Kies op maat

Inloggen Menu

Waterbouwkunde

Nederland heeft door haar ligging veel ervaring met waterbouwkunde. Zesentwintig procent van Nederland ligt onder het zeeniveau en een flink deel van de bedrijvigheid en inwoners zijn gelegen in de Rijn-Maas Delta. Rampen uit het verleden en klimaatverandering in de toekomst versterken de noodzaak voor goed waterbeheer door middel van slimme waterbouw. In deze minor gaan we in vier inhoudelijke vakken in op vier deelgebieden: Kustbouwkunde, rivierbouwkunde, Waterbouwkundige constructies en Offshore. Daarnaast werk je in teamverband aan een project met een integrale opgave op waterbouwkundig gebied waarin veel van de aspecten uit de vakken terugkomen.

Leerdoelen

De leerdoelen per vak zijn:

1.       Kustbouwkunde: Je doet kennis op over kustgebieden en kustmorfologie. Je rekent aan de invloed van golfaanvallen en zeestromingen op de zandige strand, duinen en constructies zoals golfbrekers. Je ontwerpt waterveiligheidsmaatregelen op basis van faal- en bezwijkmechanismen.

2.       Rivierbouwkunde: Dit betreft alle waterbouwkundige aspecten in rivieren. Je gaat werken met verschillende rivierontwerpmethodes. Daarnaast bestudeer je de concepten van riviermorfologie en erosiebestendigheid, navigeerbaarheid en de hoogwaterveiligheidsfilosofie op basis van overstromingsrisicoanalyses.

3.       Waterbouwkundige constructies: Behelst het ontwerp van constructies voor waterbeheersing en scheepvaart in rivieren, estuaria en vaarwegen. Je beschouwt hierbij onder andere waterstromingen, erosie- en sedimentprocessen en krachtswerking. Je leert welke ontwerpprincipes en faalmechanismen maatgevend zijn voor het ontwerp van waterbouwkundige constructies.

4.       Offshore: Je verdiept je in de aspecten van de offshore-industrie zoals windmolenparken op zee, boorplatforms en pijpleidingen. Je rekent hierbij aan krachtswerkingen en kijkt naar de gevolgen van de extreme omstandigheden op open zee voor het ontwerp en de uitvoering van offshore constructies. Daarnaast belichten we verschillende aspecten van offshore baggerwerkzaamheden.

5.       Project: Het toepassen van de opgedane kennis in een complex en integraal project.

Ingangseisen

  • Propedeuse HBO Civiele Techniek afgerond waarbij voldoende aandacht is geweest voor vloeistofmechanica en constructies;

Toetsing

Het project wordt getoetst met een ontwerpproduct, rapportage en presentatie. De ondersteunende vakken kustwaterbouwkunde, rivierwaterbouwkunde, waterbouwkundige constructies en offshore worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.

Literatuur

Tijdens de minor zal gebruik gemaakt worden van het boek: Toegepaste Vloeistofmechanic, Nortier en de Koning, 1996. ISBN9040103186

Daarnaast worden collegedictaten en (onder andere) de volgende, vrij te verkrijgen, literatuur gebruikt:

·         Handboek Ontwerp van schutsluizen, Rijkswaterstaat

·         EurOtop II manual

·         Nationale visie kust, 2013, ministerie I&M

Rooster

Het rooster wordt circa twee weken voor beide periodes bekend gemaakt. Het project loopt gedurende de hele periode. De ondersteunende vakken wisselen elkaar af.