Kies op maat

Login Menu

Duurzame Constructies & Waterbouw

De minor heeft 2 zwaartepunten, namelijk Duurzame constructies en Waterbouw.

De kern van de minor wordt gevormd door een project van internationale allure op het snijvlak van Constructief Ontwerpen en Waterbouw, bijvoorbeeld revitalisering van een kunstwerk in de Afsluitdijk. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen aan een bodembescherming van een spuiconstructie en aan een lichtgewicht keermiddelen (berekenen en tekenen). Er wordt in multidisciplinaire teams van circa 4 studenten gewerkt.

De projectresultaten worden opgeleverd in het Engels en gepresenteerd in het vak Professional skills. Daarbij zijn jargon en communicatie de toverwoorden. In het vak Research project wordt een Plan van Aanpak voor het afstuderen geoefend.

De kern Waterbouw omvat met haar vakken het brede vakgebied: In de vakken Coastal - en River engineering behandelen we de fysieke processen die zich in kust-, en rivierwaterbouwkunde afspelen en welke gevolgen deze hebben voor ontwerp van maatregelen. Bij Advanced Hydraulic Stuctures behandelen we aan de hand van een schutsluis alle aspecten van waterbouwkundige constructies. Offshore engineering geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de offshore industrie voor olie- en gaswinning maar ook wind- en getijde energie.

De kern Duurzame constructies omvat vakken als Steel structures, Houtconstructies en Composite structures & Sustainability in Engineering. Houtconstructies zijn duurzame constructies in de zin van sustainable: houten constructies leggen CO2 vast. Composiet constructies zijn duurzame constructies in de zin van durable: zij hebben weinig onderhoud en kennen lage Life Cycle Costs. Bij staal geldt dat remonteerbaarheid en upcycling duurzame mogelijkheden bieden. Bij Sustainability in engineering worden varianten verbeterd en afgewogen aan de hand van zeven duurzame ontwerpprincipes, LCC en MKI.

Leerdoelen

Je vergroot je constructieve kennis op het gebied van geavanceerde materialen (staal, composieten, hout). Je maakt kennis en gaat werken met hydraulische randvoorwaarden en eigenschappen voor verschillende waterbouwkundige situaties en de gevolgen daarvan op constructies. Ook vergroot je je analytische, communicatieve en projectvaardigheden.

Deze minor biedt technische diepgang op het gebied van waterbouwkundig / constructief ontwerpen, tekenen en rekenen, met kennis van voorschriften en moderne materiaaltoepassingen.

Daarnaast oefen je je vaardigheden als probleemoplosser en teamwerker: je bent communicatief, regelend, flexibel, planningsvaardig en je kunt een bijdrage leveren aan een interdisciplinaire probleemaanpak.

In deze module ligt de nadruk op het verwerven van onderstaande beroep specifieke competenties voor project ingenieur Waterbouwkundige constructies op bachelor niveau:
- berekenen, tekenen en detailleren
- modelleren en schematiseren
- controleren en reflecteren
- omgaan met normen en duurzame ontwikkelingen
- communiceren en samenwerken

Aanvullende informatie

Er is structureel een tekort aan goed opgeleide ontwerpers voor waterbouwkundige constructies. De kans op werk is groot. 

Er zijn geen kosten voor deelname anders dan kleine kosten voor boeken, excursies e.d.

Ingangseisen

propedeuse HBO bouwtechniek / civiele techniek afgerond waarbij voldoende aandacht is geweest voor constructies, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde
- 2 jaar HBO bouwtechniek / civiele techniek waarbij voldoende aandacht is geweest voor Constructies en Waterbouwkunde, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde
- maximaal 15 studiepunten studieachterstand.

Toetsing

Iedere onderwijseenheid bevat tentamens en/of projectopdrachten zoals presentaties, verslagen, werkstukken (beroepsproducten zoals berekeningsrapporten en bouwtekeningen).
In moduleweek 8 en 18 zijn de individuele schriftelijke tentamens. Eventuele hertentamens vinden circa 6 weken later plaats.
Het eindcijfer van ieder onderdeel moet minimaal een niet-afgerond cijfer 5,5 zijn.

Literatuur

Literatuur

Tabellen voor Bouw- en Waterbouwkundigen (of gelijkwaardig)

Dictaat Houtconstructies voor het HTO (Centrum Hout) (gratis pdf)

Dictaat Composieten - Basiskennis  ISBN978-90-77812-44-0 (gratis pdf)

Reader Composite Materials - An introduction In English ISBN978-90-77812-471 (free pdf)

CUR 96 Vezel versterkte kunststoffen in draagconstructies (gratis in te zien via Bris-warenhuis)

CUR 96 Fibre-reinforced polymers in load-bearing structures in buildings and civil engineering

works In English (free pdf)

Toegepaste Vloeistofmechanica, Nortier en de Koning, 1996. ISBN9040103186

 

Aanvullende literatuur wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.

Rooster

Het rooster wordt circa 2 weken voor beide periodes bekend.