Kies op maat

Inloggen Menu

Beeldbegeleiding bij het werken met een psychisch kwetsbare doelgroep

In de maatschappij lopen veel mensen rond met ADHD, ASS, depressie of verslaving. Voor veel mensen zijn deze mensen lastig in de omgang, in de communicatie of in de begeleiding. Dat maakt dat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn en dat veroorzaakt vaak problemen op hun werk, school of in hun sociale omgeving. Om mensen met ADHD, ASS, depressie of verslaving goed te begeleiden heb je specialistische kennis en vaardigheden nodig. Begeleiding met filmbeelden is daarbij een effectief middel. Ben je geïnteresseerd in hoe je wel met deze mensen in contact kunt komen, hen kunt begrijpen en begeleiden? Dan is deze praktijkgerichte minor iets voor jou.

Goede kennis over achtergronden van de bovengenoemde psychische kwetsbaarheden is het essentieel om te begrijpen ‘wat werkt’ in de begeleiding. De positieve psychologie is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast zal specialistische kennis over executieve functies en interactie een positief effect hebben op je wijze van begeleiding, de doelgroep en de omgeving. Door middel van beeldbegeleiding ga je hiermee aan het werk. Je leert zo professioneel bijdragen aan een goede omgang, communicatie met en begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Kernbegrippen als eigenaarschap, oplossingsgerichte begeleiding, beeldbegeleiding, positieve psychologie en ‘wat werkt’ zijn een leidraad in deze minor.

Leerdoelen

Je krijgt inzicht in eigen handelen en interactie met mensen met een ADHD, ASS, depressie en verslaving. Je kan ontwikkelingsgericht en onderbouwd naar mensen te kijken. Je leert aan te sluiten bij ‘wat werkt’ en vertrekt daarbij vanuit de kansen en mogelijkheden van deze doelgroepen. Om dat te kunnen verwerf je kennis over de verschillende achtergronden en begrijp je de relatie tussen psychopathologie en de executieve functies. Ook krijg je inzicht in je eigen handelen en interactie vanuit je rol als begeleider. Op basis van je verworven kennis en inzichten ontwikkel je vaardigheden in de omgang, communicatie en begeleiding van de genoemde doelgroep. Je hebt tools in handen om de ander te begrijpen en te begeleiden. Daarbij heb je specifieke kennis over de kracht van begeleiden met filmbeelden.

Je krijgt met deze minor vrijstelling voor deel 1 in de post-hbo opleiding ‘Practitioner Beeldbegeleiding’ van Windesheim. Werk je in het onderwijs en kies je ervoor om na je opleiding de Master Educational Needs, leerroute gedragspecialist te volgen, dan krijg je vrijstelling voor een aantal keuzebewijzen in het eerste jaar en de zelfstudiemodule ‘Psychopathologie in de school’. Verder kun je vrijstelling krijgen in de post-hbo ‘Gedragscoach in de school’ van Hogeschool Windesheim. De SKJ registratie wordt aangevraagd voor deze minor.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ingangseisen

Wij zoeken ambitieuze (deeltijd) studenten die zich willen bekwamen in de omgang, communicatie en begeleiding van mensen met ADHD, ASS, depressie en verslaving.
Je hebt de propedeusefase met succes afgerond.
Je hebt een zelfsturend vermogen en je bent in staat om naast de contactmomenten zelfstudie- opdrachten uit te voeren.
Ben jij die student? Dan ben je van harte welkom bij deze minor.

Voor deze minor is het belangrijk dat twee dagen in de week een leerwerkplek hebt waar je je praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Je gaat zelf actief op zoek naar een stageplek die voor jouw toekomstige beroep relevant is.

Toetsing

Alle onderdelen worden afgesloten met één of twee deeltoetsen. Er wordt gebruik gemaakt van verslagen, toetsen en peerfeedback.

Literatuur

De literatuurlijst volgt z.s.m.

Rooster

Verplichte contacturen:
Dinsdag 9:30 - 16:30 uur
Je volgt een dag les en je voert online-opdrachten uit, daarnaast zorg je dat je bent voorbereid op de bijeenkomsten en de praktijkopdrachten.