Kies op maat

Inloggen Menu

Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk

 

Ben jij iemand die het leuk vindt om met een frisse blik naar problemen te kijken? Die het leuk vindt om met studenten van verschillende opleidingen aan een innovatieve oplossing te werken? Een die er echt toe doet? En die ook  laten werken in een organisatie?

Pak dan je kans om in deze minor met een team van studenten uit verschillende opleidingen én professionals uit én in een echte zorgorganisatie aan de slag te gaan. Met een vraagstuk van die organisatie. Je gaat tijdens deze minor ook echt deel uitmaken van die organisatie.

Goede ideeën zijn er genoeg in de zorg. Toch belanden veel van die innovaties in een la. Hoe komt dat? En wat is er nodig om er wel draagvlak voor te krijgen? Het is essentieel dat hier mensen naar kijken met verschillende expertises en perspectieven. Samen dus, niet alleen als student, maar juist ook met professionals uit een organisatie en andere belanghebbenden. Dat is wat deze minor jou biedt. Je probeert boven tafel te krijgen wat de belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld medewerkers, bewoners of patiënten of misschien het management, en hoe die je die kunt wegnemen. Samen met studenten uit opleidingen als economie, rechten, ict, techniek, verpleegkunde, toegepaste psychologie, hrm en paramedische zorg. Op die manier zorgen voor echte impact.

Wat maakt deze minor uniek?

 • Twee dagelen (minimaal) per week op locatie in een zorgorganisatie
 • Werken in leerteam van 3 à 5 studenten, multidisciplinair
 • Echt vraagstuk oplossen en laten werken in en voor die organisatie
 • Eigen coach per leerteam
 • Drie pijlers:

–Jouw persoonlijke ontwikkeling

–Het teamproces

–Design Thinking & Systems Thinking

Goede ideeën zijn er genoeg in de zorg. En vaak zijn ze zelfs ook bedacht door studenten. Toch belanden veel van die slimme zorgoplossingen in een la. Hoe komt dat? En wat is er nodig om er wel draagvlak voor te krijgen? Een van de gedachten is dat als mensen met verschillende achtergronden dit onderzoeken, er een frisse blik en aanpak uitrolt. Juist in de zorg ontbreekt dat soms. Dus in deze minor ga je aan de slag om een goed en bestaand idee uit een zorgorganisatie te gaan uitwerken. Onderzoeken wat de eventuele belemmeringen zijn, voor de medewerkers, de bewoners en/of misschien het management, en hoe die weggenomen kunnen worden. Het goede idee uit de la dus een podium geven. Samen met studenten uit verschillende opleidingen zoals bijvoorbeeld rechten, ict, techniek, logistiek, marketing, toegepaste psychologie en zorg.

Wat ga je doen?

Deze minor volg je grotendeels buiten de schoolgebouwen van Fontys in Eindhoven! Je gaat met je medestudenten het werkveld in! Dit kan een lid zijn van de Coöperatie Slimmer Leven of een andere organisatie in de Brainportregio in en om Eindhoven. Twee dagen per week ben je bezig zijn in deze organisatie in een team van medestudenten en professionals uit die organisatie. Je loopt er rond, leert de organisatie kennen en praat met mensen die er werken of (tijdelijk) wonen.

Tijdens de minor bekijk je zorginnovaties in het algemeen en de uitdaging van jouw organisatie in het bijzonder vanuit verschillende perspectieven. Daarom maak je kennis met onderwerpen als human-centered design, marketing, zorgtechnologie, ict, wetgeving, financiering en veranderkunde. Er is ook ruimte voor andere onderwerpen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de verschillende teams. Natuurlijk is er ook aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en die van je team.

Kortom:

 • je werkt niet in opdracht van
 • je levert geen advies of rapport op
 • je werkt aan wat van waarde is met mensen die die waarde gaan ervaren
 • 2 dagen per week op locatie aan co-creatie in de praktijk

Voor wie bestemd?

