Kies op maat

Login Menu

Building Realisation & LifeCycle

Deze minor richt zich op het uitwerken van een complex gebouw vanaf DO-fase tot realisatie, inclusief uitwerkingen voor de levenscyclus, nl. beheer, onderhoud, sloop of herbestemming. Daarbij zijn de aspecten duurzaam bouwen en beheren en digitale gebouwmodellen kernwoorden. In het project van de minor wordt een kantoorgebouw met parkeergarage uitgewerkt tot op werktekeningniveau. Er bestaat een alternatief project voor restauratie. Dit is een herbestemmingsproject op basis van een bestaand gebouw.

De minor bestaat uit een project, dat in een projectgroep van ca. 4-5 personen wordt uitgevoerd. Binnen deze projectgroep wordt per student een specifieke rol uitgevoerd. Er wordt veel zelfwerkzaamheid gevraagd.

Daarnaast worden vijf verplichte vakken en twee keuzevakken aangeboden. De verplichte vakken zijn: Toegepast Bouwmanagement, Bouwfysica Gevorderd 4, Bouwkundige uitwerking, Renovatie/herbestemmen, Werkvoorbereiding/uitvoering. De keuzevakken zijn: Restauratie en Financieel Management. Het is mogelijk om beide keuzevakken te volgen. Het is tevens mogelijk om het aannemersvakdiploma KOB te behalen. Daarvoor moet verplicht het keuzevak Financieel management worden gevolgd.

Leerdoelen

De student leert keuzes maken op het gebied van materialisering, bouwtechniek, onderhoud en energiegebruik voor de realisatie van een gebouw.

De student leert een bouwkundig ontwerp gereed te maken voor uitvoering.

De student krijgt inzicht in de samenhang tussen keuzen in de uitwerkingsfase en de gevolgen daarvan in de gebruiksfase van een gebouw.

De student krijgt begrip van specifieke problematiek rond renovatie/herbestemmen en restauratie.

De student leert welke processen leiden tot een efficiënte afstemming van belangen en keuzes gedurende de uitwerkings- en realisatiefase van een gebouw.

De student krijgt begrip van financiële gevolgen van keuzen.

Aanvullende informatie

De minor bevat een bezoek aan de bouwplaats (Parijs). Deze is ingebed in een excursie van een werkweek, waarin ook aandacht zal zijn voor andere moderne en historische bouwwerken.

Ingangseisen

De student wordt geacht de Majorfase, semester 1 – 4 te hebben doorlopen van de opleiding Bouwkunde en een stage (M5) te hebben gevolgd. De toelating van studenten met een andere opleiding wordt beoordeeld na een mondeling gesprek en ontvangst van de vakken-/cijferlijst van die opleiding.

Toetsing

De meeste vakken worden met een opdracht afgesloten. Tentamens worden afgenomen voor de vakken Bouwfysica 4, Toegepast Bouwmanagement, Restauratie en Financieel management.

Literatuur

Nader te bepalen

Rooster

Rooster wordt in januari bekend gemaakt