Kies op maat

Inloggen Menu

healthTEC

De minor healthTEC richt zich met name op de noodzaak om technologie in de gezondheidszorg innovatief, in co-creatie te ontwikkelen en te implementeren. De inzet van meerdere stakeholders wordt in het werkveld onderkend, maar nog te weinig toegepast. Om je op deze toekomst voor te bereiden werk je samen (studenten van technische opleidingen en van medische/zorg opleidingen) aan een innovatief zorgproduct, waarbij je de kennis inzet die je in de eigen opleiding hebt opgedaan om tot resultaat te komen en waarbij de eindgebruiker (de cliënt/patiënt en/of zorgprofessional) nadrukkelijk centraal staat middels User-centered-design.

Het onderwijs is vormgegeven rond dit multidisciplinair projectwerk. Daarnaast is er onderwijs zoals werk- en hoorcolleges, waarbij ruimschoots aandacht is voor een kennisbasis op zorg en technologie. Hierin maak je kennis met elkaars vakgebied. Je krijgt zowel lessen van docenten van techniek opleidingen als lessen van docenten uit opleidingen vanuit het domein gezondheid en zorg. Dit is essentieel voor een goede afstemming en wederzijds begrip zoals ook later in je beroepspraktijk belangrijk is. Er is veel ruimte voor workshops, excursies en gastsprekers. Ook is er aandacht voor coaching en de uitrol van onderzoek naar de praktijk van zorg en technologie.

De minor is zo opgebouwd dat je in de eerste periode meer onderwijs hebt en je project kunt opstarten. In de tweede periode wordt het onderwijs minder waardoor je meer tijd hebt om aan je project te werken.

Aanvullende informatie

Voertaal: Nederlands

Locatie: Eindhoven, Theodoor Fliednerstraat 2

De minor wordt 2 x per jaar aangeboden (start september en februari) en de lessen worden op elke dag van de week geroosterd. De lessen worden voornamelijk gegeven in Eindhoven, op Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Theodoor Fliednerstraat 2. Hier is ook het Explore Lab gelokaliseerd waar je fysiek aan de slag kunt met je project. Het onderwijs wordt gespreid over de twee  onderwijsperioden en sluit aan bij de cyclus van User-design Technology.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Contact

De minor is een samenwerkingsverband tussen vijf instituten en valt onder penvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Contactpersoon: Joost Marx

Toetsing