Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame Technologie

 

De groei van de wereldbevolking en de groei van de levensstandaard van elke mens (door technologie) heeft zijn invloed op de wereld. De wereld verandert, en vaak nog niet op een manier die we nog lang zo kunnen volhouden. De stijgende energiebehoefte en milieuproblematiek vraagt om nieuwe en duurzame technologieën. .. En meer. Want naast technologie is er dringend behoefte aan (zelf)bewuste ingenieurs die op keuzemomenten kunnen terugvallen op een eigen visie op duurzaamheid.

Leerdoelen

.

Op het gebied van duurzame technologie doe je in deze minor kennis en vaardigheden op. Bij de theorievakken verdiep je je in de techniek van dit vakgebied. Daarnaast ga je ook met maatschappelijke vraagstukken aan de slag. In je onderzoek ga je dieper in op één specifiek deel van het brede gebied van de Duurzame Technologie. In het grote Minorprojecten breng je je diepere kennis en vaardigheden in  praktijk bij een bedrijf en sluit je dit af met een presentatie op een congres.

Aanvullende informatie

Toekomstmogelijkheden 
Als afgestudeerd ingenieur heb je goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Met de minor Duurzame Technologie kun je in je eigen vakgebied aan de slag (Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, etc). Je gaat duurzame systemen ontwikkelen, plannen, bouwen  en optimaliseren. Als ingenieur kun je aan de slag bij technisch adviesbureaus, woningbouwcorporaties en productiebedrijven. Maar ook bij installatiebedrijven, vastgoed- en planontwikkelaars en overheden. Of je start je eigen bedrijf.

Ingangseisen

Toelatingseisen

Het vakgebied van de duurzame technologie heeft een sterk multidisciplinair karakter. Je kunt instromen als je het eerste jaar hebt afgerond van één van de opleidingen: Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Bouwkunde. In overleg kunnen ook studenten uit andere richtingen instromen.

 

Toetsing

 

Toetsing

 

Theorie, multidisciplinaire projecten en KBS 
De minor bestaat voor 15 ec’s uit theorievakken (periode 3). Dit deel omvat zowel technische vakken als een maatschappelijk vak als een eigen onderzoek:

 

Technisch

 • Duurzame energiebronnen:

  -       zon/ wind en waterkracht

  -       duurzaamheid belicht vanuit de opwekkingskant van energie.

 • Duurzame systemen

  -       duurzame systemen in hun omgeving: er is meer dan technische haalbaarheid alleen:

  -       economische haalbaarheid/ politiek en subsidie/ milieu/ NIMBY/mede eigenaarschap

  -       ketens

 • Duurzaam transport

  -       duurzaamheid belicht vanuit de energie gebruiker

  Maatschappelijk

 • Duurzame Ontwikkeling

  -       verdieping in het begrip duurzaamheid

  Onderzoek

 • Onderzoek

  -       verdieping in één onderdeel van de duurzame technologie a.d.h.v. een onderzoeksvraag. De verdieping in dit onderdeel wordt doorgezet in het minorproject.

   

  Naast het theoriegedeelte bestaat de minor voor 15 ec’s uit een project (periode 4): de Kenmerkende Beroepssituatie (KBS). Het onderwerp van deze KBS is bij voorkeur dezelfde als die van het onderzoek, deze bepaal je in overleg met je docentbegeleider. Alle projecten omvatten zowel een technische als een bedrijfskundige component. Verschillende bedrijven zijn de opdrachtgevers van deze projecten. Je kunt ook zelf een projectvoorstel doen. Het is de bedoeling dat je in het project samenwerkt met mensen uit andere opleidingen in projectgroepen met voorkeursgrootte van 2 personen.

  Je gaat regelmatig naar bedrijven voor voorlichting. Zo zijn studenten in vorige jaren bij ECN in Petten geweest en bij een hoogwaardige vergistinginstallatie in Friesland. Ook namen ze een kijkje bij een vooraanstaand ingenieursbureau op het gebied van windenergie in Twente. De ervaring leert dat de studenten deze bezoeken zeer waarderen.

  Deze minor is een verbredende (dus niet kwalificerende) minor en heeft geen sprokkelpunten.

  Totaal 30 ec’s.

Rooster

Vanaf januari zie:

roosters.windesheim.nl