Kies op maat

Inloggen Menu

Urban Innovation

Hoe maak je een straat in je buurt veiliger? Welke ondernemers heeft de buurt nodig? Wat is een leuke ontmoetingsplek voor jongeren? Dat zijn voorbeelden van vragen waar je mee aan de slag gaat in deze minor.

In een nieuwe stad als Almere gebeurt veel: bouwen, nieuwe bedrijvigheid, buurten leefbaar maken en houden. Daarbij spelen allerlei problemen op gebieden als duurzaamheid, gezondheid & welzijn, integratie, veiligheid – noem maar op! Stuk voor stuk uitdagende vragen die niet vanuit één gezichtspunt zijn op te lossen.

In de minor Urban Innovation werk je daarom samen met studenten uit allerlei verschillende studierichtingen in fieldlabs. Een fieldlab is een plek in de wijk waar bewoners, ondernemers, professionals, maatschappelijke organisaties, (docent)onderzoekers en studenten samenkomen. Gezamenlijk ontwikkel je nieuwe ideeën en innovaties waarmee direct geëxperimenteerd kan worden.

Bekijk hier de Instagram story van student Ashley over de minor Urban Innovation: https://youtu.be/daLsGC_lZg4

Opzet en locatie

Je bent meerdere dagen per week op locatie in de wijk (Fieldlab) aanwezig. Op die manier leer je de wijk, de bewoners en de (wijk)professionals beter kennen, wat helpt bij het formuleren en uitvoeren van je opdrachten. Op de andere dagen volg je samen met de andere minorstudenten interessante en innovatieve lessen en bijeenkomsten, waarin je handvatten aangereikt krijgt voor het kunnen werken aan drie urban innovation uitdagingen die spelen in Almere:

Hoe kan het economisch ecosysteem worden versterkt; zowel wat betreft de wendbaarheid als weerbaarheid van bedrijven en werknemers? (economische invalshoek)

Hoe kunnen zowel de zelfredzame als de kwetsbare groepen worden ondersteund om hun veerkracht te behouden dan wel te herstellen? (sociale invalshoek)

Hoe kan stedelijke ontwikkelingen en in-, c.q. uitbreiding zowel ecologisch én sociaal-inclusief én economisch haalbaar worden gerealiseerd? (ecologische invalshoek)

Voor deze derde invalshoek volg je bijvoorbeeld een meerdaagse workshop 'Circulair Ontwerpen'.
Ook de partnerorganisaties hebben aangegeven zich nog verder te willen ontwikkelen in deze invalshoeken. Er zullen voor de zogeheten LeerWerkGemeenschap dan ook regelmatig inspiratiesessies worden georganiseerd waar je aan deelneemt.

Individuele opdracht (15 EC)

De drie invalshoeken van Urban Innovation, de Sustainable Development Goals (3, 4, 8, 10 en/of 11) en de leeruitkomsten van je opleiding vormen de mogelijke ingrediënten van je individuele opdracht die je zelf formuleert.

Teamopdracht (15 EC)

De teamopdracht is een co-maker opdracht binnen één van de Fieldlabs. In samenspraak met de stakeholders uit de wijk (bewoners en (wijk)professionals) bepaal je als team de formulering van de teamopdracht die jullie vervolgens gezamenlijk uitvoeren. Het fieldlab-vraagstuk is een maatschappelijke en wijkgericht vraagstuk van meerdere organisaties dat complex en weerbarstig is, zodat studenten uit meerdere studierichtingen nodig zijn om aan het vraagstuk te werken.

Fieldlabs

Er zijn meerdere Fieldlabs Urban Innovation waarin we – onder andere via deze minor - door kennis en inzicht uit meerdere disciplines en met meerdere stakeholders (o.a. de gemeente, woningbouwcorporaties, sociale instellingen en bewoners) een innovatieve wijkgerichte aanpak ontwikkelen en onderzoeken. Afhankelijk van het aantal studenten, je persoonlijke interesse en je opleiding bepalen we samen met jou in welk Fieldlab je aan de slag gaat en met welke medestudenten je een groepje vormt.

Leerdoelen

In deze minor ontwikkel je je verder als expert in je eigen vakgebied die weet hoe je vanuit jouw expertise kunt bijdragen aan een complex en weerbarstig maatschappelijk vraagstuk. Daarbij komen economische, sociaal-inclusieve en ecologische invalshoeken aan bod, wat deze multidisciplinaire minor erg afwisselend maakt. Jouw eigen inbreng en initiatief zijn nadrukkelijk het uitgangspunt. Om een out-of-the-box oplossing te verzinnen die inzichten vanuit verschillende disciplines combineert ('synthesizing mind') is een 'creative mind' nodig en een drive om op een respectvolle manier met en door bewoners en medestudenten samen te werken aan het maatschappelijke en wijkgerichte vraagstuk. ('respectful & ethical mind'). Deelnemers worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen aan de hand van Five Minds for the Future van Howard Gardner.

Ingangseisen

Propedeuse en minimaal 90 EC's behaald.

Motivatiegesprek: Met elke student wordt na inschrijving een motivatiegesprek gevoerd, waarin wordt bepaald of je kan deelnemen. Dit garandeert dat je start me een groep gemotiveerde medestudenten.

Ook mbo-studenten, leerlingen van Technasia en jongeren die hun maatschappelijke diensttijd vervullen kunnen participeren in een Fieldlab.

Aantal deelnemers: maximaal 50.

Toetsing

Je wordt getoetst middels een Criterium Gericht Interview op basis van je portfolio. Dat portfolio heeft zowel betrekking op je teamopdracht (15EC) als op je individuele opdracht (15 EC). Voor de teamopdracht maak je als groep een eindproduct dat je kunt tentoonstellen, of via een workshop kunt overdragen aan een breed publiek van o.a. bewoners en professionals. 

Certificaat
Na succesvolle afgeronde deelname aan de minor ontvang je een Urban Innovation Professional certificaat. Daarmee kun je aantonen dat je geleerd hebt je kennis in te zetten buiten je eigen beroepspraktijk en samen met andere vakdisciplines tot innovatieve oplossingen kunt komen. Een pré op je CV!

Aanvullende informatie

Deze minor staat open voor alle studenten die gemotiveerd zijn, ongeacht hun studierichting. Afhankelijk van je studierichting beoordelen we samen met jou welk Fieldlab voor jou het meest interessant en/of relevant is.

Locatie: Almere

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met Ingrid Bakker i.bakker@windesheim.nl of Carina Peel cgm.peek@windesheim.nl

Minimaal en maximaal aantal deelnemers
Deze minor kan alleen doorgaan bij een minimaal aantal deelnemers. Wanneer dit aantal niet wordt behaald zal de minor niet doorgaan.

Vragen over je aanmelding kun je richten aan: minor-almere@windesheim.nl 

Sta jij op het punt je minor te kiezen voor semester aan aankomend studiejaar (23-24)?  

Bezoek dan de online profileringsmarkt (minor-markt) op maandag 6 maart 2023 van 15.30- 17:00 uur. Een informatiesessie duurt 30 min.

Tijdens de online markt heb je de mogelijkheid om meer te horen over de minor en vragen te stellen aan de coördinator of docenten.  

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de online profileringsmarkt stuur dan een mail met onderstaande gegevens aan minor-almere@windesheim.nl

  1. Voor en achternaam
  2. E-mail adres
  3. Opleiding en hogeschool
  4. Naam van de minor