Kies op maat

Login Menu

Concept & Creatie

De minor is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de ICT-opleidingen en de opleiding Communicatie.

De praktijk

Deze minor gaat uit van een community model waarbij mensen uit verschillende disciplines samen werken en elkaar aanvullen. Je gaat daarna zelf door middel van brainstorming een digitaal concept bedenken in een team. Je kunt hierbij denken aan een online campagne, een website, een mobiele toepassing, crossmedia-toepassingen (combineren van digitale en traditionele media), een game, interactieve TV & online video of een sociale media toepassing. Hierbij streef je ernaar dat het eindproduct zó in de markt kan worden gezet.

Je werkt in een multidisciplinair en internationaal team van studenten uit verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk aan HBO-ICT, Communicatie, Industrieel Product Ontwerp maar ook opleidingen in sport of veehouderij! Samen formuleer je de doelstelling en visie en werk je vanuit je eigen discipline aan het concept, je bent dus de professional op je eigen vakgebied, maar leert vooral communiceren met collega’s uit andere vakgebieden!

De opdracht

De opdrachten zijn zeer verschillend van aard. Er zijn eigenlijk maar twee eisen: het moet om digitale media gaan en een werkend (prototype-) product opleveren. Verder is the sky the limit. Uniek is ook dat jullie concept echt van jullie is en blijft.

Aanvullende informatie

Wanneer er internationale studenten mee doen, zal de voertaal Engels zijn.

De minor is als volgt opgebouwd: 24 van de 30 studiepunten verdien je door je project waarin je je eigen concept ontwikkeld. De resterende 6 punten kunnen worden ingezet door het volgen van een divers aanbod aan basisvaardighedenvakken. Het is ook mogelijk om hierin vrije projecten uit te voeren in het kader van de minor zelf.

Ingangseisen

Je moet een propedeuse op HBO-niveau behaald hebben.

Toetsing

De minor wordt op basis van een portfolio getoetst. Dit portfolio bevat alle tussenproducten en het eindproduct.

Literatuur

Er wordt veelal gebruikt gemaakt van online materialen.

Rooster

Er wordt gewerkt volgens het community-model, wat betekent dat je full-time aanwezig bent. Er is dus geen rooster.