Kies op maat

Inloggen Menu

Embedded & Wireless Systems

Embedded systemen zijn overal in ons dagelijks leven. Denk maar eens aan je telefoon. In deze minor ga je aan de slag met digitale signaalbewerking, draadloze sensor netwerken, high frequency systems en modelleren van real time software systems. Zo leer je hoe je als toekomstige embedded system engineer de systemen van morgen  ontwerpt.

Leerdoelen

Toekomstmogelijkheden

Met deze minor kun je aan de slag in de ontwikkeling van embedded systemen als embedded software engineer, hardware ontwerper, FPGA ontwikkelaar, application engineer of tester. Maar ook in de industriële automatisering kun je terecht. Gezien de basis in modelvorming en abstract denken zijn na verloop van tijd ook meer senior functies als systeem architect, technisch consultant of projectmanager mogelijk.

Voorbeelden van bedrijven in deze sector zijn Salland Electronics, Allinq en 3T. Maar ook grote internationale organisaties zoals Philips, ASML en Thales. Bovendien zijn er diverse vacatures bij ingenieursbureaus en detacheerders zoals ICT Automatisering, Alten en Topic, waar je de kans krijgt bij verschillende opdrachtgevers aan de slag te gaan.

Doordat je een stevige basis krijgt in de toepassing van wiskundige en natuurkundige verschijnselen kun je ook meedraaien in(medische) onderzoekscentra of op R&D afdelingen zoals Astron en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

Ingangseisen

Toelatingseisen

Als toelatingseis geldt dat je je propedeuse Elektrotechniek en voldoende vakken in het tweede jaar Elektrotechniek afgerond hebt.

Deze pittige minor bouwt voort op de stof van vakken als Communicatie en Informatie Techniek, Software Techniek, Digitale Techniek en Digitale Signaalbewerking. Het is essentieel dat je deze vakken goed beheerst.

Toetsing

Digital Signalprocessing 2 (DS2)

Bij DS2 ga je aan de slag met sampling,  differentievergelijkingen, opbouw DSP-systemen en FPGA’s, convolutie,  requentieanalyse, ontwerpmethoden van recursieve en niet-recursieve  filters. Al deze aspecten worden in het practicum tot leven gebracht. Dit vak is een vervolg op het Digitale signaalbewerking in het tweede jaar (4 EC).

Realtime systems (RTS)

Bij RTS leer je realtime systemen te ontwerpen met behulp van Unified Modeling Language (UML). Op praktische wijze leer je vanuit de klanteisen te werken richting een softwarematige oplossing. UML biedt hiervoor een set van diagrammen waarmee je het gedrag en de opbouw van systemen kunt modelleren. Het ontwerpen wordt aangeleerd in de eerste periode aan de hand van cases. In de periode erna wordt het ontwerp daadwerkelijk omgezet in werkende C code (5 EC).

Wireless Communications (WiCom)

Draadloze communicatie wordt steeds belangrijker in onze wereld. Embedded systemen worden meer en meer draadloos verbonden met het Internet (IoT). Het is belangrijk te weten wat de opbouw is van draadloze communicatie systemen en protocollen. Bekend worden met de basis principes, stacks, eigenschappen en toepassingen van diverse moderne communicatie systemen is het doel. Onderwerpen zijn o.a. multiple access, spread spectrum, propagatie, modulatie, channel coding, OFDM, ruis, cellular systemen en netwerk topologiën (3 EC).

Microcontroller Architectuur (MA)

Bij dit vak gaan we dieper in op hoe een microcontroller van binnen opgebouwd is en gebruikt kan worden. Vanuit de embedded software leer je op register niveau een microcontroller te configureren en efficiënte code te schrijven. Onderwerpen zijn o.a. registers, IO, USART, Interrupt Service Routine (ISR), Timers, peripherals, ADC, PWM, libraries, compilers, toolchain (2 EC).

Low Power Design (LPD)

Draadloze (sensor) systemen zijn meestal batterij gevoed en moeten lang mee kunnen gaan op een batterij. Het is dus zaak om energiezuinige schakelingen te ontwerpen en te programmeren. Bij dit vak leer je zowel in de theorie als praktijk de moderne microcontrollers te configureren in hardware en software om het energiegebruik te minimaliseren. Onderwerpen zijn o.a. Energy Profiling/Measurement, Power Management, Low power modes, Direct Memory Access (DMA), Power en Clock gating, energie efficiënt coderen, Power debugging (2 EC).

Engels (EN3)

Ben je werkzaam in de techniek, dan moet je schriftelijk en mondeling met een opdrachtgever kunnen communiceren. Deze communicatie gaat steeds meer in het Engels, soms zelfs intern in de organisatie. Verder is verreweg de meeste literatuur over componenten, systemen en technieken die je toepast in de embedded sector in het Engels. Diverse onderwerpen in het Engelse taalgebied en vaktaal komen aan bod (1 EC).

Toegepast Onderzoek

In de embedded systeem ontwikkeling moet je voor klanten onderzoeks- en ontwerprapporten schrijven, experimenteel onderzoek uitvoeren en door onderzoek ontwerp keuzes kunnen onderbouwen. In het vak Toegepast Onderzoek leer je zo’n onderzoek op de juiste manier op te zetten (2 EC).

Project

Ga al vroeg op zoek naar bedrijven in de embedded systeem ontwikkeling en doe een project dat aansluit bij jouw interesse. Het project loopt parallel aan de vakken. De projectkeuze die je maakt, overleg je met je docent   (9 EC).

Vrij vak (VV1 & VV2)

Met de vrije vakken kun je je horizon verbreden door een keuzemodule te volgen van een andere opleiding binnen hogeschool Windesheim, zoals bijvoorbeeld het vak Ondernemen.

Met de studiepunten verbonden aan deze vrije vakken kun je ook deelname aan open dagen, studieverenigingen, etc. mee laten wegen in je studie. In overleg kunnen deze punten ook ingezet worden voor je project (2 EC).

Rooster

Zie vanaf augustus:

roosters.windesheim.nl