Met de minor ‘Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk’  kun jij je als professional onderscheiden van anderen. De minor is voor elke student die zijn propedeuse heeft behaald en die zich praktisch wil verdiepen in hoe je vernieuwing die zich al bewezen heeft, kunt opschalen. Voor rechtenstudenten die meer willen weten hoe vernieuwing in de zorg werkt, voor verpleegkundestudenten die meer van juridische aspecten van vernieuwingen willen weten, voor HRM-studenten die meer willen weten over de (verander)cultuur in zorgorganisaties, voor economiestudenten die meer willen weten over de zorgsector, enz. De combinatie van onderwerpen in deze minor is wat deze minor uniek maakt, maar ook dat je hem grotendeels buiten het schoolgebouw doet. En dat de minor voor studenten met verschillende achtergronden is. Natuurlijk is affiniteit met en vooral interesse in de zorg en innovatie een pluspunt. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent naar hoe het komt dat goede ideeën vaak niet verder komen dan de projectfase. En dat je jouw kennis en enthousiasme wilt delen met anderen, om er samen iets groters van te maken.

Een intakegesprek kan deel uitmaken van de toelating; op die manier weet je zeker of deze minor bij je past.

Leerdoelen

Je “trekt” in 20 weken vijf sprints: 1. Take off (2 weken), 2. Explore (4 weken), 3 Define (4 weken), 4. Develop (4 weken) en 5. Realisatie (6 weken). Met je team ga je in de eerste fase in sprints de organisatie leren kennen en begrijpen, hun vraagstuk en belanghebbenden in kaart brengen en mogelijke oplossingen bedenken. Misschien zijn er al oplossingen bedacht door de organisatie. Deze zijn in een la beland, of niet verder dan één afdeling gekomen. Je krijgt vakken als ontwerpgericht denken, (participatief) onderzoek doen, stakeholderinzicht, organisatiekunde, maar ook aspecten als implementatiekunde en wetgeving komen aan de orde.

In de tweede fase ga je aan de slag om je oplossingen te testen, deze te concretiseren en te realiseren op de werkvloer. Hierbij ga je de kennis van storytelling, marketing, verandermanagement, implementatieprocessen en ontwerpgericht denken inzetten.

Dus wat leer je in deze minor?

 • werken met en in het werkveld en met studenten uit verschillende opleidingen
 • werken aan praktijkvraagstukken uit de zorg die nu van belang zijn
 • nieuwe en vooral verschillende perspectieven op innovaties in de zorg
 • kennis en ervaring over hoe je een innovatie of nieuwe toepassing kunt borgen in een organisatie samen met alle relevante belanghebbenden
 • versterken van je professionele en persoonlijke ontwikkeling en netwerk

Toetsing

De toetsing zal bestaan uit een aantal producten zoals een slotsymposium met en voor de opdrachtgevers in het veld. Verder zullen er “producten” gemaakt worden waardoor opdrachten over te dragen zijn aan volgende groepen. Hierbij kun je denken aan een patient journey of communicatieplan. Maar ook een training of workshop zou een product kunnen zijn, afhankelijk van het vraagstuk van de organisatie. Daarnaast biedt deze minor je ook de kans om aan je eigen ontwikkeling als innoverende professional te werken, dus daarop word je ook getoetst. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘sollicitatiegesprek’ met een echte personeelsmanager.

Aanvullende informatie

Ingangseisen

Je moet je propedeuse getuigschrift hebben behaald van een HBO opleiding. Dus deze minor is voor tweedejaars, derdejaars of vierdejaars van een opleiding.

Voertaal

Nederlands

Weekritme

Elke week ben je op drie dagen op de Fontyslocatie in Eindhoven, voor workshops, (werk)colleges en andere onderwijsactiviteiten. Daarnaast ben je minimaal  twee dagdelen aan de slag in een zorgorganisatie in de regio Eindhoven.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.