschillende blogs van oud-studenten:
Blog van Janneke
Blog van Milou


Voor meer informatie over de minor Liberal Arts kun je ook terecht op de website van ArtEZ

Aanvullende informatie

Kosten
- In het studie onderdeel Kunst wordt de student geacht gebruik te maken van materialen die zij/hij zelf moet aanschaffen.
- Literatuur bij 'Wereld en Zelf' (zie literatuur)
- Excursie: Ter ondersteuning van het onderwijsprogramma wordt in de minor een buitenlandse excursie van 1 week gepland die gaat over het hedendaagse discours van kunst en wereld. De kosten van deze excursie schatten we in op maximaal €450,- .

Toelating
De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Mail voor meer informatie naar H.Elemans@artez.nl

Ingangseisen

Elke HBO-student met een propedeuse-diploma kan voor deze minor kiezen.
Er zijn geen specifieke vaardigheden in het maken van kunst nodig, “Ieder mens is een kunstenaar” (Joseph Beuys).
Er is geen specifieke voorkennis van filosofie of cultuurgeschiedenis nodig, elke student in het Nederlands hoger onderwijs heeft voldoende denkniveau voor deze minor.

Toetsing

De minor bestaat uit twee onderdelen, die elk afzonderlijk getoetst worden: Kunst, met 15 studiepunten en
Wereld & Zelf, ook met 15 studiepunten.
De minor sluit af met een visuele presentatie van de resultaten van beide delen van de studie.

Literatuur

In het studie onderdeel Wereld & Zelf wordt gebruik gemaakt van twee boeken:

- Reflecties, 25 kunstwerken 24 filosofen door Onno Zijlstra en Wendy Janssen, Budel: Damon

- Reason and Persuasion: Three dialogues by Plato: Euthyphro, Meno, Republic book 1. Commentary & Illustrations by John Holbo, Translations by Belle Waring. 4th edition.

Geschatte kosten voor literatuur: € 30,-

Rooster

De studenten van de minor worden geacht de hele week, van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag aan hun studie op de academie te werken. Er zijn dagdelen waarop er begeleidende of lesgevende docenten aanwezig zijn.

Data
De minor vindt in het najaar plaats van maandag 3 september 2018  tot en met vrijdag 25 januari 2019. Aanmelding sluit uiterlijk 25 mei a.s.
De plek waar de minor wordt aangeboden en uitgevoerd is de kunstacademie van ArtEZ in Zwolle, Rhijnvis Feithlaan 50.

Voorzieningen
Er is een lokaal dat als atelier voor de studenten van de minor dient. Daarnaast zijn er andere leslokalen en diverse werkplaatsen, zoals grafiek, hout, metaal en digitaal, die afhankelijk van de fase van de minor ingezet kunnen worden voor het werk van de studenten.