Kies op maat

Inloggen Menu

De Sportieve School

Ben je iemand die graag een constructieve bijdrage levert aan de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een (stage)school? In deze minor leer je om je kennis en vaardigheden als toekomstig docent LO te verdiepen door lessen te ontwikkelen en uit te voeren in diverse contexten zoals de reguliere gymzaal, turnhal, fitnessruimte, klimhal en skipistes. Daarnaast krijg je als toekomstig docent LO handvatten aangereikt voor het geven van theorielessen voor bijvoorbeeld de examenvakken LO2 en BSM. Middels een actieve, ondernemende houding ga je je stageschool dus écht profileren als een sportieve school.

Wat ga je doen?

Binnen deze minor richten we ons op het werken en leren op en rond een school met een sportief profiel. Dat wil zeggen dat de school zich actief probeert te onderscheiden door middel van sport en/ of bewegen. Het profileren kan op veel verschillende manieren vorm en inhoud krijgen.

Tijdens deze minor willen we je uitdagen en inspireren om jezelf te ontwikkelen in het perspectief van de sportieve school. Daarnaast willen we je voorzien van inzichten en inhoudelijke bagage zodat je beter voorbereid op een sportieve school aan de slag kunt. Daarbij gaan we uit van een twee aandachtsgebieden die met elkaar verbonden zijn en elkaar onderling versterken en/of ondersteunen: sportief ondernemen en lesgeven.

Voor wie bestemd?

De minor staat open voor ALO-studenten met een actieve, ondernemende houding. Ben je dus op zoek naar mogelijkheden om ook buiten de reguliere gymzaal lessen LO te gaan geven en je eigen kwaliteiten te leren kennen en te verbeteren? Dan gaan we samen kijken naar jouw opbrengsten en de meerwaarde van deze minor in het perspectief van je eigen ontwikkeling als toekomstig docent LO.

Leerdoelen

1. Sportief ondernemen

Je kunt vanuit het perspectief van  LO, op basis van een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, op een procesmatige manier een innoverend project op het gebied van beweegmogelijkheden/-impulsen ontwerpen en uitvoeren.

2. Lesgeven

Je kunt op en rondom de sportieve school voor (innovatieve) beweegactiviteiten, passend binnen de schoolcultuur, lessen(reeksen) ontwerpen uitvoeren en evalueren, waarbij je, daar waar mogelijk, ter ondersteuning gebruik maakt van (ICT- en mediatoepassingen.

3. Vakdidactisch handelen

Binnen het onderwijsthema ‘vakdidactiek’ ligt de doelstelling vooral in het verbreden en verdiepen van je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van diverse beweegactiviteiten waar je als docent LO mee te maken zou kunnen krijgen en/of waar je zelf vanuit je ondernemende houding uit kunt putten.

4. Pedagogisch meesterschap

Je kunt vanuit een grondige analyse van jezelf als persoon en op basis van de behoeften van leerlingen, de leerlingen helpen in hun ontwikkeling door hen te begeleiden, te adviseren, te motiveren en te stimuleren in het perspectief van meervoudige bewegingsbekwaamheid én een leven lang gezond sporten en bewegen.

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je je propedeuse behaald hebben van je bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding.

Rooster

In principe heb je elke dag onderwijs tijdens deze minor. De dagen van de week zijn verdeel in onderwijsdagen op FSH (of andere locatie) en werkplekleren (stage) op je stageschool.

Onderwijsdagen

Er wordt voornamelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag onderwijs gegeven. Er zullen hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen georganiseerd worden. De contacttijd is ongeveer 15-20 u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie nodig hebt voor het werken aan projectopdrachten.

Werkplekleren (stage)

De dagen voor het werplekleren (stage) vanuit de opleiding zijn maandag en donderdag van februari tot en half juni. Tijdens deze stage krijg je ruimte om je te blijven ontwikkelen als docent LO en om je ondernemende activiteit voor te bereiden en uit te voeren. Er zal ook tijdens de minor een volledige stageweek op je school gepland worden.

In principe loop je stage op een school die verbonden is Fontys Sporthogeschool. Wij hebben een aantal scholen waar we mee samenwerken, maar je mag ook zelf een stageplek aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden (o.a. begeleiding door een HBO-professional, het is een sportieve school en acceptabele reisafstand vanaf Eindhoven). 

Andere contexten

Als onderdeel van deze minor krijg je de mogelijkheid om ook in andere contexten les te gaan geven. Zo kun je kiezen om les te geven op een skipiste of er voor te kiezen om lesgeefervaring op te doen in de klimhal aan leerlingen uit het BO en VO. We brengen o.a. bezoeken aan een turnhal, een fitnesscentrum, een klimbos, we gaan mountainbiken en je leert ook theorieles geven in een theorielokaal.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee grote delen. Ieder onderdeel is opgebouwd uit diverse toetsen. Per onderdeel dien je minimaal een 5,5 te scoren om het onderdeel af te ronden. Als je voor alle twee de onderdelen een cijfer 5,5 of hoger scoort, rond je je minor af.

Per onderdeel wordt het volgende getoetst:

  1. Sportief Ondernemen: je geeft een productpresentatie (70%) van een actie die je op school ondernomen hebt. Daarnaast krijg je een kennistoets (30%) (open vragen) over de theorie m.b.t. ondernemen.
  2. Lesgeven: dit bestaat uit vijf onderdelen te weten 1. lesgeven in andere context, 2. lesgeven binnen bewegen en training, 3. lesgeven van een theorieles en 4. het maken en geven van een zelf ontwikkelde lessenreeks. Deze worden allen beoordeeld met een cijfer, die elk voor 25% meetelt. Daarnaast beschrijf je je eigen professionele ontwikkeling binnen het lesgeven en hou je een portfolio bij. Daarin staan je beste lessen, je evaluaties en je reflecties waarin je ontwikkeling zichtbaar wordt. Dit portfolio heeft de functie van een showcase en wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan.

Naast de bovenstaande toetsen zijn er gedurende de hele minor verschillende formatieve momenten. Vanuit verschillende personen ontvang je feedback zodat je een goed inzicht krijgt in je eigen leerproces, je voortgang en je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.