Kies op maat

Inloggen Menu

Industrial Strategy & Change Management

 

Momenteel kunnen industriële organisaties alleen overleven door continu te innoveren en te veranderen. Technologische innovatie van het proces of het product, het verlagen van kosten van bedrijfsvoering, trends of ontwikkelingen in de markt, fusies, verplaatsing van arbeid, aandacht voor milieu of duurzaamheid, globalisering kunnen redenen zijn voor organisatieverandering.

 

 

 

Leerdoelen

Je ziet dat steeds meer bedrijven op eigen kracht veranderen. Verandering is steeds meer een continu proces geworden. Het is dus essentieel belang dat organisaties inzicht hebben in veranderingsprocessen en dat een technisch bedrijfskundige in staat is om leiding te geven aan deze processen.

Aanvullende informatie

 

Toekomstmogelijkheden

Mogelijke functies zijn onder meer productiemanager, manager bedrijfsvoering of onderhoud, hoofd technische dienst, manager productieplanning of logistiek manager. Maar ook stafachtige functies als adviseur kwaliteitsbeheersing of performance management. Steeds vaker zie je dat kennis van en ervaring met veranderingstrajecten wordt gevraagd. Voorbeelden van bedrijven zijn onder andere: Nestlé, Fokker, Scania, Moba, Abbott. Ook kun je er voor kiezen zelf een bedrijf te runnen als zelfstandig ondernemer.

Ingangseisen

Toelatingseisen

Als toelatingseis geldt 2 jaar Bachelor opleiding Logistics Engineering of Technische Bedrijfskunde moet hebben afgerond. Een andere richting ter beoordeling van de minorcoördinator

Toetsing

Het project 12 EC
In de minor werken we samen met een aantal industriële en logistieke bedrijven. Je werkt in een kleine groep studenten gedurende twee dagen per week aan een innovatie- c.q. veranderproject binnen een bedrijf/organisatie. Je doet onderzoek naar de beweegredenen voor de verandering, de strategie van de
organisatie en de gevolgen voor de interne organisatie en mensen.
Kortom, je leert het verander- c.q. innovatievraagstuk verkennen door het probleem op systematische wijze in kaart te brengen. Samen met de opdrachtgever kom je tot een voorstel hoe je de gewenste veranderingen gaat aanpakken en realiseren. In de praktijk blijkt dat vaak het lastigst. Hoe krijg je de mensen mee?
Daarom draai je vaak ook mee in de implementatiefase.


Je doet ervaring op hoe je als toekomstig manager of adviseur in een industriële en/of logistieke organisatie de juiste snaar weet te raken om veranderingen te initiëren en tot stand te brengen.


Thema innoveren, veranderen en
leidinggeven 2 EC
De doelstelling van het thema is om de kennis en ervaringen opgedaan tijdens de lessen te integreren met de praktijk. Onder andere door het organiseren van gastlessen, excursies bij de bedrijven en teambuilding activiteiten door en voor de groep.
Hierdoor wordt een actieve bijdrage geleverd aan een effectieve en interactieve samenwerking.


Innovatiemanagement 4 EC

Innoveren is noodzakelijk om te overleven als onderneming. Hoe zorg je ervoor dat je meekomt met de vernieuwingen bij de concurrent, de ontwikkelingen in de markt en met de veranderingen in de wensen van je klant? Hoe zoek je en grijp je de kansen voor innovatie?

Hoe zorg je voor succesvolle implementatie van
innovaties? En hoe organiseer je het innoveren binnen je
onderneming? Kortom, hoe kun je innovatie managen?
In dit vak verwerf je kennis en inzicht in het managen van innovatie in organisaties. Theorieën en modellen komen aan bod, maar ook verhalen over het falen en slagen van innovaties. Je leert over
beproefde methodes zoals scenarioplanning, nieuwere technieken als Lean Startup en over hoe je een innovatieve cultuur en structuur creëert binnen je organisatie. We gaan daarnaast praktisch aan de
slag met creativiteit en brengen samen een innovatie tot stand.

Veranderkunde 4EC
 
Hoe gecompliceerd zijn veranderingsprocessen eigenlijk? Wat speelt er allemaal in en buiten een organisatie? Wat maakt veranderen juist mogelijk en hoe kun je de juiste acties uitzetten en toepassen in complexe situaties. Wat is de urgentie om te veranderen?
We kijken naar fundamenteel verschillende benaderingen, zodat je kunt onderzoeken welk model of welke strategie in welke situatie de gewenste resultaten gaat opleveren. Hoe kun je succesvol een (gepland) veranderingstraject opzetten en realiseren? Wat betekent dit voor jouw rol als veranderaar? Hoe bevorder je de veranderbereidheid.
Je krijgt in dit vak inzicht in de complexiteit van veranderprocessen om vervolgens veranderprocessen succesvol te ontwerpen en te implementeren, zowel formeel als informeel.


Leiderschap 4 EC


Wat is een succesvolle manier om leiding te geven aan
veranderingen? Vanuit persoonlijke leiderschap leer je vervolgens hoe leiding te geven aan veranderingen. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Covey ) bieden je inzicht en mogelijkheden om je handelen te versterken in samenwerking met anderen. Je
onderzoekt je eigen gedragsvoorkeuren en drijfveren door je te verdiepen in het DISC-model. Je doet onderzoek naar diverse leiderschapsstrategieën.


Management Control Systems 4 EC


Prestatiemeting en -controle is een essentiële functie van het management om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en strategieën van de organisatie effectief worden uitgevoerd. Het management kan een combinatie van mechanismen gebruiken om organisatorische controle te bereiken. Het gaat om het inhuren van goed personeel. Een alternatief is ervoor te zorgen dat werknemers
niet bepaalde acties uitvoeren waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de organisatie.
Ten slotte kan management control worden bereikt door individuen te belonen voor het behalen van goede resultaten.

Rooster

Vanaf augustus: zie roosters.windesheim.nl