Kies op maat

Inloggen Menu

Industrial Strategy & Change Management

 

Momenteel kunnen industriële organisaties alleen overleven door continu te innoveren en te veranderen. Technologische innovatie van het proces of het product, het verlagen van kosten van bedrijfsvoering, trends of ontwikkelingen in de markt, fusies, verplaatsing van arbeid, aandacht voor milieu of duurzaamheid, globalisering kunnen redenen zijn voor organisatieverandering.

 

 

 

Leerdoelen

Je ziet dat steeds meer bedrijven op eigen kracht veranderen. Verandering is steeds meer een continu proces geworden. Het is dus essentieel belang dat organisaties inzicht hebben in veranderingsprocessen en dat een technisch bedrijfskundige in staat is om leiding te geven aan deze processen.

Aanvullende informatie

 

Toekomstmogelijkheden

Mogelijke functies zijn onder meer productiemanager, manager bedrijfsvoering of onderhoud, hoofd technische dienst, manager productieplanning of logistiek manager. Maar ook stafachtige functies als adviseur kwaliteitsbeheersing of performance management. Steeds vaker zie je dat kennis van en ervaring met veranderingstrajecten wordt gevraagd. Voorbeelden van bedrijven zijn onder andere: Nestlé, Fokker, Scania, Moba, Abbott. Ook kun je er voor kiezen zelf een bedrijf te runnen als zelfstandig ondernemer.

Ingangseisen

Toelatingseisen

Als toelatingseis geldt 2 jaar Bachelor opleiding Logistics Engineering of Technische Bedrijfskunde moet hebben afgerond. Een andere richting ter beoordeling van de minorcoördinator

Toetsing

 

 

Het project 9 EC In de minor werken we samen met een aantal industriële bedrijven. Je werkt in een kleine groep studenten gedurende 2 dagen per week aan een veranderproject binnen een bedrijf. Je doet onderzoek naar de beweegredenen voor de verandering, de strategie van de organisatie en de gevolgen voor de interne organisatie en de mensen. Kortom, je leert het verandervraagstuk verkennen door het probleem op systematische wijze in kaart te brengen. Samen met de opdrachtgever kom je tot een voorstel hoe je de gewenste veranderingen gaat aanpakken en realiseren. In de praktijk blijkt dat vaak het lastigst. Hoe krijg je de mensen mee? Daarom draai je als projectgroep vaak ook mee in de implementatiefase. Je doet ervaring op hoe je als toekomstig manager of adviseur in een industriële organisatie de juiste snaar weet te raken om veranderingen te initiëren en tot stand te brengen. Organisatiekunde 6 EC In dit vak krijg je meer inzicht in het begrijpen van organisaties en hun ontwerp. Je leert om zowel vanuit extern als intern perspectief te kijken naar het ontwerp van een organisatie en het managen van de dynamische processen in een organisatie. Je leert concepten ontwikkelen waarmee een organisatie veranderd zou kunnen worden en interne processen te herontwerpen. Daarbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan ethiek.

Innovatiemanagement 6 EC

In dit vak verwerf je kennis en inzicht in het managen van innovatie in organisaties.

Hoe vinden organisaties innovatiekansen? Hoe selecteren we die en wat gaan we doen en waarom? Hoe zorg je voor succesvolle implementatie van innovatie? Hoe halen we het beste uit innovatie? Hoe gaat scenarioplanning in zijn werk en hoe past innovatie in deze scenario’s?

 

Verandermanagement 2 EC

Hoe gecompliceerd zijn veranderingsprocessen eigenlijk? Wat speelt er allemaal in een organisatie? Wat maakt veranderen lastig en wat maakt veranderen juist mogelijk? We kijken naar fundamenteel verschillende benaderingen waarop je tegen veranderingen kunt aankijken en ze kunt inzetten. Hoe kun je succesvol een gepland veranderingstraject opzetten en realiseren?

Je krijgt in dit vak inzicht in de complexiteit van veranderprocessen om vervolgens veranderprocessen succesvol te ontwerpen en te implementeren.

 

Leiderschap 2 EC

Wat is een goede manier om leiding te geven aan veranderingen? Je leert werken met de zeven eigenschappen voor succesvol leiderschap (Covey) en je krijgt zicht op je eigen functioneren in veranderprocessen. Je hebt hier de mogelijkheid om een extra certificaat te behalen.

 

Strategisch management van Human Resources 3 EC

Het hebben van een visie op HRM in een organisatie is van wezenlijk belang. Welke effecten hebben veranderingen in organisaties op de inzet, de groei en de ontwikkeling en het motiveren van personeel. Je leert welke HRM-instrumenten je in kunt inzetten op tactisch en strategisch niveau om veranderingen te realiseren.  

Rooster

Vanaf midden januari: zie roosters.windesheim.nl