Kies op maat

Login Menu

Exploring Health Behaviour

Heb je altijd al willen weten waarom COPD patiënten blijven roken? Waarom mensen met overgewicht nog steeds de lift nemen? Waarom mensen met overspanningsklachten binnen op de bank zitten? Waarom is het veranderen van ongezonde keuzes nu eigenlijk zo moeilijk?

Wil jij ook leren hoe jij deze mensen kunt ondersteunen en motiveren in het wél kunnen maken van gezondere keuzes? En hoe je mensen met bijvoorbeeld een chronische aandoening kunt ondersteunen in het managen van hun aandoening? Binnen én buiten de zorg? Dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Inhoud

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van professionals. Van jou dus! Het gaat niet meer om ziekte en zorg, maar steeds meer om gedrag en gezondheid. Hoe kunnen mensen er zélf voor zorgen dat ziekte wordt voorkomen? Of hoe je het beste met je ziekte om kunt gaan? En wat is nodig om leefstijl te kunnen veranderen?

Om dit te kunnen leren, staat de minor in het teken van onderwerpen als gezondheidsgedrag,  zelfmanagement, eigen regie en health literacy (gezondheidsvaardigheden). Door je in deze onderwerpen te verdiepen, door real-life te coachen en door middel van veel praktijkopdrachten met echte doelgroepen en casussen, word jij een toekomstbestendige professional. Jij kunt als geen ander, op een persoonsgerichte manier, gedrag van individuen en groepen verklaren en beïnvloeden op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven.

Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en de (zorg)professional. In het kort gaat het om:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Onderzoeken en innoveren
  • Ondernemen en maatschappelijk handelen

Binnen de competenties ga je concreet werken aan de volgende thema’s:

  1. Opbouw en onderhouden van een persoonsgerichte relatie. Dit is de basis van zorg, waarin je vanuit een persoonsgerichte visie op het ondersteunen van mensen leert werken. Hierin leer je onder andere hoe je écht gelijkwaardig contact maakt met mensen, ook als zij totaal anders zijn dan jij. Je onderzoekt binnen dit thema wat jou kenmerkt als professional en je ontwikkelt een beargumenteerde visie op zorg en gezondheid. Ook leer je wat en waarom van zowel mensen met een aandoening als van een (zorg)professional wordt gevraagd in onze veranderende samenleving, waarin eigen regie en het managen van chronische aandoeningen steeds belangrijker worden. Wat kun jij daarin betekenen en wat betekent dat voor jou?

 

  1. Leven met een (chronische) aandoening. Wat betekent het voor iemand om te leven met een (chronische) aandoening? Wat verandert er en wat is ervoor nodig om de ziekte optimaal in te passen in het leven? Vanaf de diagnose: “ziek…wat nu?”, maar ook daarna, tijdens het langdurig moeten inpassen van een aandoening in het leven: “wat betekent dit voor mijn toekomst?” Het gaat erom hoe mensen hiermee omgaan en vooral ook wat jouw rol als professional daarin is of kan zijn. Hoe kun jij iemand optimaal ondersteunen in dit vaak moeilijke proces van aanpassing?

 

  1. (Zelf)monitoring. Hoe wordt er door mensen omgegaan met gevolgen van aandoeningen en wat doen ze dan precies, wat voor invloed hebben die barrières op mensen? Daarbij komt zelfmonitoring bij kijken. Zelfmonitoring richt zich bij chronische aandoeningen/ziektes zoveel mogelijk op ‘tertiaire preventie’: voorkomen dat het erger wordt en de gevolgen beperken.

 

  1. Ondersteunen bij leefstijlaanpassing. Na helder te hebben hoe mensen omgaan met aandoening en wat er zoal zelf kan worden gedaan mbv zelfmonitoring (preventie) is het ook van belang te kijken wat er anders kan. Vanuit de barrières die zijn benoemd kan worden gekeken hoe die barrières kunnen worden omgebogen naar kansen. Wat voor manieren zijn er om barrières om te buigen om op die manier te komen op gewenst gedrag? Daarbij vertrekken vanuit positieve kant van de mens… wat is iemands kwaliteit en wat vindt iemand belangrijk?

 

  1. Jij als zelfmanagement-ondersteunende professional. Wat neem je mee van het onderwijs dat je volgt? Aan de hand van alle kennis, demonstraties en praktijkervaringen vorm je een eigen visie op alle thema’s welke richting geeft aan je handelen.

 

Werkvormen

Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen:  inspiratiecolleges, workshops, opdrachten op school, online leren door middel van bijvoorbeeld kennisclips en het uitvoeren van projecten en opdrachten in de praktijk. Het is een veelzijdig programma met ruimte voor eigen inbreng. De samenwerking voor jou als student is intensief, zowel met elkaar als met echte opdrachtgevers. Ook komen meerdere toetsvormen aan bod, waaronder een performance assessment waar jij jouw opgedane vaardigheden als coachende professional aantoont, een beroepsproduct (groepsverslag) en een groeidocument. Toetsing vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. 

Praktische zaken

De minor vindt plaats in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool. De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend).

Toekomst

Na het volgen van de minor heb jij jezelf ontwikkeld als professional die vanuit gelijkwaardigheid een gezondheidsondersteunende relatie kan opbouwen, heb je vaardigheden opgedaan in het ontwikkelen van interventies op het gebied van gezondheid en heb je een grote voorsprong in het onderzoeken van vraagstukken uit de praktijk. Dit vraagt van jou een proactieve en betrokken studiehouding gedurende de minor, en geeft je een streepje voor in je afstuderen en entree op de arbeidsmarkt!

Contact

Forra Cornelis, minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl

 

Leerdoelen

-

Toetsing

Toetsing Minor Exploring Health Behaviour