Kies op maat

Login Menu

Media Innovation

Media Innovation

Business, Media en Recht

 

Filterbubbels, nepnieuws, trollen… what’s next?
Innovaties in de media gaan snel; technisch is er steeds meer mogelijk en creatievelingen zien kansen. Tegelijkertijd zien we ook problemen ontstaan als filterbubbels, nepnieuws en trollen. Ook dit schreeuwt om creatieve oplossingen. In deze minor ga je aan de slag met een eigen idee voor innovatie.
In een multidisciplinair team werk je aan een journalistiek vernieuwend concept. Je brengt de kracht van nieuwe media, online strategieën en verdienmodellen samen in een eigen plan. Je zet je eigen vakkennis in en leert van je medestudenten om een concept via herhaaldelijk testen een praktische basis te geven.
En daarbij stel je jezelf aldoor vragen: Welk probleem ga ik oplossen met mijn idee? Welke valkuilen moet ik ontwijken? Welke maatschappelijke taak neem ik op mij? Welk journalistiek mediaconcept heeft kans van slagen? Welke kracht schuilt er in digital storytelling. Wat zijn kansrijke verdienmodellen? Wie zit er op mijn idee te wachten?
In een multidisciplinair team ga je met studenten journalistiek, bedrijfskunde, economie, communicatie, projectmanagement , IT etc. aan de slag voor de media van morgen: vernieuwende digitale vertelvormen, moderne distributieplatformen en creatieve businessmodellen. Een paar voorbeelden van concepten die studenten voor externe opdrachtgevers hebben ontwikkeld en getest: een interactieve journalistieke stadgids voor Zwolle, een nieuwswrap voor coffee-to-go, een interactieve lessenreeks over mediawijsheid, een platform voor studenten om samen mediaprojecten op te zetten en uit te voeren, een platform om te verdienen aan ‘oud nieuws’.
Je leert de media van nu kennen en leert daar kritisch naar kijken. Welke kwesties spelen er, welke oplossingen zijn al geprobeerd, waar liggen kansen? Je wordt ook voorbereid op een weerbarstige praktijk waar je steeds met creatieve oplossingen moet komen om je concept verder te ontwikkelen. Je gaat herhaaldelijk testen, experts bevragen en je doelgroep onderzoeken.
Ontwikkel je tot innovatieve professional die voor (media)bedrijven van grote waarde is. In kleine teams leer je creatief, conceptueel en organisatorisch denken en handelen. ‘Learning by doing’ is het motto. Dus geen vastomlijnd onderwijsprogramma. Jij bepaalt zelf je eigen focus met alle leervragen die daarbij horen. Ontdek jouw kwaliteiten en ambities dankzij intensieve begeleiding en coaching van ervaren docenten, professionals en partners in de beroepspraktijk.

Leerdoelen

Leerdoelen:

  • De student kan op basis van onderzoek een belangrijk vraagstuk binnen de beroepspraktijk grondig analyseren
  • De student kan op grond van deze analyse onderbouwde suggesties bieden voor innovatieve oplossingen van het praktijkvraagstuk
  • De student kan een professionele bijdrage leveren binnen een interdisciplinair team.
  • De student kan in een realistisch plan een uitgewerkt concept presenteren als innovatieve oplossing voor een relevant probleem binnen de beroepspraktijk.
  • De student kan de keuze voor dit concept beargumenteren en onderbouwen welke bijdrage dit oplevert aan de vernieuwing van het vak.
  • Door in een experimentele fase bij te dragen aan de ontwikkeling van het Innovatieve Mediaconcept kan de student zijn eigen expertise aantoonbaar ontplooien.
  • De student kan in een beargumenteerde sterkte/zwakte-analyse conclusies trekken over de bruikbaarheid van het mediaconcept voor de beroepspraktijk.
  • De student kan op basis van deze analyse onderbouwde aanbevelingen formuleren met betrekking tot het innovatieve mediaconcept.

Aanvullende informatie

Eindniveau minor: Gevorderd.

De minor gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen.

Bij minder aanmeldingen beslist het management van de opleiding Journalistiek.

 

Meer weten? Kijk voor meer informatie over instapeisen en de procedure op sharenet.windesheim.nl en zoek op ‘minors’ of kijk in Educator.

Ingangseisen

Jaar één afgerond en bij voorkeur jaar twee van de opleiding gevolgd (per opleiding kunnen eisen voorkennis variëren en wordt op individuele basis via een eventuele sollicitatieprocedure bepaald).

 

 

 

Toetsing

Je werkt in deze minor op twee manieren aan het ontwikkelen van competenties: het opdoen van kennis en oefenen van vaardigheden en het werken aan projectopdrachten. Aan het einde van het semester leg je in een portfolio aan de hand van beroepsproducten en projectverslagen verantwoording af van jouw ontwikkeling en jouw prestaties.

 

Literatuur

Gezien het karakter van de minor wordt gebruik gemaakt van een actuele literatuurlijst die pas bij de start van de minor kan worden vastgesteld.

Rooster

De minor Media Innovation is een intensieve minor. Van studenten wordt verwacht dat zij de hele week beschikbaar zijn voor het onderwijs. Er is geen vaste roostervrije dag.