Kies op maat

Inloggen Menu

Exploring Health Behaviour

Waarom deze minor?

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steeds minder om het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steeds meer om het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Van professionals in de zorg, maar ook van professionals die zich met personeelszaken in organisaties bezig houden, wordt steeds meer verwacht dat zij oog hebben voor de psychologische (gedrags)processen die ten grondslag liggen aan keuzes ten aanzien van gezondheid:

Hoe kunnen mensen er zélf voor zorgen dat ziekte of aandoening wordt voorkomen?

Of: Hoe kunnen zij het beste met de ziekte om leren gaan?

Welke invloed heeft een organisatie op de gezondheid van zijn medewerkers?

Als dit vragen zijn die jouw interesse wekken dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Voor wie?

De minor staat open voor studenten van alle richtingen. Vanwege de zware nadruk op de zorg en het aanleren van onderzoek vaardigheden is de minor vooral interessant voor iedereen die een zorg-gerelateerde opleiding doet, of binnen zijn/haar vakgebied te maken heeft met gezondheidskwesties. Uit studentevaluaties van afgelopen jaren blijkt de minor ook zeer geschikt voor studenten die eens buiten hun eigen comfortzone willen treden en meer willen leren over gezondheid, gedrag en coaching. Voor deze studenten willen we benadrukken dat intrinsieke motivatie zeer belangrijk is, omdat we jullie continu uitdagen de link tussen de onderwijsthema’s en het eigen beroep zelf te leggen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In de minor gaan we in op onderwerpen die voor de zorgprofessionals van de toekomst steeds belangrijker worden; het analyseren van gezondheid en gedrag, het coachen in gedragsverandering, het ondersteunen van zelfmanagement en het bevorderen van eigen regie bij cliënten. Door je in deze onderwerpen te verdiepen, door real-life te coachen en door middel van veel praktijkopdrachten met echte doelgroepen en casussen, word jij een toekomstbestendige professional. Jij kunt als geen ander, op een persoonsgerichte manier, gedrag van individuen en groepen verklaren en beïnvloeden op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven.

Wij bieden je onderwijs aan in meerdere werkvormen: 

 • (Gast)colleges
 • Workshops
 • Opdrachten op school
 • Online verdieping met bijvoorbeeld kennisclips en peerfeedback
 • Het uitvoeren van projecten en oefenen van vaardigheden in beschikbare praktijkplekken

Ingangseisen:

Voor deze minor zijn geen ingangseisen, anders dan het in bezit zijn van een propedeuse certificaat.

Praktische informatie:

De minor vindt plaats in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool. De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (1 dagdeel in de week naar een praktijkplek welke door de minor wordt aangeboden, en 3 dagen in de week op school).

Contact:
minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl

Leerdoelen

Competenties en Leerdoelen

De competenties die je (verder) ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen (zorg)vrager en (zorg)professional. Hierbij gaat het om 1) Communiceren, 2) Samenwerken, 3) Onderzoeken en innoveren en 4) Ondernemen en maatschappelijk handelen

Tijdens de minor werk je met behulp van individuele zelfstudie, groepsopdrachten en praktijkervaring aan de volgende leerdoelen:

 1. De student selecteert vanuit de pijlers van Evidence Based Practice, technieken en methoden om een gedragsinterventie vorm te geven
 2. De student kan een cliënt motiverend coachen in gedragsverandering
 3. De student kan het vermogen tot zelfregie van een cliënt in beeld brengen en kan hierbij passende ondersteuning bieden
 4. De student kan een eenvoudige gedragsanalyse doen bij zichzelf en een cliënt
 5. De student kan de gezondheids- en gedragsdeterminanten die bij de cliënt een rol spelen in kaart brengen, en op basis hiervan samen met de cliënt doelen stellen
 6. De student kan gezondheid bevorderende interventies ontwerpen / adviseren, op basis van praktijkgericht onderzoek in de context van zorg en welzijn
 7. De student is in staat om een visie te vormen over de eigen (professionele) rol in de gezondheidszorg van de toekomst

Toetsing

Er komen meerdere toetsvormen aan bod, waaronder:

 • Een performance assessment, waar jij jouw opgedane vaardigheden als coachende professional aantoont
 • Een project, waarbij je samen met collega studenten in een praktijkplek een interventie gaat opzetten om gezondheidsgedrag te stimuleren
 • Een persoonlijk portfolio waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt