Kies op maat

Inloggen Menu

Toegepaste Mediatechnologie

Media en mediatechnologie spelen een steeds grotere rol in alle facetten van onze samenleving. Ook in beroepen waar dat nu nog niet zo zichtbaar is. Na de automatisering van fysieke arbeid is ook de robotisering van intellectueel werk aanstaande. Iets om bang voor te zijn? Niet als je er op voorbereid bent en de voordelen van ict en mediatechnologie omarmt.

Van professionals in welke discipline dan ook wordt in toenemende mate verwacht dat zij mediatechnologie niet alleen inzetten ten behoeve van informatie en communicatie, maar juist ook bij digitale en interactieve dienstverlening, procesondersteuning of productverbetering. Mediatechnologie maakt je werk beter en leuker.

De minor Toegepaste Mediatechnologie wil studenten die deze technologische werkelijkheid niet in hun majoropleiding terugvinden via twee leerlijnen ondersteunen:

a) mediatechnologie als hulpmiddel bij een nog betere beroepsuitoefening,
b) digitale media als tool of platform voor persoonlijke presentatie of personal branding.

Toegepaste Mediatechnologie is daarmee een zeer actuele minor gericht op studenten die zich herkennen in de professional van de 21ste eeuw.


Inhoud


Bij de start van de minor besteden we veel aandacht aan verschillende vormen en functies van mediatechnologie in de diverse vakgebieden. Met je eigen onderzoek naar de (potentiële) rol van ict en mediatechnologie binnen jouw vakgebied lever je daaraan een wezenlijke bijdrage. Samen met je medestudenten schilder je zo een breed spectrum van actuele mogelijkheden, behoeften en kansen. Daarnaast doorloop je in de eerste fase een theoretisch traject van personal branding om, voor jezelf en voor anderen, duidelijk te maken wat voor type beroepsbeoefenaar je wilt zijn of worden.
Bovendien krijg je in deze fase een stevige interdisciplinaire basis dankzij uiteenlopende perspectiefcolleges en workshops. Deze interdisciplinaire benadering is typerend voor de hele minor.

In de tweede fase ga je over van onderzoeken naar ontwikkelen en maken. Zo ontwikkel je een mediaconcept dat voor het eigen vakgebied innovatief en relevant is. Uiteindelijk leer je het eindproduct visueel te presenteren en tijdens een presentatie op het eigen instituut via een creatieve briefing over te dragen aan de uitvoerders. In de tweede leerlijn realiseer je een persoonlijke, digitale en analoge presentatie van jezelf als professional. Je verlaat de minor in ieder geval met een eigen performance op je website en op social media. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten: professioneel en individueel.

Deliverables

Je minorprestaties worden beoordeeld op de volgende deliverables:
- Individueel onderzoeksrapport en presentatie daarvan
- Individueel brandbook
- Mediaconcept voor de toekomst
- Creatieve briefing en eindpresentatie
- De eigen (re)presentatie via een persoonlijke website en social media inzet
- Peer assessment

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven.
Contactpersoon is: Jessika van de Wijdeven, j.vandewijdeven@fontys.nl , tel: 06 53159058)

Toetsing

Toegepaste mediatechnologie