Kies op maat

Login Menu

Organisatiegericht coachen en trainen

Het begeleiden,coachen en/of trainen vanmedewerkers,collega’s en vrijwilligers komt vrijwel in elke functie binnen het domein Gezondheid en Welzijn terug.  In deze minor leer je de leerbehoeften binnen de organisatie in kaart te brengen, ontwikkel je een visie op en kun je advies geven over leertrajecten voor professionals en kun je zelf een coaching-  en trainingsprogramma ontwerpen en uit voeren. Je leert  anderen uit te dagen en te stimuleren door vanuit een ander perspectief te kijken naar je beroep en de organisaties waarbinnen dat beroep zich afspeelt. Daarbij is het van belang om jezelf te kunnen en durven inzetten als coach en trainer. Je leert anderen in beweging te krijgen.

Organisaties krijgen steeds meer de kenmerken van lerende organisaties waarin men zichzelf en elkaar blijft professionaliseren. Het coachen en trainen van (oudere en nieuwe) collega’s en het ontwerpen van opleidingstrajecten voor mensen die met mensen werken (collega’s in de uitvoering, maar ook vrijwilligers, ouders en mantelzorgers) krijgt een steeds grotere plaats binnen het beroep. Professionaliseren vindt steeds meer plaats in en vanuit de organisaties zelf, door de eigen medewerkers, in plaats van door externe coaching- of trainingsbureaus. De zogenoemde Nieuwe Professional is niet alleen goed toegerust om burgers en cliënten te helpen vorm te geven aan ‘zelfleiderschap’, maar moet ook zelf kunnen coachen, trainen en begeleiden -  en zichzelf daarin kunnen leiden. Binnen de minor werk je samen met studenten vanuit verschillende opleidingen en vakgebieden zoals bijvoorbeeld: mwd, sph, pedagogiek, pedagogisch managment kinderopvang, HBO-V, logopedie, lerarenopleidingen, toegepaste gerontologie, psychomotorische therapie, creatieve therapie, personeel en arbeid, communicatie. 

Leerdoelen

De minor geeft je een goede theoretisch en praktische basis op het gebied van Coachen, Trainen, Groepsdynamica, Organisatiekunde (HRD) en Beroepsethiek. In de praktijk ontwikkel je een coaching- en trainingstraject en je voert deze individueel uit. 

De centrale competentie van de minor OCT is als volgt geformuleerd: 

Zelfstandig kunnen analyseren en adviseren met betrekking tot leervragen binnen de context van een organisatie. Vervolgens het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een training en een coaching traject ten behoeve van deelnemers als (toekomstig) collega’s, andere professionals en vrijwilligers. 

Dit is onderverdeeld in de volgende 5 deelcompetenties 

  1. De student ANALYSEERT een opleidingsvraag
  2. De student ONTWERPT  een coach- en trainingstraject
  3. De student VOERT een coach - en trainingstraject UIT
  4. De student EVALUEERT  een coach- en trainingstraject en ADVISEERT ten aanzien van vervolgstappen
  5. De student REFLECTEERT op het eigen persoonlijke en professionele leerproces

Aanvullende informatie

de lessen zijn:

Coachen

Trainen 

Professionaliseren in organisaties

Intervisie

Inspiratie en verdieping

Het semester start met (verplichte) orientatie op de minor. Deze dagen kunnen niet gemist worden aangezien hier alle kaders besproken worden en het start-profiel inpout krijgt. Dit is van belang voor de invulling van o.a. het praktijkleren. De eerste dag is gepland eind van het de minor voorafgaande semester, de tweede dag is bij de start van de minor 

Studenten moeten zelf een praktijkplek verwerven. NB: het gaat om coachen en trainen van mensen binnen een werkcontext (en niet om clienten) zoals professionals, vrijwilligers, medewerkers, mantelzorgers, ouders, etc.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Nicole Schouten - coordinator minor OCT Windesheim. naw.schouten@windesheim.nl

 

 

Ingangseisen

Het betreft hier een voltijd minor op bachelorniveau. instapeisen; Gevorderd niveau afgerond. Ook heb je ervaring met het werken in een organisatie (stage), zodat je de aangeboden stof in een gekende context kan plaatsen. Na inschrijven volgt contact over de toelaatbaarheid. Er is voorafgaand aan de minor een intakegesprek met betrekking tot het verwerven en inrichten van praktijkopdrachten.  

Toetsing

Coachen : (1) contract, (2) ontwerp en (3) eindverslag 

Trainen: (1) contract, (2) ontwerp en (3)  eindverslag

Professionaliseren in organisaties: (1) opdracht analyse en advies

Inspiratie en verdieping: (1) essay

Integrale leerlijn: (1) startprofiel en (2) eindverslag

 De minor heeft geen centraal georganiseerde kennistoetsen.

Literatuur

NB: vraag voor strat van de minor de meest recente literaturlijst aan ivm jizigingen.  

* I. en G.M. van der Pol (2012). Coachen als Professie

* Hoobroeckx, F en   Haak, E. (2002) Onderwijskundig   ontwerpen, het ontwerp als basis voor leermiddelenontwikkeling

 *Wouter Hart (2012). Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling.

Wolbink, R.(2013). Het Coachvak binnenstebuiten

 

Rooster

de lessen worden doorgaans op 2 dagen in de week geprogrammeerd. op die manier blijft er ruimte voor de student om zelf afspraken te maken rondom  en invulling te geven aan de eigen praktijkopdrachten en de opdrachten voor het binnenschools onderwijs.