Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzaam Innoveren

De maatschappij staat voor een enorme uitdaging. De mensheid moet slimmer omgaan met energie, grondstoffen en natuur om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Vind jij dit een uitdaging? Wil jij bijdragen aan echt slimme innovaties? De Minor Duurzaam Innoveren geeft je de mogelijkheid om na te denken over jouw drijfveren op het gebied van duurzaamheid en om kennis te verwerven en capaciteiten te ontwikkelen waarmee je mede vorm kan geven aan een duurzamere samenleving.

Inhoud minor

De minor Duurzaam Innoveren duurt één semester en is opgebouwd uit drie modules.

Tijdens de lesdagen behandelen we de module Transitie en Innoveren en de module Duurzame Techniek. De lessen worden aangevuld met presentaties van gastdocenten en excursies.

1. Transitie en Innoveren (5 EC)

Je kijkt vanuit verschillende kanten naar duurzame innovatie. Vanuit de algemene context en geschiedenis. Vanuit veranderprocessen. Vanuit de rol van ontwerper en ondernemer. Vanuit people, planet en profit. Je oefent met verschillende duurzame innovatie- en ontwerpmethodieken. We kijken naar gedragsverandering en denken na over businessmodellen die nodig zijn om de duurzame innovaties te realiseren. Bij dit alles reflecteer je op je eigen gedrag en overtuiging.

2. Duurzame techniek (5 EC)

Bij deze module ligt de nadruk op techniek. Wat is al mogelijk en wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten? Je maakt kennis met onder andere klimaat(verandering), hernieuwbare warmte en energie, Life Cycle analyses, materialen en productietechnieken, duurzaam bouwen en circulariteit.

Een groot deel van de minor bestaat uit de derde module, een praktische comaker.

3. Comaker Duurzaamheid (20 EC)

Je leert de kennis in te zetten door in kleine groepjes in een praktijksituatie te werken aan een opdracht waarin duurzaamheid een grote rol speelt. De nadruk kan hierbij liggen op techniek, maar ook op verandering, educatie of ondernemen. Je brengt de situatie in kaart, bestudeert stakeholders en processen en ontwikkelt ideeën voor verbetering. Samen met je opdrachtgever kies je de meest interessante innovatie. Deze ga je zo ver mogelijk uitontwikkelen en testen in de praktijk. Op verschillende momenten presenteer je je resultaten aan de opdrachtgever en aan je collega-studenten.

 

Leerdoelen

In de minor leer je om te gaan met de complexiteit van de duurzaamheidsvraagstukken door te oefenen met transitiemanagement, systeemdenken en verschillende modellen om te komen tot duurzame innovatiemogelijkheden. Voor het realiseren van innovaties gaan we aan de slag met o.a. verschillende ontwerpmethodieken, het meten van duurzaamheid, duurzame materialen, technieken en processen, gedragsveranderingen en nieuwe businessmodellen. Naast lesdagen bestaat een groot deel van deze minor uit een Comaker opdracht waarbinnen je concreet werkt aan een duurzame innovatie.

Aanvullende informatie

Voor wie?

- Studenten uit een technische opleiding met interesse in ontwerpen en/of ondernemen.

- Studenten uit opleidingen op het gebied van organisatie/bedrijven met voldoende kennis van techniek.

- Andere geïnteresseerden op basis van toestemming.

In alle gevallen is een brede belangstelling voor duurzaamheid vanzelfsprekend een vereiste.

Ingangseisen

Belangstelling voor duurzaamheid en elementaire kennis van natuurkunde (kracht, energie, vermogen en warmte).

Toetsing

Voor het onderdeel transitiemanagement vindt de toetsing plaats door individuele en groepsopdrachten die je bundelt in een portfolio. Voor het onderdeel duurzame techniek wordt dit bovendien beoordeeld met een tentamen. De beoordeling van de praktische opdracht gebeurt aan de hand van het verloop, verslagen, presentaties en individuele- en groepsgesprekken.

Literatuur

- Products That Last - Product Design For Curcular Business

  Model. (CA Bakker, MC den Hollander, E. van Hinte & Y.       Zijlstra)

- Behavioural Lenses Toolkit (Sander Hermsen, U-Create)

- Sustainable Materials, Processes and Production (Rob           Thompson)

- A practical guide to LCA for students designers and            business managers (joost G. Vogtlander, Delft Academic    Press)

Daarnaast maken we veel gebruik van online kennisbronnen en krijg je ondersteunend materiaal aangereikt via de Electronische Leeromgeving.

Rooster

De lesdag van de minor wordt gepland op een vaste dag in de week. De dag wordt tijdig gecommuniceerd. Tijdens de lesdag wordt ondersteunende, verbredende of verdiepende kennis of praktijk aangeboden. Er is ook gelegenheid voor begeleidingsgesprekken.

De rest van de week is voor werk aan de comaker opdracht en aan kleine opdrachten bij de les.