Kies op maat

Login Menu

Interprofessionele samenwerking in de zorg

(Interprofessional Collaboration in Health Care)

 

Wil jij door intensief contact met een cliënt/patiënt meer inzicht krijgen in het dagelijks functioneren van deze persoon in zijn sociale omgeving?

Werk jij graag samen met andere professionals aan de beste zorg voor de individuele cliënt?

Vind je het verder ontwikkelen van jouw communicatieve vaardigheden een meerwaarde voor jou als professional?

 

Inhoud

Zorgvragen in de (para)medische praktijk worden steeds complexer. Het gaat niet alleen om ‘het beter maken’, maar steeds meer om (weer) kunnen participeren en activiteiten kunnen ondernemen, zoals het uitoefenen van hobby’s en deelnemen aan werk of onderwijs. Om hier goed op in te spelen en goede zorg te bieden, zijn vaak meerdere zorgprofessionals betrokken bij één cliënt of patiënt. Deze onderlinge samenwerking is dus belangrijk; echter, deze gaat niet vanzelf en te vaak nog niet goed. Nodig daarvoor is dat professionals kennis hebben over elkaars expertise, dezelfde begrippen gebruiken en goed communiceren, óók met de cliënt. Bij interprofessioneel samenwerken worden gezamenlijke doelen en behandelplannen dan ook samen met de cliënt en alle betrokken professionals geformuleerd en uitgevoerd. Door deze nauwe samenwerking worden voor de individuele cliënt de beste (gezondheids)resultaten bereikt!

Om te kunnen werken als interprofessionele (zorg)professional worden de volgende vaardigheden centraal gesteld: (a) de samenwerking in een interprofessioneel team, (b) de rollen en verantwoordelijkheden van professionals én cliënt/patiënt, (c) communicatie over én met de cliënt/patiënt, (d) leren en kritische (zelf)reflectie, (e) de patiënt centraal stellen binnen de behandeling met een holistische benadering, (f) een duidelijke vertaling maken van behandeldoelen naar activiteiten en participatie.

 

Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met het interprofessioneel samenwerking. In het kort gaat het om:

  1. Het (her)kennen van de talenten en kwaliteiten van jezelf en die van anderen en hoe deze in te zetten ten behoeve van de zorgbehoeften van cliënten
  2. Het functioneren in een team: écht samenwerken op een respectvolle manier voor alle betrokkenen
  3. Communiceren met cliënten, familieleden, verdere sociale omgeving en professionals

Werkvormen

Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen: hoorcolleges, workshops, intervisiebijeenkomsten, casuïstiek en het uitvoeren van projecten en opdrachten vanuit en in de praktijk. Het is een veelzijdig programma met ruimte voor eigen inbreng. De samenwerking voor jou als student is intensief, zowel met elkaar als met docenten, cliënten en opdrachtgevers. Een belangrijk onderdeel van de minor is een buddytraject. Als buddy zul je wekelijks een cliënt begeleiden naar een hoger niveau van sociale participatie. Hiervoor stel je bijvoorbeeld een interprofessioneel zorgplan op.

Praktische zaken

De minor wordt aangeboden in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool op locatie Ds.Theodor Fliednerstraat 2. De voertaal binnen deze minor is Engels. De minor is ook te volgen door internationale / Engelstalige studenten. Zowel hoorcolleges als de workshops zullen in het Engels gegeven worden. Al het onderwijsmateriaal is in het Engels beschikbaar. Toetsing en verslaglegging mag in zowel het Nederlands als het Engels. De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Eén dag in de week zul je ‘vrij’ geroosterd worden om aan je buddyproject te werken.

Toekomst

Na het volgen van deze minor heb jij jezelf ontwikkeld als professional met oog voor de cliënt én alle betrokkenen in het sociale systeem van de cliënt. Je hebt vaardigheden opgedaan in het communiceren en gedeelde besluitvoering nemen met professionals van een andere achtergrond én de cliënt, met als doel de zorg efficiënt en effectief op te zetten en uit te voeren. Door het aanbieden van een minor ‘Interprofessioneel samenwerken aan complexe zorgvragen’ speelt Fontys daadkrachtig in op het op 17 november 2016 aan de Ministers van WVS en OCW aangeboden advies door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en Zorginstituut Nederland. Zij publiceerden “Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverschrijdend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk”, en doen hierin een sterk beroep op het ontwikkelen van competenties op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Deze minor biedt de student dan ook de mogelijkheid om deze competenties te ontwikkelen in het licht van de veranderende zorgpraktijk. Dit vraagt van jou een proactieve en betrokken studiehouding gedurende de minor, en geeft je een streepje voor in je afstuderen en entree op de arbeidsmarkt!

 

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie: minor-IP@fontys.nl

Toetsing

Portfolio assessment met aansluitend een 30 min. sollicitatiegesprek waarin je jouw profilering als IP-professional zult moeten ‘verkopen’.