Kies op maat

Login Menu

Duurzame Constructies en Betonconstructies

De minor heeft 2 zwaartepunten, namelijk Duurzame constructies en Betonconstructies.

De kern van de minor wordt gevormd door een project van internationale allure op het snijvlak van Bouwkunde en Civiele techniek, bijvoorbeeld revitalisering van een kunstwerk in de Afsluitdijk inclusief bouwkundige torens en/of bedieningsruimte. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen aan een gewapend betonnen spuiconstructie met daarin een lichtgewicht keermiddelen of gevelelementen (berekenen en tekenen). Dit project met een eisenanalyse welke wordt verwerkt in een uitgangspuntendocument. Vervolgens worden verschillende opties bedacht en zal de beste hiervan verder worden uitgewerkt. Hierbij ga je met een multidisciplinair team ook nadenken over zaken als funderingen, bouwfasering en hinderbeperking.

De projectresultaten worden opgeleverd in het Engels en gepresenteerd in het vak Professional skills. Daarbij zijn jargon en communicatie de toverwoorden. In het vak Research project wordt een Plan van Aanpak voor het afstuderen geoefend.

De kern Betonconstructies omvat vakken als Gewapend beton III en Voorgespannen beton en voorts twee vakken met gevorderde toepaste mechanica. Bij gewapende beton geldt dat onderwerpen als buiging, dwarskracht en drukkolom als bekend worden verondersteld.

De kern Duurzame constructies omvat vakken als Steel structures, Houtconstructies en Composite structures & Sustainability in Engineering. Houtconstructies zijn duurzame constructies in de zin van sustainable: houten constructies leggen CO2 vast. Composiet constructies zijn duurzame constructies in de zin van durable: zij hebben weinig onderhoud en kennen lage Life Cycle Costs. Bij staal geldt dat remonteerbaarheid en upcycling duurzame mogelijkheden bieden. Bij Sustainability in engineering worden varianten verbeterd en afgewogen aan de hand van zeven duurzame ontwerpprincipes, LCC en MKI.

Leerdoelen

Je vergroot je constructieve kennis op het gebied van geavanceerde materialen (voorgespannen beton, staal, composieten, hout), en van mechanica. Ook vergroot je je analytische, communicatieve en projectvaardigheden.

Deze minor biedt technische diepgang op het gebied van constructief ontwerpen, tekenen en rekenen, met kennis van voorschriften en moderne materiaaltoepassingen voor kunstwerken of gebouwen. Daarnaast leer je hoe je een project vanuit eisen vertaald naar een concreet ontwerp.

Daarnaast oefen je je vaardigheden als probleemoplosser en teamwerker: je bent communicatief, regelend, flexibel, planningsvaardig en je kunt een bijdrage leveren aan een interdisciplinaire probleemaanpak.

In deze module ligt de nadruk op het verwerven van onderstaande beroep specifieke competenties voor tekenaar/constructeur op bachelor niveau:
- berekenen, tekenen en detailleren
- modelleren en schematiseren
- controleren en reflecteren
- omgaan met normen en duurzame ontwikkelingen
- communiceren en samenwerken

Aanvullende informatie

Er is structureel een tekort aan goed opgeleide tekenaar/constructeurs. De kans op werk is groot. 

Er zijn geen kosten voor deelname anders dan kosten voor boeken, excursies e.d.

Ingangseisen

- propedeuse HBO bouwtechniek / civiele techniek afgerond waarbij voldoende aandacht is geweest voor constructies, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde
- 2 jaar HBO bouwtechniek / civiele techniek waarbij voldoende aandacht is geweest voor constructies, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde
- maximaal 15 studiepunten studieachterstand.

Toetsing

Iedere onderwijseenheid bevat tentamens en/of projectopdrachten zoals presentaties, verslagen, werkstukken (beroepsproducten zoals berekeningsrapporten en bouwtekeningen).
In moduleweek 8 en 18 zijn de individuele schriftelijke tentamens. Eventuele hertentamens vinden circa 6 weken later plaats.
Het eindcijfer van ieder onderdeel moet minimaal een niet-afgerond cijfer 5,5 zijn.

Literatuur

Basisboek Toegepaste mechanica. J.W. Welleman ISBN978-90-06-95001-4

Tabellen voor Bouw- en Waterbouwkundigen (of gelijkwaardig)

Cement en Beton 2, Constructieleer Gewapend Beton, ISBN978-94-6104-006-0

Cement en Beton 3, Constructieleer Voorgespannen Beton, ISBN978-94-6104-027-5

Cement en Beton 4, Constructieleer Ontwerpen in gewapend Beton, ISBN978-94-6104-021-3

Dictaat Houtconstructies voor het HTO (Centrum Hout) (gratis pdf)

Dictaat Composieten - Basiskennis  ISBN978-90-77812-44-0 (gratis pdf)

Reader Composite Materials - An introduction In English ISBN978-90-77812-471 (free pdf)

CUR 96 Vezel versterkte kunststoffen in draagconstructies (gratis in te zien via Bris-warenhuis)

CUR 96 Fibre-reinforced polymers in load-bearing structures in buildings and civil engineering

works In English (free pdf)

 

Rooster

Het rooster wordt circa 2 weken voor beide periodes bekend.