Kies op maat

Inloggen Menu

Age-friendly Service Design

Een van de allergrootste trends in de samenleving is vergrijzing. Bedrijven, organisaties en overheden krijgen hier allemaal mee te maken, maar zijn zich hier niet allemaal voldoende van bewust. In deze minor leer je bedrijven, organisaties en overheden te ondersteunen om hun diensten en producten op leeftijdsvriendelijke wijze te ontwerpen en innoveren.

In het publieke domein vraagt vergrijzing om innovatief denken. Door te denken vanuit ‘inclusief design’ kunnen diensten, producten en de samenleving als geheel toegankelijk worden gehouden voor iedereen. Door diensten en producten aan te bieden die (ook) aansluiten bij een ouder wordende doelgroep kun je actueel blijven en als bedrijf of organisatie blijven groeien. Daar ligt voor bedrijven en organisatie een grote groeikans, waar jij als professional een bijdrage aan kan leveren.

Vergrijzing is een gegeven waar je niet omheen kan. Prognoses laten zien dat het totaal aantal oudere mensen (67+) in Nederland tot aan 2040 op zal lopen tot ongeveer 4.4 miljoen. Dat komt overeen met bijna een kwart (24%) van de totale bevolking. Wereldwijd zal in 2040 ongeveer 18% van de bevolking 60 jaar of ouder zijn. Dit percentage zal in de jaren daarna verder oplopen.

Wat leer je in deze minor

In deze minor leer je diensten of producten te ontwikkelen die ‘leeftijdsvriendelijk’ zijn en die aansluiten bij de organisatie waarvoor je werkt.  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diensten en producten uiteenlopend van 1) het voor iedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer tot 2) het implementeren van zorgtechnologie in woonhuizen en van 3) het ontwerpen van een instrument om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken tot 4) het meedenken over een productverbetering van een grote financiële instelling. Centrale thema’s zijn kennis over product- en dienstontwikkeling (service design), veroudering en co-creatie. Je gaat aan de slag met een project van een opdrachtgever uit de praktijk. Voor deze opdrachtgever ontwikkel en realiseer je een leeftijdsvriendelijke dienst, die de opdrachtgever direct kan inzetten. Een enkele keer volg je een inspiratiecollege die je helpt bij het uitvoeren van de opdracht.

Leeruitkomsten:

  • De student ontwikkelt en realiseert samen met oudere mensen en/of belanghebbenden1 een leeftijdsvriendelijke dienst,
  • De student initieert en faciliteert samenwerkingsverbanden tussen oudere mensen en/of andere belanghebbenden1.
  • De student onderbouwt ontwikkelde leeftijdsvriendelijke diensten met kennis uit relevante, (inter-)nationale literatuur en eigen praktijkgericht onderzoek.
  • De student signaleert vragen, wensen en/of behoeften van oudere mensen en andere belanghebbenden1 op het gebied van veroudering.
  • De student ontwerpt een businesscase voor een leeftijdsvriendelijke dienst aansluitend bij de leefwereld van oudere mensen en andere belanghebbenden1, in het bijzonder de opdrachtgever.

1 Belanghebbenden zijn alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, professionals, andere organisaties en de sociale netwerken van de oudere mensen.

Organisatie en onderwijsbijeenkomsten

Je werkt in een multidisciplinaire projectgroep van vier tot zes studenten. Je werkt vooral zelfstandig met je groep aan het project, de docent geeft begeleiding waar nodig. Docenten verzorgen naast begeleiding ook inspiratiecolleges op het gebied van vergrijzing, veroudering en service design. Onderwijsbijeenkomsten vinden plaats op school of in de projectpraktijk. Toetsing bestaat uit een opgeleverde dienst of product met daarbij inhoudelijke papers over het betreffende vergrijzingsvraagstuk en over de toepassing van service design.

 Praktische informatie

De minor is toegankelijk voor voltijd- en deeltijdstudenten. Er is een gelijke studiebelasting. Er is een gezamenlijke minordag voor voltijd- en deeltijdstudenten. Voltijdstudenten hebben daarnaast een extra dagdeel begeleiding. Op andere dagen werk je met je groep zelfstandig aan het project.

De voertaal van de minor is Nederlandstalig. Er wordt Engelstalige literatuur gebruikt. De leslocatie is Eindhoven. De minor kent een ondergrens van 15 en een bovengrens van 30 deelnemers.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG).

Contactpersoon: Astrid Dooremalen (a.dooremalen@fontys.nl)

Toetsing

Age-friendly Service Design