Kies op maat

Inloggen Menu

Liberal Arts

Ben je op zoek naar filosofische verdieping en culturele verbreding? Wil je met kunst als inspiratiebron je leren verdiepen in jezelf als professional, je leven en hoe je in de wereld staat? Dan is de minor Liberal Arts iets voor jou! De minor Liberal Arts is voor studenten die op zoek zijn naar filosofische verdieping, culturele verbreding en kunst als inspiratiebron voor het stellen en beantwoorden van persoonlijke vragen over je ontwikkeling als professional, je leven en je plek in de wereld.


Artes Liberales

De Liberal Arts onderwijstraditie stamt uit de klassieke oudheid en was toen gericht op het scholen van de ‘vrije mens’. Liberal Arts is dan ook sterk verbonden aan het denken over leefbare vormen van vrijheid, zoals democratie en de verhouding van de vrije mens tot de wereld.  In die tijd was dat een heel andere missie dan nu, want de vrije mens van toen behoorde per definitie tot een elite, en het grootste deel van de samenleving, zoals slaven, kinderen en vrouwen, had geen toegang tot de Liberal Arts educatie.
Het huidige minorprogramma wortelt in deze traditie, maar staat tegelijkertijd in de context van de 21st eeuw. Wat betekent het nu om een mens te zijn in onze huidige wereld? En wat betekent het voor jou persoonlijk? Het uitgangspunt van dit programma is dat je een completere professional in je eigen vakgebied wordt als je je ook leert verdiepen in jezelf, je eigen biografie en de manier waarop je in de wereld (be)staat.
Tijdens de minor maak je kennis met verschillende filosofen die je aanknopingspunten geven om je tot deze vragen te verhouden. Daarnaast onderzoek je deze vragen ook vanuit de kunsten, zowel door maken als kijken.  Kunst biedt een eigen benadering en nodigt je uit je denken te verbinden met intuïtie, voelen en waarnemen.  Kunst en filosofie zijn gebieden waar je vragen een vruchtbare aarde vinden voor onderzoek vanuit een eigen en unieke kijk op de binnen- en buitenwereld.
In de minor Liberal Arts neem je dus tijdelijk de ruimte om, buiten het bekende terrein van je eigen studie, stil te staan bij je eigen ontwikkeling waarna je met verdiept bewustzijn je eigen opleiding weer vervolgt. Daarmee beoogt de minor Liberal Arts een bijdrage te leveren aan de groei van vrije mensen.

Leerdoelen

Gevarieerd programma

De minor Liberal Arts wordt aangeboden door de hogeschool Windesheim en ArtEZ en uitgevoerd door en in ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Zwolle. Je werkt van maandagochtend tot vrijdagmiddag op de kunstacademie in een atelier, in de werkplaatsen en in de studio’s van de academie.
Je krijgt les van kunstenaars en filosofen en je neemt ook deel aan het culturele programma van de academie: zoals het Studium Generale van ArtEZ. Een kunst- en culturele excursie naar het buitenland is onderdeel van het programma.

Atelier

Als onderdeel van de minor Liberal Arts word je uitgedaagd om zelf kunst te maken. Ook als je geen professioneel kunstenaar bent kan dat, op een manier waarop alle mensen kunst kunnen maken: integer, experimenterend, onderzoekend. Je krijgt les van verschillende kunstenaars die je op weg helpen om gaandeweg zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je proces. Tijdens ateliergesprekken word je uitgenodigd om helder te zijn, je grenzen op te zoeken en je te verbinden.

Colleges

Naast het werken in de studio, krijg je colleges filosofie en cultuurbeschouwing. Dit begint met een inleiding in rede en retorica: argumenteren en overtuigen, logica en metafysica, ethiek en politiek. En eindigt met lichaam en schoonheid, een inleiding in het hedendaagse esthetisch discours.

"Veel ruimte om te denken, om bij jezelf stil te staan. Je wordt uit je systeem gehaald, je comfortzone en dat is nodig om te groeien. Ik ben stabieler geworden."

Silke Wessels – studente Leraren Opleiding Biologie

“In deze studie is tijd en ruimte voor jezelf. Je leert jezelf ook beter kennen door anders denkende medestudenten.
Hier heb ik als docente later ook veel aan. Want als je jezelf beter kent en deze ervaring meemaakt dan kun je later ook beter met andere om gaan.”

Kim Ossendorp – studente Leraren Opleiding Lichamelijke Opvoeding

‘In deze minor ben ik totaal anders gaan denken en ik ben er weer achter waarom ik had gekozen voor mijn eigen majorstudie en wat mijn drive was om aan deze majorstudie te beginnen. Ik kan het straks met nieuwe inzichten oppakken.”

Marije van Hell – studente Ruimtelijke Ontwikkeling

“Het is een half jaar dat je jezelf gunt om jezelf te exploreren. Ook in relatie tot hoe je denkt.
Je verbreedt je visie, eigenlijk je hele leven. Je gaat hier heel anders kijken en je gaat veel meer nadenken over van alles en nog wat om je heen. Ik ben dichter bij mezelf gekomen.”

Inge Stoffer – studente Creatieve Therapie – Drama

Aanvullende informatie

Kosten
De kosten voor de minor bedragen € 480,- Dit zijn de kosten voor zowel de excursie als de literatuur. De materialen die je gebruikt om kunst te maken zijn voor je eigen rekening.

Excursie
Er wordt in de minor een buitenlandse excursie van 1 week gepland ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Deze excursie brengt je naar het hart van het discours tussen kunst en de wereld. De kosten van deze excursie zijn ongeveer € 450,00.

Mail voor meer informatie over deze minor naar Janeke Wienk 

NB Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ingangseisen

Elke hbo-student met een propedeusediploma kan voor deze minor kiezen. Er zijn geen specifieke vaardigheden in het maken van kunst vereist, “Ieder mens is een kunstenaar” (Joseph Beuys). Er is geen specifieke voorkennis van filosofie of cultuurgeschiedenis vereist, elke student in het Nederlands hoger onderwijs heeft voldoende denkniveau voor deze minor. De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving.

Toetsing

De minor (30 ec totaal) bestaat uit verschillende onderdelen, die elk afzonderlijk getoetst worden. De minor sluit je af met een presentatie van de resultaten van je onderzoek.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

In het studie onderdeel Wereld & Zelf wordt gebruik gemaakt van twee boeken:

- Reflecties, 25 kunstwerken 24 filosofen door Onno Zijlstra en Wendy Janssen, Budel: Damon

- Reason and Persuasion: Three dialogues by Plato: Euthyphro, Meno, Republic book 1. Commentary & Illustrations by John Holbo, Translations by Belle Waring. 4th edition.

Geschatte kosten voor literatuur: € 30,-

Rooster

Tijdens de minor werk je van maandag tot en met vrijdag in het atelier op de academie. Er zijn dagdelen waarop er lessen of begeleiding wordt verzorgd door docenten/kunstenaars.

Data
Deze minor wordt 2 x per jaar aangeboden. Je kiest zelf voor welke periode je inschrijft.
Periode najaar: september 2018 t/m januari 2019.
Periode voorjaar: februari t/m juni 2019

Locatie
ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle.

Voorzieningen
Tijdens de minor krijg je een atelier tot je beschikking. Daarnaast zijn er andere leslokalen en diverse werkplaatsen, zoals grafiek, hout, metaal en digitaal, die afhankelijk van de fase van de minor ingezet kunnen worden voor het werk dat je maakt.