Kies op maat

Login Menu

Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Je leert de examendoelstellingen van het profielvak te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je de context van de eigen regio in ogenschouw neemt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die het vmbo met het mbo verbinden. Na het eindgesprek ontvangt de student vanuit Fontys Hogescholen een certificaat. Het met goed gevolg afronden van de minor kan onder bepaalde voorwaarden leiden tot een bevoegdheid voor D&P. Bekwaamheidserkenning komt op aanvraag van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover is op te vragen via de contactpersoon van de minor. 

De minor ‘Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)’ bestaat inhoudelijk uit de volgende onderdelen:

 • Educatieve stage/werkplek binnen het profielvak D&P op een vmbo-school.
 • Een generiek/didactisch deel met specifieke didactiek en loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) als belangrijkste onderdelen uit de kern van het profielvak D&P.
 • Modulen die aansluiten op de vier profielmodulen van het vmbo profielvak D&P:
  • Organiseren van een activiteit.
  • Presenteren, promoten en verkopen.
  • Product maken en verbeteren.
  • Multimediale producten maken.
 • Twee modulen die aansluiten op de keuzevakken van het vmbo profielvak D&P.
  De D&P keuzevakken die Fontys Hogescholen aanbiedt zijn:
  • Digispel.
  • Robotica.
  • Voeding en beweging.
  • Podium.
  • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid.

Uit het aanbod keuzevakken kiest de student dus twee D&P keuzevakken. Bekeken vanuit didactisch oogpunt gaat Fontys uit van minimale aantallen deelnemers per keuzevak. Afhankelijk van de interesse voor bepaalde keuzevakken (lees ook: de groepsgrootte) zullen die in het minor-rooster worden opgenomen. Mocht een keuzevak bij onvoldoende interesse niet in het minor-rooster worden opgenomen, terwijl er bij enkele deelnemers wel interesse is, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht.

 

Praktische informatie

Voertaal: Nederlands

Contact

De Opleidingskamer PTH, onderdeel van de Examencommissie Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek is de verantwoordelijke examencommissie voor dat deel van de minor dat door PTH-FEC wordt uitgevoerd. FEC staat voor Fontys Educatief Centrum. Dit centrum is verbonden aan Fontys PTH.

Contactpersoon: Roel Martens, r.martens@fontys.nl, tel. 08850–73238 of 0653926031

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet:

 • de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. De minor is alleen toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van lerarenopleidingen.
 • de student gedurende de looptijd van de minor een D&P stage- of werkplek hebben op een vmbo-school. Hier moet de student minimaal 1 dag per week werkzaam zijn, waarvan 50% in de D&P lesuitvoering.

Verder wordt aangeraden dat de student kennis heeft van algemene didactische principes en affiniteit heeft met de doelgroep: vmbo-leerlingen. De minor wordt behalve voor studenten van lerarenopleidingen ook als bijscholingsvariant aangeboden aan zittende vmbo-docenten.

Locatie: Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1 te Eindhoven

Toetsing

Gedurende de minor houdt de student een portfolio bij. Deze vult de student met bewijsstukken om aan te tonen dat hij aan de leerdoelen van de minor voldoet. De bewijsstukken komen voort uit de uitwerking van specifieke opdrachten die worden verstrekt door Fontys PTH-FEC. Deze opdrachten zijn van dien aard dat ze de student een grote mate van vrijheid geven bij de realisering ervan (gerelateerd aan de context van de eigen D&P stage/werkplek). Alle opdrachten in de minor worden beoordeeld en afgetekend door docenten van Fontys PTH-FEC.