Kies op maat

Inloggen Menu

De Gezonde Stad

Werk mee aan een gezonde stad voor jong en oud. Een gezonde omgeving maakt de keuze voor gezond gedrag gemakkelijk en logisch. Binnen de minor werk je aan een onderzoeksproject. Je werkt samen met studenten van verschillende opleidingen zoals gezondheidszorg, welzijn, sport en bewegen, onderwijs, ruimtelijke ordening, recreatie, mobiliteit, veiligheid, economische zaken of communicatie.

Interdisciplinaire samenwerking

Een gezonde stad is een stad die werkt aan een gezonde leefstijl bij jong en oud. Een gezonde omgeving maakt de gezonde keuze gemakkelijk en logisch. Bijvoorbeeld door het aanleggen van interactieve speelvelden die kinderen stimuleren om meer te bewegen, het aanbieden van een gezonde keus in de kantine voor werknemers of het aanbieden van beweegactiviteiten voor senioren. Een gezonde stad is gebaat bij samenwerking tussen verschillende disciplines: gezondheidszorg, welzijn, sport en bewegen, onderwijs, ruimtelijke ordening, recreatie, mobiliteit, veiligheid, economische zaken of communicatie.

'Ieder domein wordt wel aangesproken in de minor. De stad heeft allerlei kanten. Neem nou Infrastructuur: fietspaden aanleggen nodigt bijvoorbeeld uit tot meer fietsen.' [Oud-student minor: De Gezonde Stad, Small Business & Retail Utrecht]

Voor wie?

De minor is aantrekkelijk voor derde- en vierdejaarsstudenten van verschillende opleidingen van Windesheim, maar ook van andere hogescholen in Nederland en Vlaanderen. bijvoorbeeld voor studenten sociaal werk, sport en bewegen en verpleegkunde, maar ook voor opleidingen zoals sociale geografie, voeding en dietethiek rechten, (bedrijfs)economie, management, bestuurskunde, pedagogiek, toegepaste gerontologie, logopedie, etc.

Meer aandacht voor preventie

De minor is voor meerdere opleidingen geschikt en relevant, omdat preventie en een gezonde omgeving in veel opleidingen en werkvelden steeds belangrijkere thema’s worden. Gezond gedrag is van levensbelang voor de gezondheid en het welzijn van burgers. Er ontstaat binnen het werkveld steeds meer aandacht voor preventie en het werken in multidisciplinaire (wijk)teams. De omgeving wordt echter vaak bepaald door sectoren buiten het domein gezondheid en welzijn. Daarom is de minor ook interessant voor studenten van opleidingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp, techniek en (bedrijfs)economie. Steeds meer bedrijven en gemeenten willen investeren in een gezonde omgeving voor werknemers en burgers.

 'Het mooie aan de minor vind ik dat studenten van verschillende opleidingen meedoen. Eén student kwam van bijvoorbeeld Logopedie en één van de Pabo. Daar heb je veel contact mee en zo ontstaan er meer ideeën met elkaar.' [Oud-student minor: De Gezonde Stad, ALO Nijmegen]

Leerdoelen

Studenten die de minor afronden behalen hun ‘basisniveau JOGG-professional’ (Jongeren op Gezond Gewicht) en leggen hiermee een goede basis voor mogelijke werkzaamheden in de huidige 125 JOGG-gemeenten en in de toekomst mogelijk alle Nederlandse en ook Vlaamse gemeenten. De JOGG-aanpak richt zich ook steeds meer op de werknemer en werkgever. De eerste JOGG-stad van Nederland Zwolle richt zich bovendien ook op een gezonde omgeving voor senioren.

Aanvullende informatie

Praktijkgerichte onderzoeksopdrachten

De minor is verbonden met het samenwerkingsverband Zwolle Gezonde Stad. De onderzoeks­opdrachten komen van publieke partners van Zwolle Gezonde Stad zoals de gemeente Zwolle, de GGD IJsselland, SportService Zwolle, Travers Welzijn, Stichting De Kern, Stichting WIJZ, Medrie, en van private partners zoals de Rabobank, woningcorporatie deltaWonen, Novon Schoonmaak of Albert Heijn. Ook andere JOGG-gemeenten kunnen opdrachten aanbieden. Je kiest zelf een top drie uit de opdrachten die het werkveld voorstelt. Middels een pitch maak je duidelijk waarom jij verbonden zou moeten worden aan de opdracht van jouw voorkeur. Het docententeam stelt dan de projecten samen op basis van de pitches en de variatie in disciplines binnen de samenwerkingsverbanden. De antwoorden op de onderzoeksvragen die de interdisciplinaire groepen gaan beantwoorden, hebben de opdrachtgevers nodig om hun bijdrage aan de gezonde stad verder te ontwikkelen.

 'JOGG Harderwijk was een leuke opdrachtgever en we hadden een mooie opdracht: we hebben onderzocht hoe gezonde sportkantines het best konden worden gerealiseerd in Harderwijk.' [Oud-student minor: De Gezonde Stad, Verpleegkunde Windesheim]

Opbouw van de minor

De minor heeft een omvang van 30 EC en kent 3 modules: een reeks hoor- en werkcolleges, de uitvoering van een praktijkgericht onderzoeksproject en tweewekelijkse intervisiebijeenkomsten. In de colleges krijg je de nieuwste theoretische en praktische inzichten op het terrein van gezondheid, gedrag en omgeving en de vijf pijlers van de JOGG-aanpak: politiek-bestuurlijk draagvlak, sociale marketing, publiek-private samenwerking, monitoring & evaluatie en het verbinden van preventie en zorg. Deze colleges vinden plaats in de eerste drie weken. Vanaf week 2 werk je binnen je projectteam aan een plan van aanpak voor een praktijkgericht onderzoek. Na goedkeuring van het plan van aanpak start je met het project je aan de pitch voor een praktijkgericht onderzoeksproject. Behalve feedback van je medestudenten tijdens de intervisiebijeenkomsten krijg je begeleiding van docenten van Windesheim en van de opdrachtgevers uit het werkveld.

Docenten

De vier kerndocenten van de minor zijn lector dr. Joop ten Dam, associate lectoren dr. ir. Ingrid Bakker en dr. Tommy Visscher en onderzoeker dr. Elske de Jong, allen van het lectoraat De Gezonde Stad van hogeschool Windesheim. Daarnaast worden gastcolleges gegeven door andere docenten van Windesheim en door professionals uit de praktijk en vanuit het bedrijfsleven.

Ingangseisen

Minor op bachelor niveau (3e of 4e jaars)

Toetsing

De onderzoeksopdracht wordt beoordeeld door de projectdocent met advies door de opdrachtgever. Dit vormt, samen met het persoonlijk reflectieverslag, de pitch en de eindpresentatie, de basis voor het eindoordeel.

Literatuur

Rooster

Een aantal weken voor aanvang van de minor zal het rooster bekend zijn.