Kies op maat

Login Menu

Future Technology (voorheen IT Innovations)

Het semester staat in het teken van een innovatief traject. In verschillende fasen gaan we, in multidisciplinaire teams, in samenwerking met opdrachtgevers, de mogelijkheden van nieuwe technieken onderzoeken en aan nieuwe toepassingen van technologie werken.

Onderzoek zal een belangrijke rol spelen in deze minor.

Het innovatieve traject duurt het hele semester. In deze periode wordt in teams aan een opdracht gewerkt.

De opdrachten kunnen zeer verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan het inzetten van gloednieuwe hardware om bedrijfsprocessen te optimaliseren, het ontwikkelen voor een nieuw besturingssysteem of het inzetten van nieuwe technologie en/of nieuwe toepassingen.

Het doen van onderzoek, het maken van proof of concepts en/of prototypes zal een substantieel deel uitmaken van de meeste opdrachten.

De opdracht kan deels bij een bedrijf uitgevoerd worden en deels op Windesheim. Je werkt in multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk hierbij aan opleidingen als Software Engineering, Bedrijfskunde, Electrotechniek, Business IT and Management, Infrastructure Design and Security en Embedded Systems and Automation.

Gedurende het semester worden er relevante workshops en (gast)colleges gegeven. Dit kan plaatsvinden bij bedrijven en op school. Ook het bezoeken van beurzen en congressen is een mogelijke manier om theoretische kennis op te doen.

Aanvullende informatie

Wanneer er internationale studenten mee doen, zal de voertaal Engels zijn.

Ingangseisen

Propedeuse en totaal 105 ECTS behaald, motivatiebrief en intakegesprek.

Toetsing

Eindportfolio