Kies op maat

Inloggen Menu

Toegepaste Communicatie & Creatie

Of je nu gaat werken in de zorg, techniek, IT, economie of aan de slag gaat als zelfstandig ondernemer, in de huidige kennissamenleving is kennis van je eigen vakgebied niet meer voldoende. Men verwacht dat jij als hbo-professional probleemoplossend kunt denken, kritisch denkt, snel met creatieve oplossingen komt en de sociale en communicatieve skills beheerst om anderen mee te nemen in veranderingen. Dat is nogal wat. Hoe word je die sterke professional? Binnen de minor Toegepaste Communicatie en Creatie werk je samen met communicatie-experts uit de praktijk en ontwikkel jij precies die vaardigheden die je nodig hebt.

In de minor staat het ontwikkelen van jouw persoonlijke communicatie-skills centraal. Vertrekpunt is steeds een maatschappelijke ontwikkeling. Vanuit hier leggen we de verbinding naar jouw eigen vakgebied en maken we de koppeling naar communicatievaardigheden die je nodig hebt om hierop in te spelen. Denk aan overtuigend spreken, het beïnvloeden van gedrag, creatief schrijven, kritisch denken, concept ontwikkeling en ook zaken zoals het bouwen van een website en succesvol inzetten van (social) media om doelgroepen te bereiken. Alle vaardigheden worden aangeleerd vanuit een stevig kennisfundament bestaande uit de meest actuele kennis uit de sociale psychologie en communicatiewetenschap.

Opzet van de minor
De minor bestaat uit twee blokken van ieder 10 weken.

1. Het Lab
In het eerste deel van de minor, Het Lab, gaan we onder andere in op communicatie en gedragsbeïnvloeding, de kracht van beelden en emotie en social media. Elke dag van de week is anders: op maandagen krijg je kennis over het onderwerp van die week. Op dinsdag gaan we verrassen: buiten de deur inspiratie opdoen en experimenteren. Op woensdag pas je de kennis en de inspiratie toe op de weekopdracht. Vrijdag, ten slotte, presenteer je het beroepsproduct, elke week in een andere vorm en op een andere locatie.

2. De Expeditie
In het tweede deel staat De Expeditie centraal. Je gaat zelfstandig aan de slag met een communicatie-aanpak voor een vraag binnen jouw vakgebied. Je verdiept je in een onderwerp en maakt een eigen expeditieplan voor de komende acht weken. Je gaat ook aan de slag voor een opdrachtgever of je eigen bedrijf. Strategisch en creatief denken zijn dan van belang. Elke week is er een Bruisdag; een inspiratiedag met professionals uit het vak. Je levert aan het einde van de periode een hands-on aanpak aan voor een potentiële opdrachtgever.

Wat kan je verder verwachten?
Het tempo binnen de minor is pittig. Er komen veel onderwerpen aan bod en je gaat vaak op pad. Je krijgt de basis van veel verschillende professionele communicatiekennis en -vaardigheden aangeleerd en je bepaalt zelf waar je je verder in wilt ontwikkelen. Door het zélf te doen, word je écht beter! Elke week heeft een ander thema, variërend van communicatiethema’s zoals de Macht van Merken, de Power van de online wereld, Interculturele communicatie en de Kracht van beeld en emotie in communicatie. Naast deze communicatiethema’s kijken we samen naar de toekomst en trends als de deeleconomie, virtual reality, neuromarketing, big data en circulaire economie. Wat betekent dit voor jouw vakgebied en dus ook voor jou als professional? Samen gaan we op zoek naar antwoorden.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor Toegepaste Communicatie en Creatie heb je de volgende leerdoelen behaald:

  • Je kunt persoonlijke leerdoelen op het gebied van professionele communicatieve vaardigheden formuleren en deze vaardigheden met behulp van professionals eigen maken.
  • Je beheerst verschillende creatieve technieken en werkvormen om snel tot een grote hoeveelheid nieuwe ideeën te komen.
  • Je kent de verschillende stappen uit een professioneel communicatieplan en je kunt deze toepassen op een vraagstuk uit je eigen praktijk.
  • Je kunt een advies op een professionele wijze formuleren en op overtuigende wijze overbrengen.
  • Je kent de essentiële basisbegrippen uit de communicatie.
  • Je kent verschillende communicatie- en psychologiestrategieën om gedrag te veranderen.
  • Je kunt deze strategieën toepassen in zowel interpersoonlijke als gemedieerde communicatie.

Je hebt kennis van een breed scala aan online en offline media en contentcreatie.

Aanvullende informatie

Thema's: personal empowerment, professioneel communiceren, overtuigend spreken en schrijven, gedragsverandering, kritisch denken, beïnvloeding, creatief denken, interculturele communicatie, onlinecommunicatie, (web) design, content creatie, doelgroepanalyse.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangs- of toelatingseisen.

Toetsing

In Blok 1 werk je aan weekopdrachten die je op het einde van het blok in een portfolio samenvoegt en inlevert. Dit wordt aan het einde van Blok 1 beoordeeld met een cijfer.

In Blok 2 werk je aan een communicatie-aanpak voor een vraagstuk uit je eigen praktijk/branche. Dit presenteer je in een beeldend advies en concrete beroepsproducten. Daarnaast verdiep je je in één actueel communicatiethema en verwerk je je nieuwverworven kennis in een aantrekkelijk kennisdeelproduct zoals een column of vlog. Ook je advies en kennisdeelproduct uit Blok 2 worden beoordeeld met een cijfer.

Rooster

De minor start in februari 2019 en de lesplaats is Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven.

De totale duur van de minor is 20 weken (fulltime). Je hebt ongeveer vier dagen per week bijeenkomsten met je docenten en medestudenten. Waarschijnlijk zijn dit de ochtenden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Daarnaast werk je zowel zelfstandig als samen met anderen aan opdrachten buiten de geroosterde bijeenkomsten. Je leert veel, dus houdt er rekening mee dat je hiervoor flink aan de slag moet.